Connect with us

Tesirli Dualar

İçki Kumar ve Kötü Alışkanlıkları Bıraktırmak İçin Dua

İçki kumar ve diğer kötü alışkanlıklardan vazgeçirmek için aşağıdaki dua kırk bir kez okunup o şahsa yedi gün içirilir ise tövbekâr olur.

İçki Kumar ve Kötü Alışkanlıkları Bıraktırmak İçin Dua

Bir kimseyi içki, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan vazgeçirmek için aşağıdaki dua; pazartesi sabahı güneş doğarken veya cuma salası okunurken kullanılmamış beyaz porselen tabağa yazılır ve su ile silindikten sonra üzerine de kırk bir kez aynı âyetler okunup o şahsa yedi gün içirilir ise bu gibi alışkanlıklardan tövbekâr olur.

Yine turuncun suyu alınıp aynı ayetler kırk bir kez okunur. Yedi sabah yarımşar çay bardağı içen kişi içki ve zinadan döner. ‘

İçki Kumar ve Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua
İçki Kumar ve Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua

Okunuşu: Yâ eyyühellezîne âmenu innemel hamru vel meysiru vel ensâbü vel ezlâmü ricsün min ameliş şeytâni fectenibuhu lealleküm tüflihun innemâ yüriydüş şeytânü en yükâa beynekümül adâvete vel bağdâe fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillâhi ve anis salâti fehel entüm müntehun.

Ve etıy’ullahe ve etıy’ur rasule vahzeru. Fein tevelleytüm fa’lemu ennemâ alâ rasulinel belâğul mübîn. Allahümme huz hubbül hamri vel meysiri an kalbi limen şeribe hâzâ bihakkı hâzâ ve bihakkı kelâmükel kadim ve rasulikel kerîm ve bielfi elfin lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve bihakkı Muhammed Mustafâ sallâllahü aleyhi ve sellem.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz