Connect with us

Tesirli Dualar

Paranoya ve Vesveseden Kurtulma Duası

Paranoya, boş düşünce ve vesveselerden kendini alamayan her an korku ve şüphe içerisinde olanların bu halden kurtulmak için okuyacakları dua.

Paranoya, boş düşünce ve vesveselerden kendini alamayan her an korku ve şüphe içerisinde olanların bu halden kurtulmak için okuyacakları dua.

Kendini bir türlü boş düşünce ve vesveselerden alamayan, her an korku ve şüphe içerisinde olan karamsar bir insan boş kaldıkça oturup kalktıkça aşağıdaki duayı okumaya devam eder ise Allahü Zülcelâl ve Tekaddes Hazretleri, onu bulunduğu sıkıntı ve bunalımlardan kurtarır, gönül rahatlığı ve huzur verir. Fakat bu dua tam bir ihlas ve samimiyetle, canü gönülden inanarak okunmalıdır.

Okunacak dua şudur:

Vesvese ve Paranoia Korunma Duası
Vesvese ve Paranoya Korunma Duası

Okunuşu: Allahümme nazzim ahvâlî ve hassin ef’âlî ve hallısnî min elemil fakri vez zülli ve hallısnî
anil belâi vel vebâi vel kadâi ve an şüruril a’dâi veş şeyâtıynil müdıllîne ve nefsil emmâreti bissui. Allahümmec’alnî mines sulehâil âbidîne vel ağniyâiş şâkirîne ve yessir lenel intizâme fi cemiy’ı ümurid dünyeviyyeti vel uhreviyyeti ve hassıl murâdenâ minel hayri ve e’bidnâ mineş şerri vel ısyâni vezzünübî ves sağâiri vel kebâiri ve karribnî bil amelis sâlihı bissıdkı vel ısmeti vec’alnî mines sâlihîn.

Anlamı: Ey Allah’ım, halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, fakirlik sıkıntılarından ve zilletten beni kurtar. Kazadan, belâdan, vebadan, düşmanların insanları dalalete (sapıklığa) sevketmesinden, şeytanların, her zaman kötülükle emreden nefsimin kötülüklerinden emin ve muhafaza eyle.

Ey Rabbimiz, beni kulluklarını yerine getiren salihlerin, abidlerin, senin ni’metlerine şükreden zenginlerin sırrına eriştir. Dünya ve ahirete ait işlerimi kolaylaştır. Muradımı nasip et. Şerden ve isyandan, küçük ve büyük günahlardan beni uzaklaştır. Beni iyi amellere yaklaştır. Beni her şeyden koru ve salihlerden kıl.

Not: Aynı duayı yazıp taşımakta da yarar vardır.

Vesveseden Kurtulmak İçin

Her türlü vesveseden kurtulmak için “kuddusün” ismi şerifi her gün “yâ kuddus” şeklinde yüz yetmiş defa zikretmeye devam edilir ise her türlü vesvese yok olur biiznillâhi teâlâ…

Yine vesveselerden kurtulmak için aşağıdaki dua çok tesirlidir. Dua şudur:

Vesveseden Kurtulmak İçin Dua

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Paranormal Haber Facebook Grubu

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz