Connect with us

Tesirli Dualar

Hasım ve Düşmana Karşı Okunan Dualar

Düşmana karşı zafer kazanmak ve kötülerin şerrinden korunmak için okunabilecek tesirli dualar. Arapça yazılışları ve Türkçe anlamları…

Düşmana karşı zafer kazanmak ve kötülerin şerrinden korunmak için okunabilecek tesirli dualar. Arapça yazılışları ve Türkçe anlamları…

Düşmana Karşı Okunacak Dualar

Düşmana Karşı Dua 1

Hasım ve Düşmana Karşı Dua 1
Hasım ve Düşmana Karşı Dua 1

Anlamı: Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, galibiyetindeki üstünlük ve yakalamandaki şiddet hürmetine, yardımındaki sürat hürmetine, haram kıldığın şeylerin işlenmesi sebebiyle gösterdiğin kıskançlık ve kızgınlık hürmetine, âyetlerinle Sen’den himaye isteyenleri himâye etmen hürmetine istiyoruz, ya Allah, ya Karib (yakın olan), ey işiten, ey dualara icabet eden, ey hesabı çabuk gören, ey Cebbar, ey Mütekebbir, ya Kahhar ve ey yakalaması şiddetli olan.

Ey azgınların kahrının âciz bırakamadığı, ey kralların, kisrâların ve fâcir düşmanların azgın inatçılarını helâk etmek kendisine zor gelmeyen; bana tuzak kuran kimsenin tuzağını kendi başına geçir, bana hile yapanın hilesini kendine çevir, benim için kuyu kazan kimseyi o kuyuya düşür, bana tuzak için ağ kuran kimseyi, ey Efendim kendisini o ağa uğrat, onu tuzağa av ve esîr yap!

Allah’ım, Kaf-ha-ya-ayn-sad hakkı için bize düşman korkusuna karşı yardım eyle. Onları helak eyle, onları sevgili kullarına feda eyle, onları bugün ve yarın kısa zamanda belâlara uğrat.

Dua 2

Hasım ve Düşmana Karşı Dua 2
Hasım ve Düşmana Karşı Dua 2

Anlamı: Allah’ım, birliklerini toz duman et. Allah’ım, topluluklarını dağıt. Allah’ım, sayılarını azalt. Allah’ım, keskinliklerini körelt. Allah’ım, belâları üzerlerine yağdır. Allah’ım, onlara azâbını ulaştır, ellerini bağla, kalblerini tut ve onları emellerine ulaştırma. Allah’ım, nebilerine, resullerine ve dostlarına yardım ederek düşmanlarını darma dağın ettiğin gibi onları da paramparça eyle. Allah’ım, düşmanlarına karşı sevgili kullarının öcünü aldığın gibi bizim de öcümüzü al. Allah’ım, bize karşı düşmanlara imkan verme, günahlarımız sebebiyle onları üzerimize musallat etme.

(Yedi defa: Hâ-mîm) İş kızıştı ve yardım geldi, artık onlar bize karşı yardım göremezler. Hâ-mîm Ayn-sîn-kâf, korktuğumuz şeylerden himâyemizdir. Allah’ım, gaflete düşürülmenin şerrinden bizi koru, bizi belâların mahalli eyleme! Allah’ım, emellerimizi ve ümidlerimizi bize lutfeyle/gerçekleştir. Yâ Hû, yâ Hû, yâ Hû! Ey fazlı sâyesinde istediğimiz, Sen’den duâlarımızı âcilen kabul etmeni istiyoruz. Âcilen istiyoruz. Allah’ım âcilen.

Dua 3

Hasım ve Düşmana Karşı Dua 3
Hasım ve Düşmana Karşı Dua 3

Anlamı: İlâhî, bize icâbet eyle! Ey efendimiz Nûh -aleyhisselâm-’a icâbet eden, ey efendimiz Eyyûb -aleyhisselâm-’dan sıkıntıları gideren, ey efendimiz Zekeriyâ -aleyhisselâm-’ın duâsına icâbet eden, ey efendimiz Yûnus bin Mettâ -aleyhisselâm-’ın tesbihini kabul eden, bu kabul olan duâların esrârı hürmetine yaptığımız duâları bizden kabul etmeni ve istediğimiz şeyleri vermeni taleb ediyoruz.

(Üç defâ: “Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Sen’i tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.” (el-Enbiyâ, 87) diyen mü’min kullarına ettiğin vaadini bizim için gerçekleştir, yerine getir.) Allah en büyüktür, Allah’ın kılıcı onları kesecektir. Allah velî olarak yeter, Allah yardımcı olarak yeter, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın yardımıyladır. “Bütün âlemlerde Nûh’a selam olsun!” (es-Sâffât, 79)

(Üç defâ: Bize icâbet et, duâlarımızı kabûl eyle!) “Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (el-En’âm, 45) “…Nitekim (o kasırga gelince) onların evlerinden başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezâlandırırız.” (el-Ahkâf, 25) Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına tam olarak salât u selâm eylesin! Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Kuran ve Meali

Advertisement
3 Comments

3 Comments

  1. Pingback: EL MUİZ ESMASININ SIR VE ÖZELLİKLERİ - Esmaül Hüsna Sırları

  2. Pingback: Esmaül Hüsna Sırları - Er Rafi - Paranormal Haber

  3. Pingback: Esmaül Hüsna Sırları - El Hafid - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz