Connect with us

Cinler Alemi

Cinler İnsanlara Görünür mü & Cinlerin Şekilleri

Cinler insanlara görünür mü? Cinler insanlara nasıl ve hangi şekillerde görünür? Kaç tür cin vardır? Hz. Muhammed’in yakaladığı cin konularında bilgi.

Cinler insanlara görünür mü? Cinler insanlara nasıl ve hangi şekillerde görünür? Kaç tür cin vardır? Hz. Muhammed’in yakaladığı cin konularında bilgi.

Cinlerin varlığı Kur’an ve sünnet ile sabittir. Kur’an-ı Kerim’de cinler bakında bir sûre nazil olmuştur. Sahih hadisler ve tevatür derecesindeki kuvvetli haberler ile cinlerin varlığı sabittir. Cinlerin varlığını inkar eden, bilinen Kur’an’ı inkar etmiş olacağından, İslam dininden çıkar.

Cinler İnsana Görünür mü?

Fakat, “Cinler görülür mü, görülmez mi.” Bunu da anlayıp bilmek lazım, imam-ı Şafii (r. aleyh) “Kim ben cin gördüm derse, onun şehadetini iptal ederiz” buyuruyorlar. Çünkü bu söz Allah (c.c.)’ın şu kavline terstir. “Muhakkak O (Şeytan) ve kabilesi, sizi kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden görürler.” (Araf) Bu ayet delildir ki cinlerin hakikatleri görülmez ancak temessül ederlerse görülebilirler.

Cinler İnsanlara Hangi Şekillerde Görünür?

Cinler çoğunlukla siyah köpek veya kedi, inek, deve, koyun, akrep, yılan ve insan şeklinde görülebilirler. Cinler yerine göre ammar, ervah, şeytan, ifrit gibi isimler de alırlar. Cinlerin insan şeklinde gözüktüğü ayet ve hadis ile sabittir. Nitekim Bedir savaşına çıkarken, şeytanın Sürake b. Malik suretinde Kureyşlilere geldiği ve “Ben sizin dostunuzum” dediğini Allah-u Teâlâ Kuranı Kerim’inde haber veriyor. Peygamberimizi ortadan kaldırmak için toplananlara şeytan, necidli bir ihtiyar şeklinde geldi.

Hz. Muhammed’in Yakaladığı Cin

Ebu Hüreyre’den rivayet olunan bir hadiste Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki “Namazımı bozmak için dün bana bir ifrit musallat oldu. Allah’ın bana imkân vermesi ile onu yakaladım. Şu mescidin direklerinden birine bağlamayı murad ettim. Tâ ki sabah hepiniz göresiniz. Sonra Süleyman (a.s.)’ın duası aklıma geldi. O ‘Yarabbi bana bir mülk ver ki benden sonra kimseye verme’ demişti. Ve Allah onu benden perişan bir şekilde def etti.” (Sahihi Buhari)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor. “Bir gün namaz kılarken şeytan bana musallat oldu. Onu yakaladım ve boğazını elimle sıktım ve ağzından akan ıslaklığı hissettim.”

Cin Yakalamak Mümkün mü?

Cinlerin hakikatini göremeyiz. Eğer insan veya hayvan şeklinde gözükürlerse görebiliriz. Bu halde latif değil, maddi cisimdir. Çünkü latif olan şey bağlanmaz, el ile öldürülemez. Yukarıdaki hadisler, cisim haline girdiklerine delildir. Bunlar gibi çok deliller daha vardır. Biz burada bu kadarı ile yetindik.

Cin Çeşitleri

Cinler üç sınıftır.

  1. Kanatları vardır, kuş gibi havada uçarlar.
  2. Yılan, akrep ve yer hayvanları (haşarat) şeklindedirler,
  3. Diğer bir sınıf ki onlara hesap ve ceza vardır.

İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet ediliyor: “Yılanları Allah (c.c.) o şekle sokmuştur, onlar aslen cin idiler. Beni İsrail’deki bazı insanların maymun ve hınzır olduğu gibi.”

Peygamber efendimiz bazı sahabiye “Medine’de bir grup cin müslüman oldular. Evlerde görünen birine kim rastlarsa, üç defa kendisine ihtarda bulunsun. Kaybolmaz; bir daha zahir olursa öldürsün çünkü ihtardan sonra çıkan ya şeytan ya da kâfir bir cindir.” buyurmuştur. (Buhari)

İbn-i Zübeyr iki karış uzunluğundaki bir adam gördü ve “Nesin, kimsin?” diye sordu. O da “Ben cinim” dedi. Kamçısı ile ona bir vurdu. O kişi kaçıp giti.(Akamü’l Mercan)

Cinler Alemi Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın

Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Cinler Nerelerde Yaşar - Cinlerle İlgili Bilgiler

Soru Sor - Fikrini Yaz