Türk Hacıdan İbretlik Medine Hatırası

Emin Saraç Hocaefendi, Medine-i Münevvere eşrafından olan Abdülkadir Bekli’den, oranın Mahkeme-i Şer’iyye Sicilleri’ne de geçen, ibret ve hikmet dolu bir hadiseyi anlatır.