Connect with us

İnanışlar

Doğacak Çocuğun Kız mı Erkek mi Olacağını Anlama

Pişmiş yumurta ortadan ikiye ayrılır. Çukur olursa kız, dolgun olursa erkek doğar. Saç üstünde şap eritilir. Şapın şekli sivri olursa, doğacak çocuk oğlan, yuvarlak olursa kızdır. Tandıra hamur vurulur; ekmek siğrerse  yani sertleşirse doğacak çocuk erkek, yarılırsa kız olur.

Pişmiş yumurta ortadan ikiye ayrılır. Çukur olursa kız, dolgun olursa erkek doğar. Saç üstünde şap eritilir. Şapın şekli sivri olursa, doğacak çocuk oğlan, yuvarlak olursa kızdır. Tandıra hamur vurulur; ekmek siğrerse  yani sertleşirse doğacak çocuk erkek, yarılırsa kız olur.

Gebe kadının kız mı yoksa oğlan mı doğuracağı gerek müstakbel anne tarafından, gerekse söz konusu edilenin en yakınlarından başlayıp, gittikçe genişleyen bir tanıdık çevresince merak konusudur. İnsanların geleceği bilme arzusu, gebelik sırasında da gücünü duyurmakta ve bu istek bir takım inançların ortaya çıkmasına kaynaklık etmektedir. Günlük hayattaki her türden denk geliş, analojik bir düşünce açısından değerlendirilerek, doğacak çocuğun kız ya da erkek olacağına dair bir ön belirti sayılır. Bunlar:

 • Tandıra hamur vurulur; ekmek siğrerse  yani sertleşirse doğacak çocuk erkek, yarılırsa kız olur.
 • Saç üstünde şap eritilir. Şapın şekli sivri olursa, doğacak çocuk oğlan, yuvarlak olursa kızdır.
 • Kilim dokunup dışarı çıkarıldığı zaman horoz görülürse erkek, tavuk görülürse kız doğar. Burada “kilim dokuma” motifi, çocuğun ana rahminde gelişmesini ve büyümesini sembolize etmektedir.
 • Pişmiş yumurta ortadan ikiye ayrılır. Çukur olursa kız, dolgun olursa erkek doğar.

Bir takım eylemler de doğacak çocuğun cinsiyetini etkilemekte
rol oynarlar:

 • Kadın sağ ayağından aksarsa oğlan, sol ayağından aksarsa kız
  doğurur.
 • Ekşi yiyen kadın kız, tatlı yiyen kadın erkek doğurur.
 • Kepçe ile su içen kadın kız doğurur.

Kızın ve kadının toplumumuzdaki yeri ve itibarı “sol ayak” ve “ekşi” motifleriyle verilmektedir. “Sağ”ın “sol”a nazaran daha kuvvetli, daha işe yarar ve şanslı olması, “tatlı”nın da genellikle “ekşi”ye tercih edilmesi bu
iki inanışta erkek çocuğun kız çocuğuna olan üstünlüğünü sembolize etmektedir. Kepçe motifi ise, şekli bir analojidir; kepçe kadının cinsel organını andırdığı için, kepçeden içilen su da şekil benzerliğini yani cinsiyeti etkiliyecektir. Bu inanmadaki “su”yun görevi, kepçenin sembolize ettiği şekli yani cinsiyeti, anneye, dolayısıyla çocuğa geçirmektir.

Nasıl doğacak çocuğun kız ya da erkek olmasını etkileyen eylemler varsa, ikiz veya tek doğmasını etkileyecek eylemler de vardır:

 • Heybeye oturan kadın ikiz doğurur.
 • Heybeye oturan erkeğin karısı çift doğurur.
 • Nevruz yiyen gebe kadın ikiz doğurur.

Her üç inanç da benzerlik ve temas ilkesine dayanmaktadır.

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz