Connect with us

Rivayet & Menkıbe

Kıssadan Hisse: Aslıhu Neslihu

Aslıhu neslihu yani aslı (kökeni) ne ise kendisi de odur, sözünün dayandırıldığı ibretli, biraz da nükteli bir kıssadan hisse…

Aslıhu neslihu yani aslı (kökeni) ne ise kendisi de odur, sözünün dayandırıldığı ibretli, biraz da nükteli bir kıssadan hisse…

Bir gün sultan, bahçıvanın yanına uğrayıp kendisine hediye edilen tayı sorar. “Bahçıvan efendi! nasıl bizim tay?” “Asluhu neslihu, sultanım.” “Nesi var?” “Sultanım, asil bir tayın sırtına sinek, böcek konduğunda bunları kuyruğuyla kovalar; ancak bizim tay, adeta bir inek gibi kafasını çevirip ağzıyla sinekleri kovalıyor.”

Verin Bahçıvana Fazladan Bir Kap Yemek

Sultan, bunun nedenini öğrenmek için tayı hediye eden adamı çağırtır ve tayın bu davranışının sebebi hakkında bilgi ister. Tayı hediye eden adam der ki “Sultanım, bizim tay doğduktan hemen sonra annesi öldüğü için onu, ineğe emzirttik.” Böylece meselenin sırrı çözülmüş olur ve sultan adamlarına emreder: “Verin bahçıvana fazladan bir kap yemek!”

Hindinin Soyundaki Bozukluk

Başka bir zaman sultana, güzel görünüşlü iri bir hindi hediye edilir. Bir müddet sonra sultan bahçıvanın yanına varır ve hindiyi sorar. “Asluhu nesluhu, sultanım.” “Bahçıvan efendi, bunun neyi var?” “Sultanım, asil olan bir hindi öteceği zaman kabarır, ibiği masmavi olunca başlar ötmeğe. Bizim hindi iyice kabarıyor, ibiği masmavi olup tam öteceği zaman kafasını suya daldırıyor. Galiba bunun da soyunda bir bozukluk var.”

Sultan, işin aslını öğrenmek için hindiyi hediye eden kişiyi çağırtır. O kişi, hindinin yumurtasını ördeğin altına koyduklarını ve hindinin, ördek yavrularıyla birlikte büyüdüğünü anlatır. Bu meselenin de sırrı böylece anlaşılmış olur. Ve padişah emreder: “Verin bahçıvana fazladan bir kap yemek”.

Bende de mi?!

Sultan, güzel bir günün sabahında bahçede yalnız başına dolaşırken bahçıvan gözüne ilişir ve ona doğru yaklaşarak “Bahçıvan efendi, bende de bir sıkıntı var mı?” der. “Aslıhu neslihu, efendim.” “Bende de mi?” der ve hemen son demlerini yaşayan annesine koşar.

“Anneciğim, inan sana kırılıp küsmem, kızmam da. Bende bir sıkıntı var mı?” Annesi durur, sıkıla sıkıla başlar anlatmaya “Oğul, babanla evlendiğimizde baban çok yaşlıydı, ben daha 15-16 yaşlarında genç, güzel bir kızdım. Gençliğimin duygularına kapılıp bir hata ettim. Sen bizim sarayın aşçısının oğlusun.”

Hakikati öğrenen sultan, bahçıvana seslenir “Ey olayların perde arkasından bizlere sırlar sunan değerli insan! tay ve hindinin durumlarına vakıf oldun, anladık da; benim durumumu nasıl anladın? bu nasıl bir bilgeliktir söyle bana?” “Ey yüce sultan, bunu anlamaktan daha kolay ne var? Benim bildiğim sultanlar, ödül verirken verin bir kese altın! der. Sen ise, verin fazladan bir kap yemek diyorsun.”

Sultan adamlarına seslenir “Verin bahçıvana fazladan bir kap yemek!”

Kıssadan Hisse: Ömrün Yarısı Ömrün Tamamı

Kıssadan Hisse: Ömrün Yarısı Ömrün Tamamı

Kıssadan Hisse: İsmi Azam Duası Sırrı

Kıssadan Hisse: İsmi Azam Duası Sırrı

Kıssadan Hisse: Azrail’den Kaçan Adamın Hikayesi

Kıssadan Hisse: Azrail’den Kaçan Adamın Hikayesi

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz