Connect with us

Tesirli Dualar

Yemek Duası

Bilhassa tasavvuf ehli tarafından yemekten sonra okunulması adet edinilmiş olan yemek duası. Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı.

Bilhassa tasavvuf ehli tarafından yemekten sonra okunulması adet edinilmiş olan yemek duası. Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı.

Yemek Duası Arapça Yazılışı

Yemek-Duası-Arapça-Yazılışı
Yemek Duası – Arapça Yazılışı

Yemek Duası Türkçe Okunuşu

“Elhamdülillahillezi et amena ve sekana ve cealena minel müslimin. Allahümmagfir verham vehfaz sahibet taami vel akiline ve limen sea fihi velicemiıl mü’minine vel mü’minat. Allahümme nevvir kulubena bi envari mehabbetike ve zikrike ya zel celali vel ikram. Allahümme ahyine hayaten tayyibeten bis-sıhhati ves-selameti vel-afiyeh. fiddini veddünya vel ahirah. İnneke ala külli şeyin Kadir. Allahümme inna nes’elüke temamen nığmeti ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh. Allahümme zid ve la tenkus bi hurmetin nebiyyi sallallahü aleyhi vesellem. Ve bi hurmetil fatiha.”

Yemek Duası Anlamı

“Bizi yediren, içiren ve Müslümanlardan kılan Allah’a (c.c) hamdolsun. Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofraya emeği geçenleri, bütün mümin erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle! Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlarıyla nurlandır, ey celal ve ikram sahibi Allah’ım!

Allah’ım! Din hususunda, dünyada ve ahirette sıhhat, selamet ve afiyet üzere güzel bir hayat yaşamayı lütfeyle! Şüphesiz Sen her şeye kadirsin. Allah’ım! Senden nimetin tamamını (İslam üzere ölüp cennete girmeyi), afiyetin devamını ve hüsn-i hatime ile (güzel bir hâl üzere) vefat etmeyi isteriz. Allah’ım! Nebiyyi Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- ve Fatiha-i Şerîfe hürmetine nîmetlerini artır, noksanlaştırma!”

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir