Connect with us

Tesirli Dualar

En Tesirli Dilek Hacet Duaları

Hapisten kurtulmak zalimin şerrinden korunmak, düşmanı uzaklaştırmak alacağını tahsil için tecrübe edilmiş tesirli dilek hacet duaları.

Kız istemeye giderken reddedilmemek için, hapisten kurtulmak için, zalimin şerrinden emin olmak için, düşmanı uzaklaştırmak için alacağını tahsil için vb. birçok konuda denenmiş, tecrübe edilmiş muhtelif tesirli dilek hacet duaları.

Tesirli Dilek Hacet Duaları

Kız İstemeye Gidince Reddedilmemek İçin Dua

Bir yerden evlenmek üzere bir kız istemeye gidilirken ana ve babasının red ve itirazını önlemek için:

Tesirli Dilek Hacet Duaları: Kız İstemeye Gidince Reddedilmemek İçin Dua
Tesirli Dilek Hacet Duaları: Kız İstemeye Gidince Reddedilmemek İçin Dua
Tesirli Dilek Hacet Duaları: Kız İstemeye Gidince Reddedilmemek İçin Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirralımânirrâhıym* Vel fecr* Ve leyâlin aşr* Veş şef’ı vel vetr* Vel leyli izâ yesr” Hel fî zâlike kasemün li zî hıcr* Ve cealnâ min beyni eydîhim’ sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynâhüm fe hüm lâ yübsırün* İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ* Nasrun minellâhi ve fethun karîb* Yâ hayral fâtihıyn* Bi rahmetike yâ erhamer râhımîn*

ayeti kerimelerini yazıp, yakaya diktikten sonra bir yerden bir kız istenilirse reddolunmaz ve kızı verirler.

Hapisten Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Hapisten Kurtulmak İçin Okunacak Dua
Hapisten Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Mâ şâellâhü lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıymi hasbünellâhü ve nı’mel vekîl*

Herhangi bir mahpus; her gün bin kere, bu ayet-i kerimeleri okumaya devam ederse kısa zamanda Cenabı Hakk o kimseyi hapisten halas buyurur.

Zalim ve Zorbaların Şerrinden Emin Olmak İçin Okunacak Dua

Zor ve sıkıntılı bir yere girmek mecburiyetinde kalan bir kimse, zalim ve zorbaların şerrinden emin olmak için devamlı surette içinden:

Zalim ve Zorbaların Şerrinden Emin Olmak İçin Okunacak Dua
Zalim ve Zorbaların Şerrinden Emin Olmak İçin Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Rabbi edhılnî müdhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al Iî min ledünke sültânen nesıyrâ.

Ayet-i kerimesini okursa bütün korktukların emin ve mahfuz yani korunmuş olur.

Zalimi – Düşmanı Uzaklaştırmak İçin Dua

Sana maddi ve manevi zarar veren bir kimseyi, olduğu yerden uzaklaştırmak için; o kimsenin olduğu yerden alınacak bir parça toprağa; bir Arabi ayın son çarşamba veya cumartesi günü Zühal saatinde 21 kere Besmele okumadan Naziat Suresi’ni okuyup, her defasında son ayetinde 21 kere tekrar ederek tamamlar ve o toprağa her defasında nefes ettikten sonra gitmesi istenen kimsenin olduğu yere serpilirse o kimse kısa zamanda oradan ayrılır.

Alacak Tahsili İçin Tesirli Dua

Alacağını Tahsili İçin Tesirli Dua: Hakkını vermemekte ısrar eden bir zalim veya bir batakçıdan alacağını kurtarabilmek için üç gün oruç tutulur. Gecenin geç saatlerinde 1135 kere: “Kâf hâ yâ ayrı sâd” okunur. 31) kere de:

Alacağını Kolay Tahsil İçin Okunacak Dua
Alacağını Kolay Tahsil İçin Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Eykemuşin heykemuşin taykemüşin meykemûşin feykemûşin şeykemüşin zeykemüşin tevekkel yâ âbiden nâri ve edhıl alâ kalbi fülânibni fülâne vadribhâ bi harâbin min nar ve havfûhü vez’icûhü veslüb aklehû hattâ ye’ti indi ve yakdıy hâceti elvâhan elvâhan elvâhan el’acel el’acel el’acel essâatû essaatü essâatü.

Borçtan Kurtulmak İçin Dua

Borçtan halâs olmak için (kurtulmak için) aşağıdaki dualara devam etmelidir: “Ey Rabbim, helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak, haram kıldıklarında da beni muhafaza et, beni fazlınla senden başkasından müstağni kıl.” (Tirmizî)

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Kuran ve Meali

Advertisement
4 Comments

4 Comments

  1. Pingback: Necm Suresi 58. Ayetinin Sırları - GİZLİ İLİMLER & DUALAR

  2. Pingback: EL MUİZ ESMASININ SIR VE ÖZELLİKLERİ - Esmaül Hüsna Sırları

  3. Pingback: Fatiha Suresi'nin Bilinmeyen Etki ve Faydaları - Paranormal Haber

  4. Pingback: Kuran'daki 5 Kaf Ayetinin Büyük Gücü - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz