Connect with us

Tesirli Dualar

Yasin Suresi’nin Sırları

Dinen meşru sayılan herhangi bir arzu ve muradı olan kimse, bu maksatla 3 veya 7 gün, yatsıdan sonra veya fecir zamanında 41 kere Yasin suresi okur veya okutursa…

Yasin Suresi Okunduğu Şey İçindir

Peygamber Efendimiz: “Yasin, okunduğu şey içindir” diye buyurmuşlardır. Dinen meşru sayılan herhangi bir arzu ve muradı olan kimse, bu maksatla 3 veya 7 gün, yatsıdan sonra veya fecir zamanında 41 kere Yasin suresi okur veya okutursa çok kısa zamanda muradına erişir. Bunu bir kişi de okuyabilir, üç dört kişi de toplanarak okuyabilirler. Yasin Suresi iki tarafı kesen bir kılıçtır. Bu sure-i şerife şimdiye kadar binlerce değil milyonlarca Müslüman tarafından tecrübe edilmiş ve muradlarına kavuşmuşlardır.

Fecir Zamanı Okunan Kuran Yapılan Dua

Fecir zamanında yapılan dualar ve okunan Kuruan ayetleri başka zamanda yapılan dua ve münacaatlardan daha çabuk tesir eder. Zira Cenabı Allah, Kuran-ı Kerim’de: “İnne kur’ânel fecri kâne meşhâdâ. “Fecir zamanında okunan Kur’an’ın tesiri çabuk görülür.” (İsra suresi, ayet: 78) buyurmuşlardır.

Bütün bunlarla beraber bir hususu ayrıca vurgulamakta fayda var: Nail olunamayacak bir şeyi istemek, Allah’ın adetine aykırı olduğu için istenmemelidir. Olacak şeyleri istemek, halinle uygun ricada bulunmak hem edep ve terbiye icabıdır. hem de arzu ve talebin gerçekleşmesine vesiledir. Sonra yapılan duaların daha oturduğu yerden kalkmadan, meydana gelmesini istemek de doğru değildir. İnsan aceleci yaratılmıştır. Halbuki Cenabı Hakk, hiçbir emrinin uygulanmasında acele etmez. Çünkü her şeyi yavaş yavaş, derece derece gelişmeye tabi kılmıştır. Bir tohum toprağa atılır atılmaz hemen çıkmaz.

Duam kabul olmadı, isteğim gerçekleşmedi diye küfür ve inkar yoluna sapanlar daima zarar görmüşlerdir. Cenabı Allah, kendisine açılan bir eli hiçbir zaman boş çevirmez. Fakat istenilen şey mümkündür ki isteyenin aleyhinedir. O zaman edilen duanın yerine dua edene başka taraftan bir ihsanda bulunur….

Yasin Suresinin Kalbi – Duaların Kabulü İçin

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin Suresi’dir.” Yasin Suresi’ni vird edinen bir fakir herhalde zengin olur.. Hasta ise iyi olur. Aç ise doyar. Susuz ise kanar. Bekarsa evlenir. Kederli ise feraha çıkar. Yolcu ise selametle menzili maksuduna erişir. Mahpus okursa halas olur. Malı çalınmış kimse okursa çalınmış malına kavuşur. Yasin-i Şerif in kalbi: “Selâmün kavlen min rabbin rahıym. Ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerimeye felçli bir kimse adedi olan 818 kere bir bardak suya her gün okuyup üfleyerek içerse çok kısa zamanda hastalığından kurtulur.

Bu ayet-i kerime kibrit-i ahmerdir. Yani (altın yapan madde). Bu ayeti zikir edinen kimse her türlü maddi ve manevi, ruhani ve san hastalıklardan emin olur. Utanacağı, sıkılacağı bir hale giriftar olmaz. Düşmanları kendisine zarar veremedikleri gibi iyilikleri de dokunur. Bu ayet-i kerimeyi hasta olan veya ruhani bir hastalığa yakalanmış bir kimse kendisi okuyamazsa da başkası tarafından bir bardak suya 818 defa okunup üflenerek içirmek ve buna yedi gün veya daha fazla devam etmek suretiyle şifa elde edilebilir.

Besmele’nin Sırları

 

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz