Connect with us

Tesirli Dualar

Kolay Doğum İçin Dua

Yatağa işeyen veya altını ıslatan bir kimseden bu illetin kesilmesi için veya doğum sancısı çeken bir kadının kolayca doğurabilmesi için dua.

Altını ıslatan bir kimseden bu illetin kesilmesi için veya doğum sancısı çeken bir kadının kolay doğum yapabilmesi için okunacak dua.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hanımlarından Ümmü Seleme ile Zeyneb binti Cahş’ı Hz. Fatıma’nın yanına göndererek: “Kızım Fatıma’nın kolaylıkla doğum yapabilmesi için yanında Ayetel Kürsi’yi, Felak ve Nas surelerini ve şu ayetleri (aşağıdaki) okuyunuz” buyurmuştur.

Okunuşu: İnne rabbekümüllahüllezî halekas semâvâti vel arda fi sitteti eyyâmin sümmestevâ alel arşi yuğşil leylen nehâra yatlübühu hasîsen veş şemse vel kamera ven nücume müsahharâtin biemrihî elâ lehül halku vel emru tebârekellahü rabbül âlemin.

Yatağa işeyen veya altını ıslatan bir kimseden bu illetin kesilmesi için veya doğum sancısı çeken bir kadının kolayca doğurabilmesi için: Aşağıdaki mübarek vefki şerif yazılarak altını ıslatan yahut da yapacağı doğumun kolay yapması arzu edilen kişinin sağ kolunun pazusuna bağlanır ise fevkalâde tesiri görüleceği haber verilmiştir.

Kolay Doğum İçin
Kolay Doğum İçin

Aşağıdaki tertip yazılıp, suda eritildikten sonra bu su hamile kadına içirilirse doğumu kolay olur.

Kolay Doğum İçin Dua
Doğumun Kolay Olması İçin Dua
Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz