Connect with us

Tesirli Dualar

Yunus Aleyhisselam’ın Duası

… Bu ayet-i kerimeyi vird edinen, giderken gelirken, yatarken, gezerken, her nerede olursa olsun okuyan kimse en çok yirmi gün içinde bulunduğu maddi, manevi her türlü sıkıntıdan kurtulur…

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur: Yûnus’un balığın karnındaki duası “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” şeklinde idi…

Yunus Peygamber’in (Aleyhisselam) Tesirli Duası

Çok tesirli ve milyonlarca müslüman tarafından denenmiş, muvaffakiyete varılmış olan bir ayet-i kerime son derece seri tesir eden, selamete erdiren bir inayet-i ilahidir. Herhangi bir maksat ve ricası olan kimse Cenabı Hakk’ın mutlak kabul buyuracağını vaad buyurduğu ve Hazreti Yunus’un duası olan:

Yunus Peygamberin Duası

Yunus Peygamber’in Duası

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimin.

Hangi Hallerde Okunması Faydalıdır

“Senden başka ilah, yoktur. Sen her noksan sıfattan münezzehsin.Ben nefsime zulüm etmişlerdenim.” (Enbiya suresi, ayet: 87) Manasına gelen bu ayet-i kerimeyi vird edinen, giderken gelirken, yatarken, gezerken, her nerede olursa olsun okuyan kimse en çok yirmi gün içinde bulunduğu maddi, manevi her türlü sıkıntıdan kurtulur. Hasta ise iyiliğe döner. Maddi ihtiyaçlardan vareste kalacak sebepler yüz gösterir. Her nereye teveccüh etse hüsn-ü kabul görür. İşleri düzene girer. Ticareti artar. Düşmanları dost olur. Sözü dinlenir.

Bu ayet-i kerimeden sonra gelen ayette:

Enbiya Suresi; Ayet 88

Enbiya Suresi; Ayet 88

“Festecebnâ lehü ve necceynâhu minel ğammi ve kezâlike nüncil mü’minin.”

Diye kabul-i vaad buyuran Cenabı Allah, vaadinden asla dönmeyen zattır. Bu ayet-i kerimenin anlamı: “Onun yani Yunus’un duasını kabul ettik. Ve onu gamdan kurtardık, işte  böylece bize bu dua ile dua edenleri de gam ve dertlerinden  kurtarırız.” demektir. Okunan duaların tesirini çabuklaştırmak için  vefkini yapıp üzerinde taşımak çok faydalıdır.

“Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minez zâlimîn” Duası ile İlgili Hadis

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin" Duası
La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin” Duası

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur: “Yûnus’un balığın karnındaki duası لَۤا اِلٰهَ اِلَّۤا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ şeklinde idi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teâlâ mutlaka onun duasını kabul buyurur.” (Tirmizî, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170)

“Birinize dert ve bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır.” (Tirmizi)

Daha Fazla Bilgi

Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Hasbünallahü ve Ni'mel Vekil - Fazileti - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz