Connect with us

Tesirli Dualar

Evliyaların Dilek Duası

Muhtelif rivayetlere göre “Evliyaların Dilek Duası” olarak anılan bu dua ile Hz. İsa’nın (a.s.) ölüleri bile dirilttiğine inanılır.

Muhtelif rivayetlere göre; Hz. İsa (a.s.) bu mübarek duâyı okur, ölüleri diriltirdi. Haceti veya bir dileği olan sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur da bu duayı yüz defa okursa dileği gerçekleşir.

Cenâbı Hakkın veli kullarından olan Süleyman bin Mukatil hazretleri şöyle buyurmaktadır: “Kim bu duayı sabah namazından sonra yüz kez okuyup Cenâbı Hak’tan dilekte bulunur da Allah onun dileğini vermezse ben Süleyman bin Mukatil’e lânet eylesin.”

Öyle ise bu duayı hiç tereddüt etmeden içten, samimiyetle okuyup Cenâbı Hakka tevekkül etmeliyiz.

Evliyaların Dilek Hacet Duası
Evliyaların Dilek Hacet Duası

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm * Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * Allahümme innî es’elüke yâ kadîmu * yâ dâimü * yâ ferdü * yâ vitru * yâ ehadü * yâ samedü * yâ hayyü * yâ kayyumü * yâ zel celâli vel ikrâm * fein tevellev fekal hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve güve rabbül arşiv azim *

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Advertisement
1 Comment

1 Comment

Soru Sor - Fikrini Yaz