Connect with us

Tesirli Dualar

Mevcut Bir Belayı Uzaklaştırmak İçin Okunacak Dua

Mevcut bir belayı uzaklaştırmak gayesi ile okunduğunda başa gelmiş olan bela ve sıkıntıları tez zamanda uzaklaştırdığı rivayet edilir.

Mevcut bir belayı uzaklaştırmak gayesi ile okunduğunda başa gelmiş olan bela ve sıkıntıları tez zamanda uzaklaştırdığı rivayet edilir.

Mevcut Bir Belayı Uzaklaştırmak İçin Dua
Mevcut Bir Belayı Uzaklaştırmak İçin Dua

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Selâmün kavlen min rabbin rahıymin. Selâmün alâ nuhın fil’âlemîne. İnnâ kezâlike neczil muhsinîne. İnnehu min ıbâdinel mü’minîne. Selâmün alâ ibrâhîme kezâlike neczil muhsinîne. İnnehu min ıbâdinel mü’miniyne. Selâmün alâ musâ ve hârune. İnnâ kezâlike neczil muhsiniyne. İnnehümâ min ıbâdinel mü’miniyne. Selâmün alâ ilyâsine. İnnâ kezâlike neczil muhsiniyne. İnnehu min ıbâdinel mü’miniyne. Ve selâmün alel mürseliyne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîne. Selâmün hiye hattâ matle’ıl fecri.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Kuran ve Meali

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz