Connect with us

Tesirli Dualar

Ev ve İşyerinde Bereket İçin Dua

Ev ve işyerinde bereket, bol rızık ve müşteri için okunması gereken dua. Dükkan açılırken veya dükkana girerken okunması tavsiye edilmiştir.

Ev ve işyerinde bereket, bol rızık ve müşteri için okunması gereken dua. Dükkan açılırken veya dükkana girerken okunması tavsiye edilmiştir.

Bol rızka nail olmayı ve dükkanına bol müşteri gelmesini isteyen kimse aşağıdaki duayı her sabah
dükkanını açar iken veya dükkanına girince en azından üç kez okumaya devam ettiği takdirde rızkının genişlediğini ve müşterisinin arttığını en kısa zamanda müşahede etmeye başlayacaktır.

Belirtilen adetten daha fazla okumak ve bu duayı yazarak işyerine asmak daha da faydalıdır. Okunması ve işyerine asılması tavsiye olunan dua aşağıda görüldüğü gibidir.

Ev ve İşyerinde Bereket İçin Dua
Ev ve İşyerinde Bereket İçin Dua Devam
Ev ve İşyerinde Bereket İçin Dua

Okunuşu: Allahümmerzuknâ, rızkan helâlen tayyiben bilâ keddin, vestecib duâenâ bilâ reddin ve
neuzü bike anil fazîhateyni el-fakri ved deyni sübhânel müferrici an külli mahzunin ve mağmumin, sübhâne men ceale hazâinehu bikudretihî beynel kâfi ven nun, innemâ emruhü izâ erâde şey’en en yekule lehu kün fe yekün, fe sübhânellezî bi yedihî melekutü külli şey’in ve ileyhi turceun. Hüvel evvelü minel evveli vel âhiru ba’del âhiri vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şey ’in alîm.

Leyse kemislihî şey’ün fil erdi ve lâ fis semâi ve hüves semî’ul alîm. Lâ tüdrikühül ebsâru ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel lâtîfül habîru. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Kuran ve Meali

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz