Connect with us

Alternatif Tıp & Şifalı Bitkiler

Yaraların Çabuk İyileşmesi İçin Okunacak Dua

Bu iki ayet-i kerime ruhani hastalıklarda, her çeşit korku, evham, hayalet görme ve benzeri hastalıklarda çok faydalı ve tesirlidir. Ancak bu yazılanlar demek değildir ki maddI tedavi terk edilsin…

Harici Yaraların Çabuk İyileşmesi İçin

Temiz bir tabak içine Al-i İmrân Suresi’nin 154. Ayeti olan: “Sümme enzele aleyküm min ba’dil ğammi” ayeti ile Fetih Suresi’nin son ayeti olan “Muhammedün rasülüllâh” ayet-i kerimesini sonuna kadar yazıp zeytinyağı ile silip vücudun haricinde görülen yaralara sürülürse yaraların kısa zamanda
iyileştiği görülür.

Yaraların-Çabuk-İyileşmesi-İçin-Ali-İmran-154
Yaraların Çabuk İyileşmesi İçin Ali İmran 154

Okunuşu: Śumme enzele ‘aleykum min ba’di-lġammi emeneten nu’âsen yaġşâ tâ-ifeten minkum(s) vetâ-ifetun kad ehemmet-hum enfusuhum yazunnûne bi(A)llâhi ġayra-lhakki zanne-lcâhiliyye(ti)(s) yekûlûne hel lenâ mine-l-emri min şey/-(in)(k) kul inne-l-emra kullehu li(A)llâh(i)(k) yuḣfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûne lek(e)(s) yekûlûne lev kâne lenâ mine-l-emri şey-un mâkutilnâ hâhunâ(k) kul lev kuntum fî buyûtikum leberaze-lleżîne kutibe ‘aleyhimu-lkatlu ilâ medâci’ihim(s) veliyebteliya(A)llâhu mâ fî sudûrikum veliyumehhisa mâ fî kulûbikum(k) va(A)llâhu ‘alîmun biżâti-ssudûr(i)

Anlamı: Sonra o kederin arkasından Allah size bir güven indirdi ki, (bu güvenin yol açtığı) uyuklama hali bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir gurup da, Allah’a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar, «Bu işten bize ne!» diyorlardı. De ki: İş (zafer, yardım, herşeyin karar ve buyruğu) tamamen Allah’a aittir. Onlar, sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. «Bu işten bize bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik» diyorlar. Şöyle de: Evlerinizde kalmış olsaydınız bile, öldürülmesi takdir edilmiş olanlar, öldürülüp düşecekleri yerlere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah, içinizdekileri yoklamak ve kalplerinizdekileri temizlemek için (böyle yaptı). Allah içinizde ne varsa hepsini bilir.

Yaraların Çabuk İyileşmesi İçin Fetih Suresi 29. Ayet
Yaraların Çabuk İyileşmesi İçin Fetih Suresi 29. Ayet

Okunuşu: Muhammedun rasûlu(A)llâh(i)(c) velleżîne me’ahu eşiddâu ‘alâ-lkuffâri ruhamâu beynehum(s) terâhum rukke’an succeden yebteġûne fadlen mina(A)llâhi ve ridvânâ(en)(s) sîmâhum fî vucûhihim min eśeri-ssucûd(i)(c) żâlike meśeluhum fî-ttevrât(i)(c) ve meśeluhum fî-l-incîli kezer’in aḣrace şat-ehu feâzerahu festaġleza festevâ ‘alâ sûkihi yu’cibu-zzurrâ’a liyaġîza bihimu-lkuffâr(a)(k) va’ada(A)llâhu-lleżîne âmenû ve ’amilû-ssâlihâti minhum maġfiraten ve ecran ‘azîmâ(n)

Anlamı: Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir.

Dahili Yaraların Çabuk İyileşmesi İçin

Eğer yaralar vücudun içinde ise o zaman ayetleri yağla değil, mümkünse zemzemle, değilse gülsuyu ile bu da mümkün değilse menba veya yağmur suyu ile silip bir sürahiye konur ve üzerine her iki ayet de 28 kere okunduktan sonra bu sudan üç gün içilir. Bu uygulama hastalığın derecesine göre üç veya beş kere tekrarlanır.

Tıbbi Tedavi Yöntemlerine Devam

Bu iki ayet-i kerime ruhani hastalıklarda, her çeşit korku, evham, hayalet görme ve benzeri hastalıklarda çok faydalı ve tesirlidir. Ancak bu yazılanlar demek değildir ki maddI tedavi terk edilsin, doktora gidilmesin. Asla! Nasıl ki lokomatif bir tekerlek üzerinde yürümüyorsa birçok hastalık da tek yoldan tedavi edilmez. Belki tıbbın aciz kaldığı ve henüz tedavisi gelişmemiş hastalıklar müstesna.

Maddiyat ve maneviyat ikiz kardeştirler. Ne birisi terk edilebilir ne de diğeri. İhmalin devlete bile zararı vardır. Küçük bir ihmal büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Bu sebeple insanlar daima tedbirli ve ihtiyatlı olmalıdırlar.

Ayetlerin 28’er Kere Okunmasının Sebebi

Her iki ayetin 28’er kere okunmasının sebebi, her iki ayette de 28 harfin tamamının bulunmasındandır. Ve Kuranı Kerim’de de 28 harf cemi bu iki ayet-i kerimeden başka ayette yoktur. Bu ayetler çok kimse tarafından pek çok kere denenmiş ve faydası görülmüştür.

Ruhsal Tedavi Duası

Sara, Ümmü Sübyan ve Sık Bayılan Kimseler İçin

Bitkisel Yöntemlerle Et Benlerinden Nasıl Kurtulunur

Kuran ve Meali

Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz