Connect with us

Tesirli Dualar

İşyerinde Bol Rızık ve Bereket İçin Okunacak Dua

Her kim bu duayı her gün dükkan açmadan önce üçer kez okumayı âdet haline getirir ise bol rızık ve berekete sayısız nimetlere ve zenginliğe ulaşır.

Her kim bu duayı her gün dükkan açmadan önce üçer kez okumayı âdet haline getirir ise bol rızık ve “bereket”e sayısız nimetlere ve zenginliğe ulaşır.

Rivayet olunur ki; aşağıdaki duayı; dükkanını açan kimse her gün dükkan açmadan önce üçer kez okumayı âdet haline getirir ise bol rızık ve “bereket”e sayısız nimetlere ve zenginliğe ulaşır.

İşyerinde Bereket ve Bol Rızık İçin Okunacak Dua
İşyerinde Bereket ve Bol Rızık İçin Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahümme yâ rezzâku yâ kerîmü yâ rahîmü inneke kulte fi kitâbikel kerîm. İnnellahe hüver rezzâku zül kuvvetil metîn. Ve veadte ıbâdike bir rızkı vel meâşi ve va’dikel hakku. Ve vessi’ rızkî ve sehhil emrî bihurmeti ismikel a’zam.

Bağlı Kapıları Açan Dua

Aşağıdaki duayı okuyana bütün bağlı kapıların, hayır kapılarının açılacağı ümid edilir.

Bağlı Kapıları Açan Dua
Bağlı Kapıları Açan Dua

Okunuşu: Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hâtimi limâ sebeka nâsıril hakkı vel hâdî ilâ sırâtıkel müstakîmi ve alâ âlihî, hakka kadrihî ve miktârihil azîm.

Rızkının Çoğalmasını İsteyen Kimse” Hadisi

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz