Connect with us

Türk Mitoloji Sözlüğü

Abzar: Türk Mitolojisinde Özellikli Bir Mekan

Türk kültüründe hayvanların ekonomik değerleri kadar onlarla yan yana geçen bir yaşam tarzı da anlatılara ve hikayelere de konu olmalarını sağlamıştır.

Türk kültüründe hayvanların ekonomik değerleri kadar onlarla yan yana geçen bir yaşam tarzı da anlatılara ve hikayelere de konu olmalarını sağlamıştır.

Abzar: Hayvan barınağı, ahır. Türk halk kültüründe hayvanlar önemli bir yer tuttuğu için bu mekanın korunması büyük önem taşır. Ayrıca hayvanların ekonomik değerleri kadar onlarla yan yana geçen bir yaşam tarzı da anlatılara ve hikayelere de konu olmalarını sağlamıştır. “Abzar”larının (ahır) yarı karanlık ortamları ve barınan hayvanların davranışlarında zaman zaman yaşanan değişiklikler (örneğin hiçbir sebep yokken huysuzlanması, öfkelenmesi) “abzar”ları dikkatli davranılması gereken mekanlar hâline getirmiştir. 

Anlam: (Ab / Ap) Bazı lehçelerde ahır anlamına gelirken kimilerinde ise avlu anlamı taşır. Tatarca’da her iki manayı birden karşılar.

Eşdeğer: ABAZAR, APSAR

Kaynak: Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz