Connect with us

Tesirli Dualar

Hasbünallahü ve Ni’mel Vekil – Fazileti

İşi gücü bağlı olan, geçim darlığı çeken, haksızlığa, zulme uğrayan, zalim ve kötü insanların gadrine uğramış olan, maddi ve manevi sıkıntı ve dertleri olan bir kimse bu ayet-i kerimeye günde en az 450 kere okumaya devam ederse Allah’ın inayetiyle kısa zamanda korktuklarından emin olup, umduklarına kavuşur.

Hasbünallahü ve Ni’mel Vekil: Müslümanlar arasında çok meşhur ve defalarca tecrübe edilmiş olan, pek kıymetli, etkili, kolay, kısa, tesiri çabuk görülen bu ayet-i kerimeyi de burada sır ve faziletleriyle birlikte ehli olan okurlarımıza anlatmak gerek. İşi gücü bağlı olan, geçim darlığı çeken, haksızlığa, zulme uğrayan, zalim ve kötü insanların gadrine uğramış olan, maddi ve manevi sıkıntı ve dertleri olan bir kimse bu ayet-i kerimeye günde en az 450 kere okumaya devam ederse Allah’ın inayetiyle kısa zamanda korktuklarından emin olup, umduklarına kavuşur. Okumaya başlamadan önce 10 istiğfar, 10 kelime-i tevhid, 7 tekbir, 10 salavat-ı şerife okuduktan sonra besmele-i şerife ile bir defa:

Hasbünallahu ve niğmel vekil zikrinden önce okunacak ayet.

Hasbünallahu ve niğmel vekil zikrinden önce okunacak ayet.

Okunuşu

Ellezine kâle lehümün nâsü innen nâse kad cemefi leküm fahşevhüm fe zâdehüm imânen ve kâlû hasbûnellâhü ve nı’mel vekil. Ayetini okuyup “Hasbünellâhü ve nı’mel vekil” kısmını 450 kere tekrarlamalı, bitiminde bir kere de:

Habünallahu ve ni'mel vekil zikrinden önce okunacak ayet.

Hasbünallahu ve ni’mel vekil zikrinden önce okunacak ayet 2.

Okunuşu

Fenkalebü bi nı’metin minellâhi ve fadlin lem yemseshüm sülin vettebeu rıdvânellâh* vellâhii zû fadlin azıym.

Hasbünallahu ve Ni’mel Vekil Sır ve Faziletleri

Ayet-i kerimesini okumalıdır. Bu ayet-i kerimeyi vird edinmek isteyenler giderken, gelirken yatakta, otururken, velhasıl her imkan buldukları her yerde ve zamanda, gücü yettiği kadar okumaya devam ederse bir ay geçmeden; halinde; gökle yer arası kadar muazzam ilerleme hisseder, görür. Bolluğa kavuşur. Ticareti artar, sıhhati düzelir. Düşmanları dost olur. Dost olmayanlar kahır ve helak olur.

Ebcet Hesabı

Bu ayet-i kerime on dokuz harftir ve içinde iki esrna-i ilahiyye vardır. Bunlardan birisi Lafza-i Celal (yani Allah ism-i şerifi) diğeri de “el-Vekil” ism-i şerifidir. Her ikisinin de adedi Ebced hesabındaki rakamsal karşılığı 66’dır. İki 66 da 132 eder ki bu da (Hz.) Muhammed (s.a.v.) ism-i şerifine tekabül eder. Bu ayet-i kerimenin manası, tesiri, son derece büyüktür, faydalıdır. Gafil olmamak gerekir.

Yunus Aleyhisselam’ın Duası

Her Derde Deva Tesirli Dualar

Aldatan Kocaya – Eşe Dua

 

Advertisement
2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Esmaül Hüsna Sırları - Er Rafi - Paranormal Haber

  2. Pingback: Kuran'daki 5 Kaf Ayetinin Büyük Gücü - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz