Connect with us

Tesirli Dualar

Belalı Kişilerden Korunmak İçin Okunacak Dua

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (R.A.) Hazretlerinin anlattığına göre, Peygamberimiz (s.a.v.) kötülüğünden korktuğu bir kimse ile karşılaştığı zaman şöyle dua ederdi…

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) şerrinden korkulan belalı kişilerden korunmak için okuduğu dua. Ebu Musa el-Eş’ari (r.a.) Hazretlerinden rivayet edilmiştir.

Belalı Kişilerden Kabadayılardan Korunmak İçin Okunacak Dua

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a.) Hazretlerinin anlattığına göre, Peygamberimiz (s.a.v.) kötülüğünden korktuğu bir kimse ile karşılaştığı zaman şöyle dua ederdi:

Şerrinden Korkulan Kişiye Okunacak Dua

Okunuşu: Allahümme innâ nec’alüke fî nühûrı’him ve neûzü bike min şürûrihı’m.

Anlamı: “Allah’ım! Senden onların (düşmanların) kötülüklerini (üzerimizden) def etmeni istiyor ve onların şerrinden sana sığınıyorum.”

Şerrinden korkulan kişilere karşı okunması bizzat Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen bu mübarek dua-i şerif hakkındaki hadisi şerif ise şöyledir: Ebû Musa el-Eş’arî (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.v.) bir toplumun zarar vermesinden endişe ettiği zaman şöyle dua ederdi: “Allâhümme innâ nec’alüke fî nuhûri-him. Ve neûzü bike min şurûrihim.” (Ebû Davud, Salât, 365)

Bir Topluluğun Zarar Vermesinden Korkulduğunda Okunacak Dua

Yine benzeri durumlarda okunması yine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen bir başka dua ve bu dua ile ilgili hadisi şerif de şöyledir: Sahabeden Sevban (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.v.) bir şeyden korktuğu zaman şöyle dua ederdi: “Allahü, Allahü, Rabbî, lâ üşrikü bihî şey’en.”

Anlamı: “Allah! Allah! Benim Rabbimdir. O’na hiçbir şeyi ortak koşmam.” (İbn Mâce, Dua, 17)

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Kuran ve Meali

Advertisement
3 Comments

3 Comments

  1. Pingback: Her Türlü Kötülükten Korunmak İçin Dua - Paranormal Haber

  2. Pingback: Salatı Tefriciye (4444) Faziletleri - Paranormal Haber

  3. Pingback: Her Derde Deva Tesirli Dualar - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz