Connect with us

Rüya Tabirleri

İstihare Duası ve Çeşitleri

İstihare bir işe girişmeden önce o işin hakkımızda hayırlı olup olmayacağını anlamak için uyguladığımız bir yöntemdir. Daha çok rüya yoluyla bilgi alma şekli bilinmekle birlikte, uyanıkken yapılabilen çeşitleri de vardır.

Published

on

İstihare bir işe girişmeden önce o işin hakkımızda hayırlı olup olmayacağını anlamak için uyguladığımız bir yöntemdir. Halk arasında daha çok rüya yoluyla bilgi alma şekli bilinmekle birlikte, uyanıkken yapılabilen çeşitleri de vardır. Aşağıdaki metinde her iki yöntem için de birer tatbikat usulü ve okunması gereken duaları bulabilirsiniz. 

İstihare Çeşitleri

Bu istihare Pazartesi ve Cuma geceleri yapılır. Gece herkes yattıktan sonra sol avucuna aşağıdaki duayı yaz:

İstihare öncesinde avuç içine yazılacak dua

İstihare öncesinde avuç içine yazılacak dua

Resimde gördüğün yıldız işaretinin hemen ardına ise ne görmek yahut öğrenmek istiyorsan onu yaz. Bu kısmı illa Arapça yazmak zorunda değilsin. Unutma bütün dilleri yaratan Allah’tır. Önemli olan niyettir. Öğrenmeyi murad ettiğin şeyi yazdıktan sonra, duayı yazmaya aşağıdaki kısmı da ekleyerek devam et:

İstihare avuç içi duası devamı

İstihare avuç içi duası devamı

Bi hakkı seb’ıl mesâni vel kur’ânil aziymi ve bi hakkı hâzihil esmâi elvâhan elvâhan elvâhan el’acel el’acel el’acel es sâah es sâah es sâah.  

Sonra yine kıbleye dönük olarak 1 Besmele ile 99 kere Fatiha suresinin

Fatiha suresi ayet

Fatiha suresi ayet

İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn

Ayet-i kerimesine kadar oku. Yüzüncü de yine Besmele ile başlayarak, Fatiha suresini sonuna kadar oku, arkasından 12 defa aşağıdaki duayı oku:

İstihare için 12 defa okunacak dua

İstihare için 12 defa okunacak dua

Arkasından 12 defa “Ya Fettah” de. Sonrasında ise 12 kere de avucuna yazmış olduğun duayı oku ve hiç dünya kelamı etmeden kıbleye karşı sağ tarafın üzerine yatarak uyu. Murad ve maksudun ne ise en çok 3 gecede sana gösterilir.

Uyanıkken İstihare Yöntemi

Gece herkes yattıktan sonra seccadede kıbleye karşı otur. 7 istifa, 7 salavat, 3 kere de aşağıdaki duayı oku.

İstihare Duası

İstihare yaparken okunulucak dua

Üç İhlas, birer Felak ve Nas ve bir Fatiha-i Şerif okuduktan sonra istihare niyetiyle iki rekat namaz kıl. Birinci rekatta tekbirden sonra Sübhâneke yerine: “Yâ Rabbi! Kast ettigim niyet ve matlubum hakkımda hayırlı ise sağa döndür. Şer ise sola çevir!” dedikten sonra Fatiha-i Şerife okuyup arkasından 7 kere Kadr Suresi’ni okuyup yukarıdaki duayı tekrar okumaya başla ve çevrilinceye kadar duayı okumayı sürdür. Sağa veya sola döndürüldükten sonra tekrar kıbleye döndürülünceye kadar İhlas Suresini oku. Tam kıbleye geldikten sonra rüku ve secdelerini tamamla ve namazdan çık.

İstihare namazında okunacak dua

İstihare namazı duası

İstihare amacıyla yani kendimiz ve sevdiklerimiz için hayırlı mı hayırsız mı olduğu konusunda kararsız kaldığımız işlerle ilgili olarak rüyalar yoluyla fikir edinme gayesiyle faydalanılabilecek birden fazla usül vardır. Bunlardan bir diğer üçü ise aşağıdaki şekildedir:

Herhangi bir meseleyi etraflı bir şekilde görmek ;steyen kimse gecede (4000) kere Rahman Suresi’nin ilk dört ayetini yani:

Rahman Suresi'nin ilk dört ayeti

Rahman Suresi’nin ilk dört ayeti

 • Errahmân* Aileme’ kur’ân* Halekel insân* Allemehül beyân*

Ayet-i kerimelerini okuyup kimse ile konuşmadan sağ tarafı üzerine yatarak uyursa istediğini mutlaka görür. Bu istihare gerekirse üç defaya kadar tekrarlanır.

İstihare amacıyla faydalanılabilecek diğer bir usul: Yine bu maksatla yatsı namazından sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılınır. 10 salavat, 313 kere Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd ve 129 kere de Mülk suresindeki:

İstihare için Mülk Suresi'nden okunacak ayet

İstihare için Mülk Suresi’nden okunacak ayet

 • Elâ ya’lemü men haleka ve hüvel letıyfül habir

Ayet-i kerimesini okuyup sağ tarafına yattıktan sonra kimse ile konuşmadan uykusu gelinceye kadar salavat okursa yine istediğini rüyasında görür. Yine bu maksat için Kevser Suresi’ni 1000 kere okumak da çok tesirlidir.

İstihare Nedir

İstihare, iyi bir niyetle, niyet edilen veya girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını anlamaya, önemli bir kararı uygulamadan önce ilahi makamlara danışmaya yönelik amaçlarla uyarıcı rüya görmeyi duayla talep etmedir.

İslami Rüya Tabirleri

Evlenilecek Kişinin Hayırlı Olup Olmadığı

İslam’da Rüya ve Rüya Tabiri

 

Rüya Tabirleri

Rüyada Arz ve Takdim

Rüyada arz ve takdim ne anlama gelir, ne demektir…

Published

on

By

rüyada görmek rüya tabir ne anlama gelir neye işaret eder

Rüyada arz ve takdim ne anlama gelir, ne demektir…

Rüyada bir ordu kumandanına arz ve takdim edildiğini fakat kumandanın kendisini kabul etmediğini görmek, büyük bir hataya işarettir. Rüyada kendisine takdim edildiği zat tarafından bir şey verildiğini görmek, ümit ettiği şeye kavuşmaya işaret eder.

Continue Reading

Rüya Tabirleri

Rüyada Arzuhal / Dilekçe Görmek

Bekâr bir kimse için rüyada arzuhal görmek veya arzuhal yazmak, evlenmeye; evli için de evinde bir tören olacağına işaret eder.

Published

on

By

rüyada görmek rüya tabir ne anlama gelir neye işaret eder

Rüyada arzuhal yani dilekçe görmek ne demek, anlamı nedir…

Bekâr bir kimse için rüyada arzuhal görmek veya arzuhal yazmak, evlenmeye; evli için de evinde bir tören olacağına işaret eder.

Continue Reading

Rüya Tabirleri

Rüyada Asa Görmek

Rüyada asa görmek ne demek, anlamı nedir…

Published

on

By

rüyada görmek rüya tabir ne anlama gelir neye işaret eder

Rüyada asa görmek ne demeki anlamı nedir…

 • Bir kimsenin rüyada asâ görmesi, şerefli, kuvvetli, kudretli ve insanlara yardım eden bir kişi ile tabir edilir. 
 • Rüyada elinde asâ olduğunu görmek, şerefli, kudretli, halka yardım eden birinden yardım talebinde bulunmaya işarettir…
 • Rüyada asânın elinde kırıldığını görmek, bulunduğu makamdan azledileceğine, ticaret ehli ise ziyana uğrayacağına işaret eder.
 • Rüyada asâ haline geldiğini görmek, ölüm ile tabir edilir.
 • Rüyada asâ ile taşa vurduğunu ve taştan suların fışkırdığını görmek, zengin olmaya işaret eder.
 • İbn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada değnek veya baston görmek, kadr ve kıymeti yüksek bir zâta işaret eder. Keza rüyada bir değneğe veya bastona dayandığını görmek, kadr ve kıymeti yüce bir şahsın himmetiyle murada ermeye işarettir.
 • Elinde asânın yılan haline geldiğini görmek, dostun düşman olacağının işaretidir.
 • Kirmanî demiştir ki: Elindeki değneğin uzadığını gören muradına nail olur, kısaldığını gören de maksadına eremez..
 • Bazı kere de asâ görmek, imdat ve yardıma, maksadın hasıl olacağına işarettir.
Continue Reading

Rüya Tabirleri

Rüyada Asansör Görmek

Rüyada asansörle bir yere çıktığını görmek, iş sahasında yükselmeye ve bütün engelleri aşmaya işaret eder.

Published

on

By

rüyada görmek rüya tabir ne anlama gelir neye işaret eder

Rüyada asansör görmek ne demek, anlamı nedir…

Rüyada asansörle bir yere çıktığını görmek, iş sahasında yükselmeye ve bütün engelleri aşmaya işaret eder.

Continue Reading

Rüya Tabirleri

Rüyada Asfalt Görmek

Rüyada asfalt görmek veya asfalt bir yolda yürümek, her işte başarılı olmaya işarettir.

Published

on

By

rüyada görmek rüya tabir ne anlama gelir neye işaret eder

Rüyada asfalt görmek ne demek, anlamı nedir…

Rüyada asfalt görmek veya asfalt bir yolda yürümek, her işte başarılı olmaya işarettir.

Continue Reading

Rüya Tabirleri

Rüyada Ashabı Kiram Görmek

Rüyada Ashabı Kiram’ı görmek, muhabbete, kardeşliğe, yardım ve hayırhahlığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalplerdeki düşmanlıkların gitmesine işaret eder.

Published

on

By

rüyada görmek rüya tabir ne anlama gelir neye işaret eder

Rüyada ashabı kiram görmek ne demek, anlamı nedir?

 • Rüyada sahabilerden birini güzel hallerde görmek, onlar hakkındaki güzel itikada ve sünnetlerine tâbi olmaya işarettir. 
 • Rüyada Ashabı Kiram’ı görmek, muhabbete, kardeşliğe, yardım ve hayırhahlığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalplerdeki düşmanlıkların gitmesine, sevgilerin kalpleri doldur masına işaret eder.
 • Bir kimsenin rüyada sahabilerin kendisine teveccüh ettiğini görmesi, cami, mescid, medrese gibi hayırlı binalar yaptırmaya; neseb ve kabilesinin temizliğine işaret eder. 
 • Sahabîleri görmek, zenginliğe de işarettir. Çünkü onlar birçok fetihlerde bulunup ganimetler elde ettiler. 
 • Yine sahabileri görmek, tevbeye ve Allahu Te âlâ’dan gayrı her şeyden alâkayı kesmeye, onların yolunda hayır ve berekete işaret eder. 
 • Meselâ rüyada Hazret-i Ömer’i görmek; uzun ömre, fazilete, her yerde hakkı söylemeğe, hayır ve hasenata, batıldan uzaklaşıp Hakk’a vâsıl olmaya işaret eder. 
 • Keza Hazret-i Osman’ı görmek, zühd, takva, haya ve edebe, hayır ve fazilete işarettir. Hazret-i Osman (r.a.)’ın kendisine gülerek baktığını ve iltifat ettiğini görmek, dünya ve ahiret saadetine işaret eder. 
 • Rüyada sahabilerin başı ve Allah Resûlü’nün mağara arkadaşı Hazret-i Ebû Bekir (r.a.)’i yüzü güler ve ferah bir halde görmek; dünya ve ahiretin saadet ve huzuruna işarettir. 
 • İbn-i Şîrîn demiştir ki: Hazret-i Ebû Bekir’i yüzü güler ve ferah ve sürurda görmek, ferah ve sürura, nimet ve refaha, hastalıktan şifaya, ilim ve marifete işaret eder. 
 • Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Hazret-i Hasan ve Hüseyin’i görmek, bazı büyük zatlara intisab ederek onlardan hayır ve nimete, ilim ve hikmete ermeye işaret eder. Onlardan birinin kendisine bir şey verdiğini veya lütuf ve iltifat ile söz söylediğini görmek, çok mal ve nimete, refah ve rahata, fukaraya lütuf ve ihsana işaret eder. Çünkü onlar lütuf ve ihsanda herkesten ileriydiler.
 • Rüyada Hazret-i Fâtıma’yı görmek, her türlü hayır ve berekete, fazilete, yüce ve güzel ahlâka, bütün işlerde muvaffakiyete işaret eder. Yine onu mesrur ve güleç görmek, ferah ve sürura, saadet ve selâmete işarettir. Mahzun ve mukadder görmek hüzün ve keder ile tâbir edilir.
 • Peygamber efendimizin eşlerinden herhangi birini görmek, hayır ve hasenata, iffet ve ismete, haram ve bâtıldan uzak kalmağa, aile saadetine ve bereketli rızka işaret eder.
Continue Reading

Rüya Tabirleri

Rüyada Asılmak

Rüyada asılmak ne demek, anlamı nedir…

Published

on

By

rüyada görmek rüya tabir ne anlama gelir neye işaret eder

Rüyada asılmak ne demek, anlamı nedir…

Rüyada asılmak, birçok farklı şekilde tâbir edilir. 

 • İmam Nablusî demiştir ki: Valiliğe ehil olan bir kimsenin rüyada asıldığını görmesi, vali olacağına işarettir.
 • Rüyada asılmak, yücelik ve nail olacağı nimetlere işaret eder.
 • Rüyada bir şehirde idam edildiğini görmek, idam edildiği şehrin şerefi nisbetinde erişeceği reisliğe işaret eder.
 • Yine rüyada asılmak, fakirler hakkında hayra ve gizli şeylerin meydana çıkmasına; zenginler hakkında ise, şerre ve işlerinin bozulmasına işarettir.
 • Hem ölü, hem de o halde yine idam edildiğini görmek, dini bozukluğa ve fakat dünyanın şeref ve yüksek makamlarına işaret eder.
 • Bekâr bir adamın rüyada idam edildiğini görmesi, evleneceğine işarettir.
 • Deniz üstünde bir vapurda yolculuk yapan biri rüyada asılmış olduğunu görse, bu rüya onun hakkında hayra işaret eder. 
 • Rüyada idam edilmiş birinin etinden yediğini görmek, ileri gelen birtakım kimselerden menfaat teminine işaret eder.
Continue Reading

Rüya Tabirleri

Rüyada Asilzade Görmek

Rüyada asilzade görmek ne demek, anlamı nedir…

Published

on

By

rüyada görmek rüya tabir ne anlama gelir neye işaret eder

Rüyada asilzade görmek ne demek, anlamı nedir…

Continue Reading

Rüya Tabirleri

Rüyada Asker Görmek

Rüyada asker görmek ne demek, anlamı nedir…

Published

on

By

rüyada görmek rüya tabir ne anlama gelir neye işaret eder

Rüyada asker görmek ne demek, anlamı nedir…

 • Rüyada üniformalı veya yüksek rütbeli asker görmek, şan ve şöhrete işaret eder. 
 • Aynı zamanda asker kuvvet demektir. 
 • Askerle konuştuğunu görmek, işlerde zorluk çekmemeye işarettir.
 • Rüyada bir şehre veya bir mahalleye veya bir sokağa asker geldiğini görmek, yağmur ile tabir edilir. Askerin geldiği yerlere yağmur yağar..
 • Bazı kere de asker görmek, zafer ve zalimlerden intikam almak ile tabir edilir.
 • Bir kimsenin asker bayrağı görmesi, halkın kendisine tâbi olduğu âlim veya âbid, ya da zengin ve cömert bir kimseye işarettir. Rüyada görülen kırmızı bayraklar, harp ve gıtale, sarı bayraklar, askerde salgın hastalık bulunduğuna, yeşil renkli bayraklar da hayırlı bir sefere işaret eder.. Beyaz bayraklar görmek, yağmura, siyah bayraklar da kıtlığa işarettir. Ne yapacağını bilmez birinin rüyada asker bayrağı görmesi, hayretten kurtulup selâmete ereceğine işarettir. Kadının rüyada asker bayrağı görmesi, kocaya işaret eder.
Continue Reading

Rüya Tabirleri

Rüyada Asma / Üzüm Çubuğu Görmek

Rüyada asma, üzüm çubuğu görmek ne demek, anlamı nedir…

Published

on

By

rüyada görmek rüya tabir ne anlama gelir neye işaret eder

Rüyada asma, üzüm çubuğu görmek ne demek, anlamı nedir…

Rüyada asma diktiğini görmek, izzet ve şerefe işaret eder. Yine asma görmek, din ve dünyaca menfaatli bir adama işarettir. Rüyada üzüm çubuğu, zengin bir hanıma, üzümün kesilmiş dalı ise, cimri bir kadından alınacak mala işaret eder. Kışın asma ağacında üzümler görmek de, zengin bir kadın ile tabir edilir.

Continue Reading
Advertisement

Facebook Sayfamızı Takip Edin

Advertisement
Advertisement

Popüler