Connect with us

Tesirli Dualar

Hacet Namazı ve Duası

Hacet namazı dünyevi ya da ahiretle ilgili herhangi bir dilek için kılınabilir. Hacet duası ise bu namazın ardından okunması gereken duadır.

Hacet namazı dünyevi ya da ahiretle ilgili herhangi bir dilek için kılınabilir. Hacet duası ise bu namazın ardından okunması gereken duadır.

Hacet namazı, dünyevi ya da uhrevi yani ahiretle ilgili herhangi bir dilek, murad için kılınır. Böyle isteği olan bir kimse, yatsı namazından sonra dört veya on iki rekat namaz kılar. Allah’a hamd, Peygamber Efendimize salat-ü selamdan sonra hacet duası okuyarak Allahü Teala’ya dileğini arz eder. Allahü Teala onun her türlü dileğini yerine getirir.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır

Hâcet namazı dört veya on iki rekat olarak kılınır. Dört rekat olarak kılındığı takdirde birinci rekatında Fatiha’dan sonra üç Ayetel Kürsi, diğer üç rekatında ise Fatiha’dan sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

Namazdan sonra hadiste bildirilen hacet duasını okur ve isteğini içinden geldiği gibi dua ederek Cenab-ı Rabbil Alemin’e iletir.

Hacet Duası

Hacet Duası
Hacet Duası

Okunuşu: Allahümme innî es’elüke tevfiyka ehlil hüdâ ve a’mâle ehlil yakıyni ve münâsahate ehlit tevbeti ve azme ehlis sabri ve cidde ehlil haşyeti ve talebe ehlir rağbeti ve teabbüde ehlil verâı ve irfâne ehlil ilmi hattâ ehâfeke. Allahümme innî es’elüke mehâfeten tahcüzünî an ma’sıyetike hattâ â’mele bitâatike amelen estehıkku bihî rızâke ve hattâ ünâsıhake bit tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leken nesıyhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fil ümuri husne zannin bike sübhâne hâlikın nur.

Anlamı: Allah’ım, Sen’den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen’den gereği gibi korkayım. Allah’ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen’den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığmayım, Sana hüsn’ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk’a tesbih ederim.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Kuran ve Meali

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz