Ömrün Yarısı Ömrün Tamamı

Ömrün Yarısı Ömrün Tamamı: Hz. Mevlânâ, insanın ebedî saâdeti için lüzûmlu olan mârifetullâh ilmini elde etmenin ehemmiyetini ve buna bîgâne kalanların hazin âkıbetini aşağıdaki hikâyede ne güzel ifade etmektedir.