Connect with us

Tesirli Dualar

Bakara Suresinin Sır ve Faziletleri

Büyü ve sihirden emin olmak için şeytanın eve girememesi için ve münafıklıktan beri olmak için okunan, Kuran- Kerim’in en uzun suresi Bakara suresi…

Büyü ve sihirden emin olmak için, şeytanın eve girememesi için ve münafıklıktan beri (uzak) olmak için Bakara suresi…

Bu sure 286 ayettir. Medine’de on senelik bir müddet içinde peyderpey nâzil olmuştur. Mushaf tertîbine göre 2, nüzûl sırasına göre 87. sûredir. İsmini, 67 ile 71. âyetler arasında bahsedilen, İsrâiloğulları’nın sığır kurban etmeleri kıssasından almıştır. Sûreye, içinde Âyetü’l-Kürsî bulunduğundan Kürsi, Kur’ân’ın zirvesi olduğu için Senâmu’l-Kur’ân, hidâyet nûrunun parlaklığı sebebiyle de Zehrâ isimleri de verilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun sûresidir. Bu hâliyle sûre, Kur’ân’ın geniş bir özeti mâhiyetindedir.

Resûlullah (s.a.s.): “Bu sure, neredeyse dînin tamamını ihtivâ eder” buyurmuştur. (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân 2/2876)

Surenin Sır ve Faziletleri

Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki:

  1. Bakara suresini okuyunuz. Zira onu okumak bereket, terki ise hasrettir. Onu okuyana sihirbazların sihri tesir etmez. 
  2. Evlerinizi kabirler gibi haram etmeyin. Muhakkak ki içinde bu suresinin okunduğu evde şeytan barınamayarak firar eder.
  3. Hiçbir ev olmadı ki içinde bu sure okunduğu vakit; şeytan, o evden, arkasından çirkin bir ses çıkararak kaçmış olmasın.
  4. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran’ın zirvesi ise Bakara suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki Kuran’ın bütün ayetlerinin efendisidir. O da Ayetel Kürsi’dir.
  5. Bu sureyi kim evinde gece okursa üç gece evine şeytan giremez. Kim onu gündüz okursa üç gün şeytan evine giremez. 
  6. Her kim Bakara suresi ve Al-i İmran’ı gündüzleri okursa akşama kadar münafıklıktan beri (uzak) olur. Her kim bu surelerin her ikisini de geceleri okursa sabaha kadar münafıklıktan beri (uzak) olur. Bu sureleri geceleri okuyan kimseye; divan durup, ibadetle meşgul olmuş gibi sevap verilir. 

Surenin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, meali ve hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz: Kuran ve Meali

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz