Connect with us

Rivayet & Menkıbe

Ömrün Yarısı Ömrün Tamamı

Ömrün Yarısı Ömrün Tamamı: Hz. Mevlânâ, insanın ebedî saâdeti için lüzûmlu olan mârifetullâh ilmini elde etmenin ehemmiyetini ve buna bîgâne kalanların hazin âkıbetini aşağıdaki hikâyede ne güzel ifade etmektedir.

Ömrün Yarısı Ömrün Tamamı: Hz. Mevlânâ, insanın ebedî saâdeti için lüzûmlu olan mârifetullâh ilmini elde etmenin ehemmiyetini ve buna bîgâne kalanların hazin âkıbetini aşağıdaki hikâyede ne güzel ifade etmektedir:

Bir nahiv (dilbilgisi) âlimi gemiye binmişti. Sefer esnâsında ilmine mağrur bir şekilde gemici ile sohbete koyuldu. Gemiciye zaman zaman muhtelif suâller sordu ve muhâtabından “bilmem” cevabını alınca da ona karşı ilmiyle iftihâr etmek üzere:

“-Yazık! Cehâletin sebebiyle ömrünün yarısını hebâ ve ziyân etmişsin.” diyerek onunla alay etti.

Temiz kalpli gemicinin, bu küçük düşürücü davranışa gönlü kırıldı ise de, olgunluk gösterip nahivciye cevap vermedi, sustu. Derken şiddetli bir fırtına çıktı ve gemiyi müthiş bir girdabın içine sürükledi. Herkesi büyük bir girdabın içine sürükledi. Herkesi büyük bir telaşın kapladığı o hengâmede gemici, nahivciye döndü ve:

“-Ey üstad, yüzme bilir misin?” diye sordu.

Nahivci, solmuş sararmış bir vaziyette titrek bir sesle kekeleyerek:

“-Hayır bilmem!” dedi.

Bunun üzerine gemici, mahzun bir edâ ile şu mukâbelede bulundu:

“-Nahiv bilmediğim için benim yarı ömrüm mahvolmuştu, öyleyse şimdi senin bütün ömrün mahvoldu. Zîrâ gemimizin bu girdaptan kurtulma imkânı yoktur. Ey nahivci! Bu deryâda nahivden ziyâde yüzme ilminin daha faydalı ve zarûrî olduğunu bilmiyor muydun?”

Dini Hikaye – İsmi Azam Duası Sırrı

İsmi Azam Duası Sırrı

Dini Hikaye: Türk Hacıdan İbretlik Medine Hatırası

Türk Hacıdan İbretlik Medine Hatırası – Dini Hikaye

Dini Hikaye: Azrail’den Kaçan Adamın Hikayesi

Azrail’den Kaçan Adamın Hikayesi 

Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Tebük Seferi'nde Şehit Olan Tek Sahabi - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz