Connect with us
Her Zaman Huzurlu ve Mutlu Olmak İçin Okunacak Dua Her Zaman Huzurlu ve Mutlu Olmak İçin Okunacak Dua

Tesirli Dualar

Her Zaman Huzurlu ve Mutlu Olmak İçin Okunacak Dua

Kalbinin ve gönlünün her zaman huzurlu, mutlu olmasını ve kalbinin nurlanmasını isteyen kimse aşağıdaki duayı fırsat buldukça okumaya devam etmelidir.

Kalbin ve gönlün her zaman huzurlu, mutlu olmasını, Cenab-ı Hakka yakın olmayı ve kalbinin
nurlanmasını isteyen kimse fırsat buldukça aşağıdaki duayı okumaya devam etmelidir. Okunacak duâ şudur:

Her Zaman Huzurlu ve Mutlu Olmak İçin Okunacak Dua
Her Zaman Huzurlu ve Mutlu Olmak İçin Okunacak Dua
Her Zaman Huzurlu ve Mutlu Olmak İçin Okunacak Dua

Duanın Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ Allahü yâ Rahmânü ya Rahîmü yâ Aliyyü yâ Alîmü yâ Azîmü yâ Ehadü yâ Samedü yâ Vitrü yâ Selâmü yâ Mü’minü yâ Müheyminü yâ Basîru yâ Vâhidü yâ Kerîmü yâ Latîfü yâ Halîmü yâ Kebîru yâ Mütekebbirü yâ Cemîlü yâ Celîlü yâ Kaviyyü yâ Azîzü yâ Müteazzizü yâ Hannânü yâ Mennânü yâ Tevvâbü yâ Bâısü yâ Bârrü yâ Hamîdü yâ Mecîdü yâ Mahmudü yâ Ma’budü yâ Mevcudü yâ Zâhiru yâ Bâtınü yâ Tâhirü yâ Evvelü yâ Ahirü yâ Hayyü yâ Kayyumü yâ Şâmihu yâ Vâsiu yâ Selâmü yâ Refîu yâ Mürtefiu yâ Nurü Zülkuvveti vel ikrâm.

Tesirli Dualar

Peygamber Efendimizin En Çok Okuduğu Dua

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir