Connect with us

Tesirli Dualar

Düşmanın ve Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dua

Aşağıdaki dua yı her gün bir kez okuyan kimse, o gün her türlü kötülükten, cin ve insanın, düşmanın şerrinden korunur. Cenâbı Hakkın koruması altında olur.

Aşağıdaki dua yı her gün bir kez okuyan kimse, o gün her türlü kötülükten, cin ve insanın, düşmanın şerrinden korunur. Cenâbı Hakkın koruması altında olur.

Aşağıdaki dua yı her gün bir kez okuyan kimse, o gün her türlü kötülükten, cin ve insan şerrinden korunur. Cenâbı Hakkın koruması (emniyeti) altında olur.

Düşmanın ve Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dua
Düşmanın ve Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahim. Yâ Hafiz, yâ Hafiz, yâ Hafiz, etevesselü ileyke biismikel a’zami en tahfaz ruhi min şerriş şeytâni ve nefsi min şerris sultâni ve min şerri külli cebbârin ve udvânin ve en tahmini bihimâyetike ve fi hısnikel hasıyni yâ zel fadli vel ihsâni vahfız mâ emlikü min külli âfetin ve belâin ve husrânin bihurmeti enbiyâikel ızâmi ve evliyâikel kirâmi ve
sallâllahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Allah’ın “El Hafız” İsmi Ne Anlama Gelir

Hafîz; koruyup gözeten; kendisinden gizli hiç bir şey olmayan demektir. Allah Teâlâ, evrenin düzenini koruyup sürdürendir. Her şeyi eksiksiz kaydedip hesaba çekmek üzere koruyandır. İnsanların niyetlerini ve bütün sırlarını bilendir. İnsanların söz ve hareketlerini melekler aracılığıyla tesbit ve tescil ettirendir. Dostlarını kötülüklerden koruyandır.

Esmaül Hüsna’nın Anlam ve Faziletleri

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz