Connect with us

Tesirli Dualar

Fatiha Suresi ‘nin Bilinmeyen Etki ve Faydaları

Fatiha Suresi ‘nin bilinmeyen etki ve faydaları, fatiha suresinin hadimi ile irtibat kurmak, rızık, muhabbet ve her türlü hacet için fatiha suresi duası…

Fatiha Suresi ‘nin bilinmeyen etki ve faydaları, fatiha suresinin hadimi ile irtibat kurmak, rızık, muhabbet ve her türlü hacet için fatiha suresi duası…

Fatiha Suresi ‘nin Bilinmeyen Etki ve Faydaları, Fatiha Suresinin Hadimi İle İrtibat Kurmak İçin Dua, Rızık İçin Fatiha Suresi, Muhabbet İçin Fatiha Suresi, Herhangi Bir Dilek veya Hacetin Kabulü İçin Fatiha Duası, Dilek – Hacet İçin Fatiha Duası, Her Türlü Rızık Refah Huzur İkbal Mutluluk Zenginlik ve Mülke Nail Olmak İçin Fatiha Duası, Fatiha Suresi Arapça Yazılışı Türkçe Okunuşu ve Anlamı.

Fatiha Suresinin Hadimi İle İrtibat Kurmak İçin Dua

Herhangi bir dilek – hacet için Fatiha Suresi okunmak istenirse her seferin sonunda hacet sahibi ve dileğine göre bir dua ilave etmeli ve “Amin” kelimesini de bu duadan sonra söylemelidir. Mesela: Fatiha Suresi’nin hadimi ile ilişki kurmak istenirse Fatiha-i Şerif okunduktan sonra:

Fatiha Suresi'nin Hadimi ile İrtibat İçin Okunacak Dua
Fatiha Suresi’nin Hadimi ile İrtibat İçin Okunacak Dua
 • Allahümme sehhır li hadime fatihatil kitabi amin.

tarzında okunmalıdır. Bu gayeyi temin için her gün; en azından 101 kere Fatiha-i Şerif okunur. Okumanın tesiri çok daha kısa zamanda görülmek istenirse o zaman; her namazdan sonra 101 kere okumalıdır.

Rızık İçin Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, rızık için okunacaksa yine Fatiha’dan sonra

Rızık İçin Fatiha Suresi'nden Sonra Okunacak Dua
Rızık İçin Okunacak Dua
 • Ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb. Allâhümmerzuknî rizkan vâsian halâlen sehlen âmîn*

Demek ve buna da her gün sabah namazlarından sonra veya geceleri, seher vaktinde 101 kere okumak suretiyle devam etmelidir. 101 defa okuyamayanlar en azından 41 kere okumaya gayret etmelidirler.

Muhabbet İçin Fatiha Suresi

Fatiha Suresi’ni, birinin muhabbetini kazanmak, birinin bizi sevmesini temin etmek maksadıyla okuyacaksak eğer; Fatiha Suresi’ni okuduktan hemen sonra:

Birinin muhabbetini, sevgisini kazanmak için Fatiha Suresi'nin ardından okunacak dua.
Birinin muhabbetini, sevgisini kazanmak için okunacak dua.
 • Allâhümme yâ câmian nâsi li yevmil; lâ raybe fih. İcma’ beyni ve beyne fülânete binti fülânete. İnneke lâ tuhliful mîâd. Amîn. demek lazımdır.

Ancak burada dikkat edilecek husus şudur: Duanın içinde geçen “fülanete binti fülanete” filanın kızı filan anlamına gelir. Burada “fülanete binti fülanete” yerine; muhabbeti kazanılmak istenilen kişinin ve annesinin ismi telaffuz edilmelidir. Eğer muhabbeti kazanılmak istenilen kişi erkekse “binti” yerine “bin” denilmeli ve anne adıyla beraber okunmalıdır.

Herhangi Bir Dilek veya Hacetin Kabulü İçin Fatiha Duası

Herhangi bir kimsenin hacet ve mühim bir dileği olsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere aşağıda yazılı olduğu şekilde Fatiha Suresi’ni okur ve dileğini Cenabı Hakk’tan niyaz ederse Hazreti Allah o kulunun muradını kısa zamanda lütuf ve ihsan buyurur. Bu 3 günde de 15 günde de mutlak kabul olunur bir duadır diye rivayet edilir.

Fatiha Suresi Bilinmeyen Etki ve Faydaları
Fatiha Suresi Bilinmeyen Etki ve Faydaları
 • Bismillâhirrahmânirrahıym. Elhamdü lillâhi rabbil
  âlemîn. Errâhmânir rahıym. Mâliki yevmid din. İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn. Allâhümmecma’ beynî ve beyne hâcetî ve maatlübî kemâ cema’te beyne esmâike ve sıfâtike yâ zel celâli vel ikrâm. İhdinas sırâtal müstekıym. Sırâtallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim velad dâllîn. Allâhümme bi câhi sâhıbil vesîleti seyyidinâ Muhammedin aleyhis salâtü ves selâmü ıkdı hâcetî bi lutfike ve keramike yâ ekramel ekramîn. Amîn.

Dilek – Hacet İçin Fatiha Duası

Üç veya yedi gün, her namazdan sonra 124 kere Fatiha Suresi okunur ve arkasından da 9 kere:

Dilek - Hacet İçin Fatiha Duası
Dilek – Hacet İçin Fatiha Duası
 • Bismillâhirrahmânirrahıym. Allâhümme innî es’elüke fethan mübînen ve nasran azîzen ve safhan cemîlen hassıl maksudî ve matlubî ve yessir murâdî bi hakkı kelâmikel kadîmi ve habîbike ve rasulikel kerîmi ve bi hakkı cemîıl enbiyâi vel mürselîne vel evliyâi vel âşikıyne yâ kâdıyel hâcât. Yâ mücîbed deavâti bi hakkı ve bi hurmeti fâtihatil kitâb. Be elfi elfi la havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.

Her Türlü Rızık Refah Huzur İkbal Mutluluk Zenginlik ve Mülke Nail Olmak İçin Fatiha Duası

Her gün ve sabah namazlarından sonra yahut yatsı namazlarından sonra 101 kere Fatiha-i Şerife okuyup arkasından da 101 defa:

 • Yâ kâfi yâ Ğaniyyü yâ Muğnî yâ Fettâhu yâ Razzâku” esmalarını okuyup arkasından da üç kere “Yâ kâfi ekfinâ yâ muğnî ağninâ yâ fettâhu iftah lenâ bâbe rahmetike yâ razzâku ürzüknâ bi lutfike ve keramike ve bi câhi sâhıbil vesileti seyyidinâ muhammedin aleyhis salâtü ves selâm.

diyen ve bunu vird (günlük ödev) edinip okuyan kimse çok kısa zamanda canında ve malında çok büyük değişikliklere, gelişme ve ilerlemelere şahit olur.

Fatiha Suresi Arapça Yazılışı Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Arapça

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ ١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ ﴿٢﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ ﴿٧

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu

 • “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
 • Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.
 • Er-Rahmâni’r-Rahîm.
 • Mâliki yevmi’d-dîn.
 • İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.
 • İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.
 • Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Fatiha Suresi Anlamı

 • Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
 • Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
 • O, rahmândır ve rahîmdir.
 • Ceza gününün mâlikidir.
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
 • Bize doğru yolu göster.
 • Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Kuran ve Meali

Advertisement
1 Comment

1 Comment

 1. Pingback: Zenginlik Duası - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz