Connect with us

Cinler Alemi

Cinlerle İlgili Bilgiler & Halk İnanışları

Cinlerle ilgili bilgiler ve halk inanışları, cinlerin özellikleri, cin çarpması ve musallat, cin musallatı belirtileri, cinler ve cinsel ilişki.

Cinlerle ilgili bilgiler ve halk inanışları, cinlerin özellikleri, cin çarpması ve musallat, cin musallatı belirtileri, cinler ve cinsel ilişki.

Cinlerle İlgili Bilgilerin Kaynakları

Günümüzde cinlere dair halk inanışlarının kahir ekseriyetini başta Kuran-ı Kerim ve hadisler olmak üzere muhtelif İslami kaynaklar ile İslam öncesi Arap folklorunun İslamize edilmiş bir takım rivayetleri belirler. Bununla beraber Türklerin İslam öncesi dönemden gelen bir takım inanışları da gerek İslami forma bürünerek gerekse de Pagan dönemdeki formlarını aynen koruyarak canlılığını yaşamayı sürdürmektedir. Söz konusu inanışların başlıcaları ve bunlardan yola çıkılarak hazılanan cinlerle ilgili bilgiler listesi ise şu şekildedir:

Cinlerin Özellikleri

Cinlerle İlgili Bilgiler & Halk İnanışları

 • Erkek ve dişilerden oluşurlar.
 • Hz. Muhammed ve koyun dışında her şekle girebilirler.
 • İslam’ın da etkisiyle genel olarak cinlerin gelecekten haber veremediklerine inanılır. Ancak çok hızlı hareket edebildikleri ve görünmedikleri için insanların sırlarını ve gizli konuşmalarını vb. dinleyip, gözlemleyip gerek duyduklarına birbirlerine ve cinci hoca, hüddam vb. kişilere açıklayabilirler.
 • En az dört yüz sene yaşarlar.
 • En fazla üç bin sene yaşarlar.
 • Nadiren de olsa üç bin seneden daha uzun süre hayatta kalmış olanları da vardır.
 • Çok hızlı hareket ederler. Bir anda dünyanın bir ucundan bir diğer ucuna ulaşabilirler.
 • Müslüman ve kafir cinler vardır.
 • Kafir cinler bulundukları yerde Kuran okunmasından, namaz kılınmasından, dua edilmesinden hoşlanmazlar.
 • Musallat oldukları kişinin tuvalette uzun süre ve yalnız kalmasını teşvik ederler.
 • Ezandan nefret ederler.
 • Akşam ezanı okunduğunda cinlerin dünyası ve insanların dünyası iç içe geçtiği için cinler daha çok akşam ezanından sonra görülür.
 • Sabah ezanı okunduğunda dağılırlar.
 • Belirli ritüelleri gerçekleştirerek cin çağrılabilir. Cin çağırıldıktan onlara sorular sorulup, cevaplar alınabilir.
 • Uzun süredir kullanılmayan, terk edilmiş evleri sahiplenirler.
 • Cin ve şeytanlar insanların bulunduğu mekanlarda bulunabilir ve bazen beraberce yaşarlar.
 • Cin ve şeytanların eve girmemesi için eve girerken sağ ayakla ve besmele çekerek girmek gerekir.
 • Bazen içinde insan yaşayan evlerde de görülür, evin sakinlerine rahatsızlık ve zarar verirler. Ev sakinlerine görünerek onları korkutur, evin içine pislik ve taş atarlar.
 • Müslüman cinler, insanlara zarar vermemek için evlerin içinde değil daha çok tavanlarında bulunurlar.
 • Müslüman bir cinin sahiplendiği evi terk etmesi istendiğinde üç gün mühlet verilmesi gerekir.
 • Müslüman cinler insanlara yardım ederler. Bazen insanları diğer cinlerden korumak için mücadele ederler.
 • Üzerlik yahut nazar otu adıyla bilinen bitkinin dumanından çok rahatsız olurlar. Bir mekan cinlerden temizlenmek yahut cinlerin oradan uzak tutulması isteniyorsa o mekanda düzenli aralıklarla üzerlik yakılması suretiyle tütsülenmesi gerekir.
 • Cinlerin evden uzaklaştırılması isin evin banyo ve tuvaleti hariç her yerinin sirke veya sirkeli suyla silinmesi gerekir.
 • Cinlerin yemeği insan artıklarıdır. Kemik, dışkı ve soğan kabuklarını yemeyi severler.
 • Besmele çekilmeden ve sağ el dışında yenen yemeğe ortak olurlar.
 • Yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutmuşsak ve bu yüzden cin yemeğimize ortak olduysa, sofradan kalkmadan besmele çektiğimiz taktirde cin yediklerini kusmak zorunda kalır.
 • Genellikle kırsal alan ve harabelerde, hamamlarda, incir hurma gibi ağaçların çevresinde, çöplüklerde, türbe ve mezarlıklarda bulunurlar.
 • Kabile ve gruplar halinde yaşarlar.
 • Cinlerin çocukları 40 yaşına kadar annelerini emerler.
 • Müzik çalınan, içinde resim ve heykel bulunan yerlerde çok olurlar. İnsanlar gibi doğar, büyür, yer içer, uyur ve ölürler.

Cin Çarpması ve Musallat

Cinlerle İlgili Bilgiler & Halk İnanışları

 • Daha çok kadın ve çocuklara musallat olurlar.
 • Eğer bir kişi banyoda uzun süre kalırsa o kişiye bir cin aşık veya musallat olabilir.
 • Cinlerle alay ederseniz size musallat olurlar.
 • Cin çağırma törenlerine genellikle kafir cinler icabet eder. Cin çağıran kişilere çokça musallat olurlar.
 • Cinler daha çok abdestsiz bilhassa cenabet dolaşanlara musallat olur, onları çarparlar.
 • Akşam ezanından sonra banyo yapılırsa cin çarpabilir.
 • Akşam ezanından sonra dışarı su dökülmez. Dökülürse cin çarpabilir.
 • Akşam ezanından sonra mutfakta sıcak su dökülmez. Üzerine sıcak su dökülmesi cinlere zarar verdiği için cin çarpmasıyla sonuçlanabilir.
 • Akşam ezanından sonra evin dışında taharet giderilmez. Giderilirse cin çarpabilir.
 • İnsan sidiği cinleri felç eder. Cinin üzerine veya sofrasına işenirse cin çarpar.
 • İşemeden önce besmele çekilmez veya “Destur” denmezse cinlerin veya sofralarının üzerine işenebilir. Bu da cin çarpmasına yol açar.
 • Bazen kendilerine zarar veren insanları kaçırıp cin mahkemelerinde yargılarlar.
 • (Görünmez oldukları için bilmeden) Cinlerin sofralarına basılırsa, basan kişinin ayak parmağı şişer.
 • Genellikle tek başına yaşayanlara musallat olurlar.
 • Hüddam denilen cinci hocalar bazı cinleri hükümleri altına alıp insanlara musallat edebilirler.

Cin Musallatı Belirtileri

Cinlerle İlgili Bilgiler & Halk İnanışları

 • Bir kişinin sağ kulağına ezan okunduğunda o kişi bayılır, çığlık atar, titrer, ellerini gözlerine kapatır veya ağlarsa bu içine cin girdiği veya musallat olduğu anlamına gelir.
 • Karşımızdaki kişinin insan kılığına girmiş bir cin olduğunu çok hızlı nefes alıp vermesinden ve ayaklarının ters olmasından anlayabiliriz.
 • Bir kişi sürekli olarak uykuya dalmakta zorluk çekiyorsa, uyuduğunda sürekli korkunç rüyalar görüyorsa, rüyasında; kedi, köpek, kurt, tilki, aslan, inek ve fare gibi hayvanları sıkça görüyorsa, rüyasında kendini kabirde, pis yerlerde, korkunç yollarda görüyorsa, rüyasında sürekli garip insanlar görüyorsa mesela siyah, çok kısa veya uzun boylu insanlar, gördüğü rüyalar; genellikle karanlık yada alaca karanlık ortamlarda geçiyorsa, uykuda farkında olmadan sürekli dişlerini gıcırdatıyorsa, uykusunda ağlıyor, gülüyor veya çığlık atıyorsa, uykusuda sürekli yüksek bir yerden düşüyor gibi oluyorsa, uyandığında kendini toplaması uzun sürüyor, yataktan bir türlü kalkamıyorsa; o kişiye cin musallat olmuş demektir.

Cinler ve Cinsel İlişki

Cinlerle İlgili Bilgiler & Halk İnanışları

 • Rüyada sürekli diş çektirdiğini görmek, o esnada cinlerin rüyayı gören kişiyle cinsel ilişkiye girdikleri anlamına gelir.
 • Rüyada sürekli merdiven inip çıkmak, cinlerin rüya göre kişiyle cinsel ilişki kurdukları anlamına gelir.
 • Rüyada yüksek yerlerden düşmek; cinlerin, rüyayı gören kişiyle cinsel ilişki kurdukları anlamına gelir.
 • Cinsel ilişki öncesinde besmele çekilmezse cinler eşlerimize ve çocuklarımıza ortak olur.
 • Cinsel ilişki sırasında üzerimizde bir örtü olmazsa cinler ilişkiye dahil olarak o ilişkiden doğacak çocuğa ortak olurlar.
 • Cinlerin dişilerine peri denir ve bazen erkeklere aşık olurlar.
 • Periler insan erkeklere aşık olduklarında onlara çok güzel kadınlar şeklinde görünüp, baştan çıkarmaya çalışırlar.
 • İnsanlarla cinsel beraberlik yaşayan perilerin insandan çocukları olabilir.
Kuran’da Cinler
Hadislerde Cinler
Cinlerle Cinsel İlişki ve Evlilik Mümkün mü?
Cin Sahibi Olmak Cinlerden Hüddam Edinmek İçin Dua
Advertisement
2 Comments

2 Comments

 1. Pingback: Bırakın Kedi Kılığında Kalsınlar - Paranormal Haber

 2. Pingback: Deredeki Yaratık - Korku Hikayesi Cin Deneyimi - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz