Connect with us

Tesirli Dualar

Cin Çarpması Duası

Cin çarpması yaşayan kişiye, cin çarpması nedeniyle aklını yitiren, ağzı yüzü eğrilen yahut dili tutulan kişilere şifa olması için okunan dua.

Cin çarpması yaşayan kişiye, cin çarpması nedeniyle aklını yitiren, ağzı yüzü eğrilen yahut dili tutulan kişilere şifa olması için okunan dua.

Ruhsal bunalımları ve ruhi sıkıntı ve rahatsızlıkları iyi eden dua:

Ruhsal Tedavi ve Şifa Duası
Ruhsal Tedavi ve Şifa Duası

Okunuşu: Ya mübdiel beraya ve muideha ba’de fenaiha bikudretihi bihürmeti Muhammedin ve ehli beyti Muhammed.

Anlamı: Ey insanları var oldukça ve öldükten sonra dirilten Allah’ım! Hz. Muhammed’in ve yakınlarının hürmetine şifalar ver.

Cin Çarpması İçin Okunacak Sure

Çarpılmış, hayaller gören, korkan veya korkutulan, evham hastalığı olan, cinler tarafından deli edildiği düşünülen kimsenin tedavisi için: Yedi kat pamuk ipliğine 41 düğümde 41 kere Cin Suresi okunup hastanın boynuna bağlanır. Sureyi her okuduktan sonra hastaya nefes etmeli yani üfelenmelidir. “Ayrıca Cin Suresi’ni bir kağıda misk ve safran mürekkebiyle yazıp hastanın boynuna takmak da lazımdır.

Cin Çarpan Kişiye Okunacak Dua

Cinler tarafından çarpılarak ağzı yüzü eğrilen bir kimseyi iyi etmek için yedi gün düzenli olarak hem hastaya hem de bir bardak suya kırk bir kere:

Cin Çarpması Şifa Duası
Cin Çarpması Şifa Duası

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahıym. Meselül cennetilletî vüıdel mütteküne fîhâ enhârun min mâin ğayri âsinin ve enhârun min lebenin rem yeteğayyer ta’mühü ve enhârun min hamrin lezzetin lil şâribîne bi rahmetike yâ erhamer râhımîn.

Ayet-i kerimesi okunur. Ayet her okunduğunda hem hastaya hem de suya nefes edilir. Şayet hastanın gücü yeterse; iyice yıkandıktan sonra son su olarak döküneceği bir miktar suya; okunmuş sudan biraz ilave edilir. Hasta bu sudan bir leğen içinde dökünür ve suyu ayak değmeyen bir yere döker. Cenabı Hakk’ın izniyle hasta kısa zamanda iyi olur.

Cin Çarpan, Dili Tutulan, Ağzı Yüzü Eğrilen Kimseler İçin

Yukarıda sayılan hallerden birisinden veya hepsinden muzdarip olan kimseyi bu durumdan kurtarmak için aşağıda yazılmış olan ayet-i kerimeleri, temiz bir kağıda; misk ve safranlı mürekkeple yazıp nüsha gibi hastanın boynuna takar, ayrıca da bir bardak suya ve hastaya okunup nefes edilir ve su hastaya içirilir.

Okunacak Sure ve Ayetler:

  • 7 salavat,
  • 7 Fatiha,
  • 7 Ayet-el Kürsi,
  • 7 Kafirun Suresi,
  • 7 İhlas Suresi,
  • 7 Felak Suresi,
  • 7 Nâs Suresi okunur.

İhlas Suresi’nin ve Muavvizeteyn (Felak ve Nas) surelerinin başlarında olan “Kul” kelimeleri okunmayacaktır. Bunlardan sonra bir kere de:

Cin Çarpması Şifa Duası 2
Cin Çarpması Şifa Duası -2-

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahıym* Kul uhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlu innâ semı’nâ kur’ânen acebâ* Yehdî iler rüşdi fe âmennâ bihî ve len nüşrike bi rabbinâ ehadâ* Ve ennehu teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veledâ

Ardından 70 kere de:

Cin Çarpan Kişiye 70 Kere Okunacak Dua
Cin Çarpan Kişiye 70 Kere Okunacak Dua

Okunuşu: Ve immâ yenzeğanneke mineş şeytâni nezğun festeız billâhi innehu hüves semîul alîm.

Ayet-i kerimesini okuyup, ayakkabının ters tarafıyla hastanın ağzına ve yüzüne hafifçe vurulur.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Kuran ve Meali

Advertisement
3 Comments

3 Comments

  1. Pingback: Her Türlü Yara İyileşmesi İçin Dua - Paranormal Haber

  2. Pingback: Sara, Ümmü Sübyan ve Sık Bayılan Kimseler İçin - Paranormal Haber

  3. Pingback: # Rukye # Cin Deneyimleri # Manevi Tedavi - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz