Connect with us

Tesirli Dualar

Uykusuzluk Sorunu İçin Dua

Uykusuzluk sorunu yaşayan bazı sahabelerin Peygamber Efendimize danışmaları üzerine Peygamber Efendimizin onlara öğrettiği iki farklı dua.

Uykusuzluk sorunu yaşayan bazı sahabelerin Peygamber Efendimize danışmaları üzerine Peygamber Efendimizin onlara öğrettiği iki farklı dua.

İmam-ı Tirmizi’nin Halid İbn-i Velid’den rivâyetine göre, müşarunileyh Resül-i Ekrem Efendimize (s.a.v.) uykusuzluktan şikâyette bulunuyor. Resulüllah “Sana bazı kelimeler öğreteyim. Onları söyleyince rahat uyursun” buyurdular ve şu duayı öğrettiler:

Uykusuzluk Sorunu İçin Okunacak Dua
Uykusuzluk Sorunu İçin Okunacak Dua

Okunuşu: Allahümme rabbes semâvâtis seb’ı ve ma ezallet ve rabbel erâdiyne ve mâ ekallet ve rabbiş
şeyâtıyni ve mâ edallet kün lî câran min şerri halkıke küllihim cemiy’an en yefruta aleyye ehadün ev en yebğıye aleyye azze câruke ve celle senaüke ve la ilaha illa ente.

İbni Sünni’nin Zeyd bin Sabit’ten nakline göre; Zeyd bin Sabit şöyle anlatıyor: “Benden meydana gelen uykusuzluktan Rasulullah’a (s.a.v.) şikayet ettim. Resulullah (s.a.v.):

Uykusuzluk Sorunu İçin Okunacak Dua 2
Uykusuzluk Sorunu İçin Okunacak Dua 2

Okunuşu: Allahümme ğâratin nücâmü ve hedeetil uyunü ve ente hayyün kayyumün lâ te’huzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ hayyü yâ kayyumü ehdi’ leylî ve enim aynî.

Anlamı: Allah’ım! Yıldızlar battı, gözler sakinleşti. Sen diri ve diriltensin. Seni ne sayıklama ve ne
de uyku tutmaz. Canlı olan ve canlandıran Allah’ım! Gecemi sakinleştir, gözlerimi uyut”

Duasını okumamı emretti. Rasulullah’ın (s.a.v.) tavsiyesi ile bu duayı okudum. Hz. Allah benden
uykusuzluğu giderdi.

Uykusuzluk, Uyku Eksikliği Nedir

Uykusuzluk, diğer bir deyişle uyku eksikliği, yeterli uyku alamama durumudur. Kronik veya akut olabilen uyku eksikliğinin şiddeti büyük ölçüde değişebilir. Kronik uyku eksikliği, beynin bilişsel işlevlerini olumsuz yönde etkiler. Bununla birlikte bazı vakalarda, uyku eksikliğinin çelişkili bir biçimde enerjiyi, ruh halini ve uyanıklık hissini arttırdığı görülmektedir. Uyku eksikliğinin uzun vadeli sonuçları hiçbir zaman değerlendirilmemiş olsa da depresyon tedavisinde bile kullanılmıştır.

Akut uyku eksikliği ile kronik uyku eksikliğinin etkilerini karşılaştıran bazı araştırmalar yapılmıştır. Uzun süreli uyku eksikliği insanlarda sık rastlanan bir durum değildir (ölümcül ailesel uykusuzluk hastalığına sahip kişiler hariç) ve küçük uyku ataklarının önlenemediği görülmektedir. Uzun süreli uyku eksikliği laboratuvar hayvanlarında ölüme neden olmuştur.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Kuran ve Meali

Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Aşırı Uyku Şikayeti İçin Muska - Tesirli Dualar & Ayetlerin Sırları

Soru Sor - Fikrini Yaz