Connect with us

Tesirli Dualar

Çalınan Eşyayı Bulmak İçin Dua

Çalınan Eşyayı Bulmak İçin: Kim bu duayı yazarak, duanın dört köşesine de kaybın ismini yazıp ağır bir eşya altına koyar ise kaybı mutlaka geri gelir.

Çalınan Eşyayı Bulmak İçin: Kim bu duayı yazarak, duanın dört köşesine de kaybın ismini yazıp ağır bir eşya altına koyar ise kaybı mutlaka geri gelir.

Kim çalınan bir şey için aşağıdaki duayı yazarak duanın dört köşesine de kaybın ismini yazıp ağır bir eşya altına koyar ise kaybı mutlaka geri gelir. Şeyh Tirmizî Hazretlerinin Cenabı Hak’tan rüyasında öğrendiği rivâyet olunur. Dua tecrübe edilmiştir. Gaflet olunmasın.

Hırsızlık için okunacak dua şudur:

Çalınan Eşyayı Bulmak İçin Okunacak Dua
Çalınan Eşyayı Bulmak İçin Okunacak Dua
Çalınan Eşyayı Bulmak İçin Okunacak Dua

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîmi ve ene eşhedü şâhidiyne ve eraddül cühâde meal câhidiyne ve eaddehel yevmid diyni enner rasule kemâ erselte ve ennel kur’âne kemâ enzelte ve ennel kadâe kemâ kadderte ve ennes sâate âtiyetün lâ raybe fiyhâ ve ennellahe yeb’asü men fil kuburi aleyhâ ahyen ve aleyhâ emutü bifadlike ve keramike yâ ekramel ekramiyne, allahiimme ürdüd dâlletî fülân bihakkı hâzâ bil aceli elvehâ elvehâ el’acele el’acele essâate essâate.

Tesirli Dualar

Falcılara ve Kâhinlere Gitmek ve İnanmak ile İlgili Hadisler

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz