İsmi Azam Duası Sırrı

Vaktiyle İsmi Azam’ı öğrenmeye hevesli bir derviş, otuz küsür sene bir şeyhe hizmet etmiş. Otuz sene hemen her gün bu isteğini şeyhine arz etmek, ondan bu sırrı öğrenmek ister fakat bir türlü cesaret edip soramazmış.