Connect with us
cin türleri şeytan cin kabileleri cin türleri şeytan türleri cin ırkları cin türleri şeytan cin kabileleri cin türleri şeytan türleri cin ırkları

Cinler Alemi

Bilinen Cin Kabile ve Irkları

Published

on

Tıpkı insanların olduğu gibi cinlerin de çeşitleri, kabileleri, ırkları, türleri olduğu rivayet edilir. Cinlerin varlığı her ne kadar pozitif bilimlerle uğraşanlar tarafından halen kabul görmese de bu gibi konuları “ilim” olarak kabul edip, araştırmayı kendine vazife edinenler tarafından cinlerin tür, ırk ve kabilelerine dair edinildiği iddia edilen bazı bilgilerse şöyle…

Afarid – İfritler

İddiaya göre Şeytan’ın diğer cinlerden olan soyudur. “Afarid” aslında çoğul bir kelimedir. Türkçe’ye “İfritler” olarak tercüme etmek daha doğru olur. Fiziki ve fizik ötesi olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

Amir Cinleri

Tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık alanlar ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlerdir. Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir. Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.

Ammar Cinleri

Bu türe mensup cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinler, evde yaşayan ailenin evdeki; içki ile birlikte yenen yemekleri ve Allah’ın adının anılmadığı yemeklerde, ailenin yemeklerine katılır. Nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler. Genelde insanlara yakın yaşar, ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine de doğaları gereği insanı pek sevmezler. Onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir. Bunların çoğu insanların meşruiyetine girmeyerek, kendi hallerinde, Allah’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar. Bazıları çocuklarla oynar, bazıları da geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip, kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek,  poltergeist adı altında, ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.

Betr Cinleri

İnsanları asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan şirazeden çıkmıştır, gözü hiç bir şey görmez ağzından çıkanı kontrol edemez. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun, bundan iblis zevk duysun isteğine kavuşsun.

Dasim Şeytanı

Dasim; yemek şeytanı… İnsanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir. Bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak, ziyana uğratmak, ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak. Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taattan alıkoyarak yaratıcının muradına ters düşürücü hallere sokmaktır.

Demonlar

Demon, İngilizce şeytan anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonların insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir. Spritualizm, satanizm vb. inanç akımlarında bu inanış hakimdir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir. En büyük kozu ikna gücüdür. İsterse sizi görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar.

El Ebyaz Cinleri

Peygamberlere ve velilere musallat olanlardır. Peygamberlere hiç bir şey yapamazlar. Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır, onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter.

Ervah Cinleri

Ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdendir. Sebepsiz yere çocuğu olmayan (doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebin bulunamadığı açıklanan) hanımlara musallat olan cinler, bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa, bu olaydan kurtulmak Allah’ın izni ile çok kolaydır.

Gul Cinleri

Gûl tüm Ortadoğu’da ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder (filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs.) Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle “Gulyabani” diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

Hanzep Şeytanı

Namazda ve diğer ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır. Aldığı işlerde genelde muvaffak olur. Yapılacak bütün hayır işlerde insanın içine vesvese vererek engeller. İnsanın günaha girmesinden çok zevk duyar. İnsanın içinden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır. Tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allah’ın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde “Oldu mu olmadı mı?” diye dahi vesvese verip insanı kuşkuya düşürür.

İfrit

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır. İfritler insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir. Genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve mücrim hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir. Ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer ve veledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar. İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır. (Bu yasağa uymayan kabileler de mevcuttur) İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

Lietli Cinleri

Lietli cinleri, adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik, bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopmuş gibi davranır. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda.

Marid

Maridler cinlerin genelde soylu kısımlarındandır, en tehlikeli cin kısımlarındandır. Ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır, ateistik bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır. Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler. Ancak ilmi konularda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar.. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır. Marid, kontrol edicidir bütün şeytanları yönlendirir, çok haşmetli ve tehlikelidir. Hücuma geçtiği insanda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman galip gelerek, insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah’ın huzurundan kovuldukları için insanoğlunun düşmanıdır.

Metun / Mesit Şeytanı

İnsanların duydukları ile uğraşırlar. Hak yolunda duyulan faydalı işleri ters yöne veya unutturmaya çalışır. Unutulan veya yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma düşürünce çok memnun olur.

Musabbar Cinleri

Bu cin türü genelde mağaralarda yaşar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğu söylenebilir. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği, uzak, dağlık alanlarda yaşarlar. Topraktaki mineraller ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yalnız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.

Müsfer / Müsferiş Cinleri

Çoğul adı müsferiş olan bu cin türü, genel olarak tarlalar gibi kırsal alanlar ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler, hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyle ki bir gece kapınızın önünde ya da çevrenizde konuşan insanlar duyabilir ya da hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkündür. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağanüstü bir durum yoksa zarar da vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hümanist cin türlerindendir.

Şeytan

Şeytan aslen tek bir cindir, bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir. Cinler nasıl bizlere isterse görünür istemezse görünmezse şeytan da aynı şekilde hem insan hem de cinlere isterse görünür isterse görünmez.

Velhan Cini

Velhan; suyu , ateşi , yağı, bezi, ipliği vs. gibi çok kullanılan, günlük hayatımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanını sağlayarak zarar verir. 

Vesnan / Uyku Şeytanı

Vesnan; uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak, bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyursak bunların oyuncağı oluruz.

Zellenbur Şeytanı

Esnaf ve ticaretle uğraşanlarlahaşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni; ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin . Kul hakkı ile Rabb’imizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir.

Cinler Alemi

Musallat ve Cinlerin Verdiği Rahatsızlıklardan Kurtulmak İçin

Published

on

By

Musallat ve Cinlerin Verdiği Rahatsızlıklardan Kurtulmak İçin Dua

Musallat sorunu yaşayan, düşüp bayılan, hayal gören, kulağına ses gelen, geceleri sıkıntılı ve huzursuz olan bir kimse aşağıdaki huruf-u ebcediyyeyi (ebcet harflerini) misk, amber, safran, ıtır, gül suyu karışımı bir mürekkeple yazılarak üzerinde taşırsa her çeşit cin şerrinden ve tasallutundan kurtulur.

Yazılması gereken hurüfu ebcediyye aşağıda görüldüğü gibidir.

Musallat ve Cinlerin Verdiği Rahatsızlıklardan Kurtulmak İçin Dua
Continue Reading

Cinler Alemi

Müslüman Cin Çağırma

Müslüman cin çağırma usulü nasıldır? Müslüman cinlerle iletişime geçip, onlardan yardım almak için okunması gereken dualar hangileridir?

Published

on

By

Müslüman Cin Çağırma Ritüeli

Müslüman cin çağırma usulü nasıldır? Müslüman cinlerle iletişime geçip, onlardan yardım almak için okunması gereken dualar hangileridir?

Müslüman cin çağırıp, onunla görüşmek için temiz ve karanlık bir yerde iki diz üzerine oturarak üç defa “Eüzü billâhi mineş şeytânir racîm” dersin. Sonra yedi kez “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi aliyyil azîm” dersin. Sonra Müslüman cinlere seslenerek: “Ey Allah ve Resulü’nün emir ve yasaklarına itâat eden mü’min cinler! Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona
yardım etsin.” der ve bunu da üç kez tekrar eder, sonra ayağa kalkıp kıbleye dönük halde durarak yedi kez “cin suresi”ni (yani Kul ühiye’yi) okur, sonra sağ tarafına dönerek aşağıdaki cümle okunur:

Müslüman Cin Çağırma
Müslüman Cin Çağırma Duası

Okunuşu: Ahsenallahü ila men ahsene ileyye min ervahil mü’minin.

Sonra sol tarafa dönülerek üç kere “Ye saf diş” sonra “Bikatlamediyş” denip, sonra da bir kez şu dua okunur:

Müslüman Cin Çağırma 2
Müslüman Cin Çağırma Dua 2

Okunuşu: Tezdadu biha tiran ve ala sırrikum. Esselamu aleyküm eyyühel ervahut tahireti min cannil mü’minin.

Bu esnada müslüman cinlerden birisinin sana “Esselamu aleyküm” dediğini işitirsin. “Aleyküm selam” diye ona karşılık verdikten sonra dilediğin şeyi
sorup haber alabilirsin. Yalnız duânın şartı: Karanlık bir mahalde yalnız başına okumalısın. Elbisen, bedenin ve oturduğun mahal gâyet temiz olmalıdır.

Continue Reading

Cinler Alemi

Çağrılan Cini Geri Gönderme Duası

Cin çağırma işlemi yapıldıktan sonra özenle yapılması gereken ve pek de önemsenmeyen bir işlem daha vardır: Çağrılan cini geri gönderme…

Published

on

By

Çağrılan Cini Geri Gönderme Cin Nasıl Geri Gönderilir

Cin çağırma işlemi yapıldıktan ve murat hasıl olduktan sonra özenle yapılması gereken ve pek de önemsenmeyen bir işlem daha vardır: Çağrılan cini geri gönderme…

Çağrılan Cin Nasıl Gönderilir

Çağrılan Cini Geri Gönderme: Cin çağırma işlemlerinin sırları her zaman merak konusu olmuştur. Özellikle gençler arasında eğlence amaçlı olarak cin çağıran ancak sonrasında cin musallatına uğradığını düşünüp, çeşitli sıkıntılar yaşayanların hikayeleriyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Bunun sebebi çoğunlukla; bu gibi konulara ilgi duyanların genellikle öğrenmeyi ihmal ettikleri çok önemli bir husustur: Çağrılan cin nasıl gönderilir? Çağrılan cinleri geri gönderme konusu da cinlerin nasıl çağrılacağını öğrenmek kadar önemli hatta çoğu durumda daha hayati bir bilgidir. Biz buradan özellikle bu gibi konulara ilgi duyan gençlere başka konulara merak salmalarının daha sağlıklı bir tutum olacağını hatırlatmak isteriz.

Cin çağırma ritüelleri düzenlendikten sonra, bu ayinleri gerçekleştiren çoğu kişi psikolojik sorunlar yaşamaktadır. İçine düştükleri bu manevi sıkıntı nedeniyle hayatlarının maddi kısımları da zarar görmekte, cinci hoca, medyum vb. sahtekarlardan medet umanların sorunları ise katlanarak artmaktadır. Ancak illa bu bilginin peşine düşmekte kararlı olanlara ise öğreneceklerse tam olarak öğrenmelerini tavsiye ediyoruz.

Bahusus çağrılan cinleri geri göndermek için okunması gereken azimet aşağıdaki şekildedir:

Çağrılan cini geri göndermek için okunacak azimet.
Çağrılan cini geri göndermek için okunacak azimet.

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. İnsarifu ilâ mekâniküm bârekellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyyeti ves süfliyyeti insarifâ ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırün, bârakellahü minküm ve aleyküm.

Yukarıda yazılı olan azimet üç defa okunursa çağrılmış olan cinler herhangi bir zarara neden olmadan geldikleri yere geri dönerler.

Cinleri Kovmak İçin Cinleri Kovan Dua

Define çıkarmak vb. amaçlarla bir mekândan cinleri kovmak, def etmek gerektiğinde önce bir daire çizilir. Çizilen bu dairenin içerisine aşağıdaki tılsım yazılır. Bu tılsım o dairede bulunduğu müddetçe cinler bir daha oraya dönmezler. Aynı şekilde, saralı yahut cinlerin tasallatuna
uğramış bir hasta için yazılan muskanın sonuna bu tılsım ilâve edildiği zaman büyük tesiri vardır. Tılsım aşağıda görüldüğü gibidir:

Cinleri kovmak için
Cinleri kovmak için
Continue Reading

Cinler Alemi

Cinler Nerelerde Yaşar

Cinler nerelerde yaşarlar? Ammar ve Hinzab cinlerinin meskenleri nerelerdir? Hz. Muhammed’in dağlar ile denizler arasına yaşamalarına izin verdiği cinler hangileridir?

Published

on

By

Cinler Alemi - Cinlerle İlgili Bilgiler - Cinler Nerelerde Yaşar

Cinler nerelerde yaşar? Ammar ve Hinzab cinlerinin meskenleri nerelerdir? Hz. Muhammed’in dağlar ile denizler arasına yaşamalarına izin verdiği cinler hangileridir?

Evlerde Yaşayan Cinler

Cinler Alemi – Cinlerle İlgili Bilgiler – Cinler Nerelerde Yaşarlar – Bazı cinler insanlar ile beraber evlerde yaşarlar ki bunlara “Ammar” denir. Bazıları da hamamlarda, kabirlerde, pis yerlerde, deve ahırlarında yaşarlar. Efendimiz (s.a.v.) bu yerlerde namaz kılmayı yasaklamıştır. Hadiste müşrik cinlerin dağlar ile denizler arasında, Müslümanların ise köy ve dağlara yerleşip oraları mesken edindikleri anlatılmaktadır.

Dağlar İle Denizler Arasında Yaşayan Cinler

Bazı sahabe şöyle anlatmaktadır: “Rasulullah (s.a.v.) ile beraber bir seferde idik; bir yerde konakladık. Rasulullah (s.a.v.) def-i hacet için bizden ayrıldı. Ben O’na su götürdüm. Bir de yanında bazı adamların gürültü çıkararak konuştuklarını gördüm. Bugüne kadar böyle bir şey duyup görmemiştim. Rasulullah (s.a.v)’a sordum. Kendisi bana “Müslüman cinler ile müşrikler arasında ihtilaf çıktı. Kendilerini bir yere yerleştirmemi istediler. Bunun üzerine Müslümanları köy ve dağlara, müşrikleri dağlar ile denizler arasına yerleştirdim” dedi. (Ebu Naim)

Hinzab Cinnisi Nerede Yaşar

Adem oğlunun kalpleri de şeytanın meskenleridir. Bir gün Osman İbni Ebi’l-As (r.a.), peygamberimize gelerek Kuran’ı unutmasından şikayet etti. Efendimiz (s.a.v.) eliyle kalbine vurdu ve “Ey şeytan, Osman’ın kalbinden çık” buyurdu. Osman Ibni Ebi’l-As bundan sonra Kur’an-ı hiç unutmadığını söyledik. (Delail-ü’n nübüvve) Bu şeytana “Hinzab” denir.

Tuvaletteki Cinler

Enes (r.a.) rivayet ediyor: Peygamber (s.a.v.) helaya girdiği vakit, “Allahümme innî euzü bike minel-hubsi ve’l-Habais” (Ya rabbi dişi ve erkek cinlerin şerrinden sana sığınırım) derdi. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei) İnsan helaya ve hamama girmeden evvel, Allah’a sığınıp girmesi lazım. Helaya girdikten sonra aklına gelirse, içinden dilini kıpırdatmadan da söyleyebilir. Aksi takdirde şeytanlar onun avret yerini görüp ona bakarlar, şerlerinden Allah’a sığınırız. Hasılı kelam, cinler evlerde insanlarla beraber ve saydığımız yerlerde yaşarlar. – Cinler Alemi – Cinlerle İlgili Bilgiler – Cinler Nerelerde Yaşarlar.

Cinler Alemi İle İlgili Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın

Continue Reading

Cinler Alemi

Cinler İnsanlara Görünür mü & Cinlerin Şekilleri

Cinler insanlara görünür mü? Cinler insanlara nasıl ve hangi şekillerde görünür? Kaç tür cin vardır? Hz. Muhammed’in yakaladığı cin konularında bilgi.

Published

on

By

cinler alemi - cinler insanlara görünür mü - cinlerin şekilleri

Cinler insanlara görünür mü? Cinler insanlara nasıl ve hangi şekillerde görünür? Kaç tür cin vardır? Hz. Muhammed’in yakaladığı cin konularında bilgi.

Cinlerin varlığı Kur’an ve sünnet ile sabittir. Kur’an-ı Kerim’de cinler bakında bir sûre nazil olmuştur. Sahih hadisler ve tevatür derecesindeki kuvvetli haberler ile cinlerin varlığı sabittir. Cinlerin varlığını inkar eden, bilinen Kur’an’ı inkar etmiş olacağından, İslam dininden çıkar.

Cinler İnsana Görünür mü?

Fakat, “Cinler görülür mü, görülmez mi.” Bunu da anlayıp bilmek lazım, imam-ı Şafii (r. aleyh) “Kim ben cin gördüm derse, onun şehadetini iptal ederiz” buyuruyorlar. Çünkü bu söz Allah (c.c.)’ın şu kavline terstir. “Muhakkak O (Şeytan) ve kabilesi, sizi kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden görürler.” (Araf) Bu ayet delildir ki cinlerin hakikatleri görülmez ancak temessül ederlerse görülebilirler.

Cinler İnsanlara Hangi Şekillerde Görünür?

Cinler çoğunlukla siyah köpek veya kedi, inek, deve, koyun, akrep, yılan ve insan şeklinde görülebilirler. Cinler yerine göre ammar, ervah, şeytan, ifrit gibi isimler de alırlar. Cinlerin insan şeklinde gözüktüğü ayet ve hadis ile sabittir. Nitekim Bedir savaşına çıkarken, şeytanın Sürake b. Malik suretinde Kureyşlilere geldiği ve “Ben sizin dostunuzum” dediğini Allah-u Teâlâ Kuranı Kerim’inde haber veriyor. Peygamberimizi ortadan kaldırmak için toplananlara şeytan, necidli bir ihtiyar şeklinde geldi.

Hz. Muhammed’in Yakaladığı Cin

Ebu Hüreyre’den rivayet olunan bir hadiste Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki “Namazımı bozmak için dün bana bir ifrit musallat oldu. Allah’ın bana imkân vermesi ile onu yakaladım. Şu mescidin direklerinden birine bağlamayı murad ettim. Tâ ki sabah hepiniz göresiniz. Sonra Süleyman (a.s.)’ın duası aklıma geldi. O ‘Yarabbi bana bir mülk ver ki benden sonra kimseye verme’ demişti. Ve Allah onu benden perişan bir şekilde def etti.” (Sahihi Buhari)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor. “Bir gün namaz kılarken şeytan bana musallat oldu. Onu yakaladım ve boğazını elimle sıktım ve ağzından akan ıslaklığı hissettim.”

Cin Yakalamak Mümkün mü?

Cinlerin hakikatini göremeyiz. Eğer insan veya hayvan şeklinde gözükürlerse görebiliriz. Bu halde latif değil, maddi cisimdir. Çünkü latif olan şey bağlanmaz, el ile öldürülemez. Yukarıdaki hadisler, cisim haline girdiklerine delildir. Bunlar gibi çok deliller daha vardır. Biz burada bu kadarı ile yetindik.

Cin Çeşitleri

Cinler üç sınıftır.

  1. Kanatları vardır, kuş gibi havada uçarlar.
  2. Yılan, akrep ve yer hayvanları (haşarat) şeklindedirler,
  3. Diğer bir sınıf ki onlara hesap ve ceza vardır.

İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet ediliyor: “Yılanları Allah (c.c.) o şekle sokmuştur, onlar aslen cin idiler. Beni İsrail’deki bazı insanların maymun ve hınzır olduğu gibi.”

Peygamber efendimiz bazı sahabiye “Medine’de bir grup cin müslüman oldular. Evlerde görünen birine kim rastlarsa, üç defa kendisine ihtarda bulunsun. Kaybolmaz; bir daha zahir olursa öldürsün çünkü ihtardan sonra çıkan ya şeytan ya da kâfir bir cindir.” buyurmuştur. (Buhari)

İbn-i Zübeyr iki karış uzunluğundaki bir adam gördü ve “Nesin, kimsin?” diye sordu. O da “Ben cinim” dedi. Kamçısı ile ona bir vurdu. O kişi kaçıp giti.(Akamü’l Mercan)

Cinler Alemi Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın

Continue Reading

Cinler Alemi

Cinlerin ve Şeytanların Varlığı

İslam’a göre cinlerin ve Şeytan’ın varlığına dair Kuran ve hadislerden deliller. Hz. Muhammed’in, etrafı cinler tarafından sarıldığında onlardan kurtulmak için okuduğu rivayet edilen dua.

Published

on

By

cinlerin varlığına dair ayet ve hadisler

İslam’a göre cinlerin ve Şeytan’ın varlığına dair Kuran ve hadislerden deliller. Hz. Muhammed’in, etrafı cinler tarafından sarıldığında onlardan kurtulmak için okuduğu rivayet edilen dua.

Cinlerin ve Şeytanların Varlığına Dair Kuran Ayetleri

1-Ey Muhammed! Kur’an’ı dinleyecek cinlerden bir takımını sana yöneltmiştir. (Ahkaf: 29)

2- Ey cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimizi anlatan ve bugünle karşılaşmanızdan sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? (En’am: 130)

3- Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresini aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa geçin! Ama Allah’ın verdiği bir güç olmaksızın geçemezsiniz ki! (Rahman: 33)

4- Ey Muhammed! De ki: “Cinlerden bir topluluğun Kur’an-ı dinlediği bana vahyolundu. Onlar şöyle demişlerdir: “Doğrusu biz, doğru yola götüren hayrete düşüren bir Kur’an dinledik de ona inandık.” (Cin:1)

5- Gerçekten bir takım insanlar cinlerin bir takımına sığınırlardı da onların azgınlıklarını artırırlardı. (Cin: 6)

6- Ey inananlar! Şeytanın izlerine uymayın. Kim şeytanın ardına takılırsa bilsin ki o, hayasızlığı ve fenalığı emreder.( Nur: 21)

Cin ve Şeytanların Varlığına Hadisler ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Yaşadıkları

1- Enes b. Malik (r.a.) der ki: Hz. Peygamber ile Mekke dağlarına çıkmıştım. Asasına dayanarak bir ihtiyar geldi. Efendimiz (s.a.v.) “Sen cinlerin yürüyüşü ile yürüdün, sesin de keza öyle” buyurunca, ihtiyar “Evet” dedi. Efendimiz (s.a.v.) ona “Hangi cinlerdensin?” diye sordu. “Ben Hametübnilhiyem‘im” diye cevap verdi. Efendimiz (s.a.v) “Üzerinden ne kadar zaman geçti?” diye sordu. “Kabil Habil’i öldürdüğünde bir kaç yaşında oğlan çocuğu idik. Küçük tepeler üzerinde hayvanları öldürürdüm, insanların arasını açardım.”diye cevap verdi.

Efendimiz “Ne fena işle meşgul oluyormuşsun” diye buyurunca cin: “Ya Rasulallah! Bana sitem etme, zira ben Hz. Nuh (a.s.)’a iman edenlerdenim ve onun huzurunda tevbe ettim. İslam’a davet ettiği zaman ben Hz. Nuh’a isyan etmiştim. Nuh ağlayıp beni de ağlattı. Allah hakkı için o zamandan beri isyanıma nadimim. Hz. Hûd’a, Hz. ibrahim’e kavuşarak onlara da iman ettim. Nemrud, Hz. İbrahim’i ateşe atarken onunla beraberdim. Hz. Yusuf kuyuya bırakıldığı zaman ben onunla beraberdim, kuyunun aşağısına ondan evvel indim. Hz. Şuayb ve Musa ile beraber oldum.

Hz. İsa’ya mülaki oldum. Bana buyurdu ki “Eğer Hz. Muhammed’e (s.a.v.) mülaki olursan benden ona selâm söyle. Ben onun selâmını tebliğ ediyorum.” Efendimiz (a.s.) selâmını alıp “Ya Hametübnilhiyem muradın nedir?” dedi. Cin dedi ki: “Hz. Musa bana Tevrat’ı talim etti. Hz. İsa İncil’i öğretti. Sen de Kuran-ı öğret” diye niyazda bulundu. Bir rivayette Efendimiz (s.a.v) ona on sûre öğretti. Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra mezkur cin bir daha gelmedi. (Hayat-ül Hayvan)

2- “Ya Rabbi dişi ve erkek cinlerin şerrinden sana sığınırım.” derdi. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

3- Selman-el Farisi anlatıyor: “Peygamberimiz (s.a.v) bizi kıbleye karşı küçük ve büyük abdest bozmaktan, sağ el ile taharet almaktan, taşlar ile taharet alırken taşların üçten aşağı olmasından ve bir de tezek ve kemik ile taharet almaktan nehy etti.” (Müslim, Ebu Davud) Ve yine “tezek ve kemik ile taharet almayınız çünkü onlar cin kardeşlerinizin azığıdır.” buyurmuştur. (Tirmizi.)

4- Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Şeytan, Adem oğlunun (insanın) kan damarlarında dolaşır. (Buhari)

5- Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Sizden biriniz yiyip içtiği zaman sağ eliyle yesin ve içsin zira şeytan sol eli ile yer ve içer.” (Müslim)

6- Efendimiz (s.a.v.)’in yanında sabaha kadar uyuyan bir adamdan bahsedildi. Efendimiz (s.a.v.) “Şeytan bu adamın kulağına işedi” buyurdu. Buhari

7- Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İyi rüya Allah’tandır. Kötü rüya şeytandandır. Sizden biriniz kötü rüya gördüğü zaman sol tarafına üç defa ‘Ya Rabbi dişi ve erkek cinlerin şerrinden sana sığınırım.’ desin. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei) tükürsün ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınsın. O zaman zararı dokunmaz.” (Buhari)

8- İmam Ahmed, Ebu Ya’lâ ve İmam-ı Malik Hüneys Temimi oğlu Abdurrahman’dan naklen şöyle anlatırlar: Temimi oğluna sorulur: “Sallallahualeyhi ve sellem Efendimiz’in zamanında bulundunuz mu?”. “Evet, onun zamanını idrak ettim” der ve yine ona “Peki, öyle ise Rasulullah efendimizi cinler sarıp nisbet yaptıklarında Efendimiz (s.a.v.)’e nasıl davranmışlardır?” diye sorulur. Cevap: “Evet Efendimizi (s.a.v.) dağlardan ve vadilerden su gibi akıp gelen şeytanlar sarmışlardı. Bunlardan birinin elinde ateşten bir meşale vardı. Bununla Efendimiz (s.a.v.)’in yüzünü yakmak ve dağlamak istiyorlardı. O sırada Cebrail (a.a.) görünerek “Ey Muhammed benim söylediklerimi söyle” diye şu duayı talim buyurdu. 

Hz. Muhammed'in Cinlerden Korunmak İçin Okuduğu Dua
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Cinlerden Korunmak İçin Okuduğu Dua

Efendimiz (s.a.v.) bu duayı okuyunca şeytanın elindeki ateş sönmüş tümü oradan kaçmışlardır.

Cinler Alemi Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın

Continue Reading

Cinler Alemi

Hüddam Çağırma ve Cinlerle Anlaşma Yapma

Cinler aleminden bir hüddam çağırmak ve onunla anlaşma yapmak için okunması gereken esmalar ve beraberinde gerçekleştirilmesi gereken diğer uygulamalar.

Published

on

By

Hüddam çağırmak ve cinlerle anlaşma yapmak için okunması gereken esma.

Cinler aleminden bir hüddam çağırmak ve onunla anlaşma yapmak için okunması gereken esmalar ve beraberinde gerçekleştirilmesi gereken diğer uygulamalar.

Yedi gün riyazetle oruç tutulur. Yedinci günün sonunda
halvete girilir. Oruç ve riyazet devam ettiği halde her gün geceleri biner kere aşağıda yazılı esmalar okunur. On dördüncü gün bir hadim gelir ve şartlarda anlaşma yapılarak devamlı bağlantı kurulur.

Hüddam çağırmak ve cinlerle anlaşma yapmak için okunması gereken esma.
Hüddam çağırmak ve cinlerle anlaşma yapmak için okunması gereken esma.

Okunuşu: Biheltayf * Eşmâtün * Behleş * Behlehleyüş” Kenüd* Hemîd” Yâ Meymün* .
O

kuma zamanında ardıç sakızı veya trementi buhur edilir.

Continue Reading

Cinler Alemi

Musallat Belirtileri Nelerdir

Musallat Belirtileri – Üzerinde cin musallatı olan, kendi idaresi dışında sosyal yaşamdan, toplumdan yavaş yavaş uzaklaşır. Peki cin musallatının evreleri nasıldır?

Published

on

By

musallat belirtileri

Musallat Belirtileri – Üzerinde cin musallatı olan, kendi idaresi dışında sosyal yaşamdan, toplumdan yavaş yavaş uzaklaşır. Peki cin musallatının evreleri nasıldır? 

Önce cin musallatının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Musallat; bir veya birden çok cinin, insanın üzerinde tasallut kurup, iradesini etki altına alması ve söz konusu kişiyi istediği gibi yönlendirmesidir.

Musallat Belirtileri

Musallat’ın İlk Evresi

Cin, ilk olarak kişi üzerinde bir negatif bir enerji oluşturur. Kişi bu negatif enerji yoğunlaşmasının ardından kısa süre içinde ruhsal ve bedensel değişimler yaşamaya başlar. Bunlar; öncelikle ortada sebep yokken diğer insanlarla gereksiz gerginlikler yaşamak, nedeni bilinmeyen halsizlik, uyku kalitesinde düşme olarak kendini gösterir. Kişi bu durumu fark eder ve önlem alıp çare aramazsa durum onu ikinci evreye taşır. 

Musallat’ın İkinci Evresi

İkinci evrede cin, musallat olduğu kişiye yavaş yavaş kendini hissettirmeye ve ailesinden koparmaya başlar. Bu evrede kişi eskisinden çok uyur. Tuvalet ve banyoda daha çok zaman geçirir. İştahı kesilir ve sofraya oturmaz. Sürekli olarak alındanlık gösterir ve çevresindekilere sıklıkla darılır. Çoğu zaman aşırı tepki verir. Çok fazla yalan söyler. Hiç olmamış olaylar hakkında sanki gerçekten olmuşlar gibi diretir. Musallatlı kişinin üzerindeki negatif enerji, etrafındaki herkese yansır. Musallatlı kişinin yakın çevresindekilerin bu durumdan etkilenmesi ölçüsünde ilişkilerde kopmalar başlar ve bu da kişiyi bir sonraki evreye sürükler.

Musallat’ın Üçüncü Evresi

Üçüncü evrede kişi aileden uzaklaşmaya başlar ve kendini iyice soyutlar. Bu aşamada kişi kişisel bakımını ihmal etmeye, gerekli bedensel temizliklerini yapmamaya başlar. Saç sakal traşı olmamak, tırnak kesmemek, iç çamaşırı değiştirmemek, üzerindeki elbiseleri; günlerce, pis pis giymek, haftalarca banyo, aylarca bedensel özel temizliğini yapmamak gibi… Kişinin bu davranışları toplumun ondan iyice uzaklaşmasına neden olur.

Musallat’ın Dördüncü Evresi

Bu evrede kişi; aile, arkadaş ve toplumdan iradesi dışında uzaklaştığını hisseder. Geri adım atmak istese de üzerindeki musallat buna müsade etmez. Kişi o boşluğu içki, aşırı yemek gibi davranışlarla doldurmaya çalışır. Ancak bir süre sonra dibe vurur ve iyice yalnız kalır. Toplumdaki değer ve prestiji düşer.

Musallat’ın Beşinci Evresi

Musallat’ın bu son evresinde kişi, toplumdan tamamen soyutlanır. Artık aile üyelerinin gözünde sorunlu biridir. Bu durum ilerleyen zaman içinde kişide; birilerine zarar vermek, ölme isteği, intihar girişimleri gibi durumlara yol açar. Söz konusu kişi bu evreye gelmeden; aile ve yakınları mutlaka yardımda bulunmalıdır. Yoksa kişi iradesi dışında kendine ve topluma dönüşü olmayan zarar verebilir.

Musallat Belirtileri – Video

musallat belirtileri
Continue Reading

Cinler Alemi

Cin Padişahı Çağırma Duası

Cin padişahlarından birini çağırmak, sıradan bir cin çağırma seasından daha tehlikeli, daha fazla incelik, hazırlık ve sabır isteyen riskli bir iştir. Bununla beraber ben riski gözümü kırpmadan alırım diyenler için cin padişahı çağırma amacıyla yapılması ve yapılmaması gerekenlerin tarifi şu şekildedir…

Published

on

By

Cin Padişahı Çağırma Duası

Cin padişahlarından birini çağırmak, sıradan bir cin çağırma seasından daha tehlikeli, daha fazla incelik, hazırlık ve sabır isteyen riskli bir iştir.

Bununla beraber ben riski gözümü kırpmadan alırım diyenler için cin padişahı çağırma amacıyla yapılması ve yapılmaması gerekenlerin tarifi şu şekildedir…

Cin Padişahı Çağırma Duası

Bu daveti okumaya devam eden kimse cin padişahları ile herhalde uyanıklık halinde görüşebilir. En az günde 184 defa okunur. Arkasından 9 kere de Esmaü’l-Hüsna okunması lazımdır. Okuma zamanında az da olsa devamlı, buhur yakmak gerekir. Müddeti tasarrufu 110 gündür. Okumaya başlamadan evvel yüz istiğfar, yüz salavatı şerife, üç İhlas, bir Fatiha, Elif Lâm Mîm’d’en “müflihün”a kadar okunduktan sonra Ayet’el-Kürsi okunup sağma, soluna, üstüne, altına, önüne, arkana, yedinci ile
etrafına, nefes edilir. Sekizinci Ayet’el-Kürsi’yi de okuyup nefesini içine çekersin. Kaseme bundan sonra başlanır:

Cin Padişahı Çağırma Duası Arapça Yazılışı

Cin Padişahı Çağırma Duası
Cin Padişahı Çağırma Duası ArapçaYazılışı

Cin Padişahı Çağırma Duası Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahıym* Aksemtü aleyküm yâ seyyide meytatarüne ve yâ melike mezhebi ve yâ melike ebyadı ve yâ melike ahmerin ve yâ melike berkâne ve yâ melike şemhuraşin ve yâ melike zubeati ve yâ melike meymuni ecibü da’veti vahdarü meclisi hâzâ fi eyyi süratin yuhlekune bi iznillâhi teâlâ ve illâ fenfüzu lâ tenfizüne illâ bi sultânin bi hakkıllezi halekani ve halekaküm ve hüve rabbüküm* vallâhü alâ külli şey’in kadîr*

Zuhuratın Gecikmesi Halinde Okunacak Dua

Zuhuratın Gecikmesi Halinde Okunacak dua
Zuhuratın Gecikmesi Halinde Okunacak dua

Ve innehü’le kasemün lev ta’lemüne azıym

Zuhuratın gecikmesi halinde yani cin padişahının davete icabet etmemesi halinde; yukarıdaki ayeti kerimenin, aşağıdaki kasemle beraber okunması lazımdır. Zuhurat gerçekleştikten sonra ise yine aşağıdaki kasemle beraber okunmaya devam edilmelidir.

Cin Padişahı Çağırmak İçin Okunacak Kasem

Cin Padişahı Çağırmak İçin Okunacak Kasem
Cin Padişahı Çağırmak İçin Okunacak Kasem

Ve bi hurmeti hâzihil ahdil me’huzi aleykümül inkıyâde fi emertüküm bihî yâ huddâme bi ızzetil azîzil müteazzizi fi ızzihî ve evfu bi ahdillâhi izâ âhedtüm ve lâ tenkudul eymâne ba’de tevkîdihâ ve kad cealtümüllâhe aleyküm kefilâ.

Cinlerden Birine Sahip Olmak İçin

Cinlerden birisine malik olmak ve daima beraberliğini temin
etmek için:

Cin Sahibi Olmak İçin Okunacak Dua
Cin Sahibi Olmak İçin Okunacak Dua

Melliknî nâsıyetel hâdimîne yâ seyyide meytatarune emlik bibim mülken _tâmmen yahdimünî ve en yücîbunî ilâ mâ ürîdü inneke fe’âlün li mâ türîdü ve mellektehüm esrâran bi esmâike yâ mâlikel mülki melliknî küllehüm ecmeıyne yâ zel celâli vel ikrâm.

Çağırılan Cini Konuşturmak İçin Okunacak Dua

Geldikleri zaman konuşmayacak olurlarsa gelen cinleri konuşturmak için:

Çağrılan Cini Konuşturmak İçin Okunacak Dua
Çağrılan Cini Konuşturmak İçin Okunacak Dua

Ve bi hakkı rabbi ve rabbikümül mükıymillezî entaka külle şey’in sâhıbül kelâmi vel a’lâmi bi hakkı men fevkaküm alâ külli menzileh.” duası kaseme ilave edilir. Vefk iki adet yapılır. Birisi daima üzerinde taşınır.

Diğerini de okurken karşında ve buhura maruz bir yerde
bulundurursun. Her zaman tahareti kamile halinde olmak, daima abdestli bulunmak, her türlü haramdan kaçınmak, beş vakit namazı kılmak, az yemek, az uyumak, az konuşmak, her
namazdan sonra 3025 kere “Yâ Mücîb” ism-i şerifini okumak
ve her yüzde bir defada:

Namazdan sonra okunacak dua.
Namazdan sonra okunacak dua.

Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve izâ seeleke ıbâdî annî fe innî knrîbün ücîbü da’veted dâı izâ deâni felyestecîbü lî vel yü’minü bî leallehum yerşüdun*

Cin Çağırmak, Cin Sahibi Olmak İsteyenlere Önemli Uyarı!!!

Cin taifesinden olanalr insanlara kolay kolay teslim olup itaat etmezler. Bu sebeple bütün şartlar tamam olmadan onlara tesir etmeye çalışmak insanlara maddi ve manevi bir çok zarar verir. Kuranı Kerim’de

Ve hemmu bima lem yenalu.

“Onlar nail olamayacakları şeyleri elde etmeye kasd ederler” diye buyurulmuştur. Bu itibarla bu gibi işlerle meşgul olanlar son derece titiz davranmalı doğru ve kamil bir insan olmalı, arınmalı ve ondan sonra da bu gibi işlere çalışmalıdır. Ele geçirmek istenen güç ve kuvvet bütün insanlar lehine sarf edilmedikçe sahibine hayır ve fayda getirmez.

En Tehlikeli Cin Padişahı: Mihrez

En tehlikeli cin padişahı Mihrez – youtube video
Continue Reading

Cinler Alemi

Cinlerin Ateşten Yaratılması – Cinler Hakkında Bilgiler

Cinler Ateşten Yaratıldı Ayetleri, Cinler Neyden Yaratılmıştır, Şeytan Neyden Yaratılmıştır, Cinler ve Şeytanlar Gerçekten Ateşten mi Yaratıldı, Şeytan Melek midir Cin midir?, Cinler Cehennemde Nasıl Yanacak, Peygamber Efendimizin Şeytanı Yakalaması, Miraç Gecesinde Peygamber Efendimize Musallat Olan Cin, Cinler Ne Yer?..

Published

on

By

Cinlerin Ateşten Yartılması - Cinler Hakkında Bilgiler

Cinler Ateşten Yaratıldı Ayetleri, Cinler Neyden Yaratılmıştır, Şeytan Neyden Yaratılmıştır, Cinler ve Şeytanlar Gerçekten Ateşten mi Yaratıldı, Şeytan Melek midir Cin midir?, Cinler Cehennemde Nasıl Yanacak, Peygamber Efendimizin Şeytanı Yakalaması, Miraç Gecesinde Peygamber Efendimize Musallat Olan Cin, Cinler Ne Yer?..

Cinler Ateşten Yaratıldı Ayetleri

Cenab-ı Allah buyuruyor ki: 

  • “Cinleri de daha önce çok zehirli ateşten yarattık.” (Hicr suresi, ayet: 27) 
  • “Cinleri de yalın bir ateşten yarattı.” (Rahman suresi, ayet: 15) 
  • “Beni ateşten, onu topraktan yarattın..” (Sad suresi, ayet: 76) 

Cinler Neyden Yaratılmıştır

“… aklen, Allah’ın cinleri diğer yaratıklardan ayrı bir cevherden yarattığını anlamaya imkanımız yoktur. “

Kadı Abdulcebbar der ki: Bu delil naklidir, aklî değildir. Yâni biz bunları nakil yolu ile bilebiliriz. Çünkü cevherlerin hepsi birbirine benzerdir. Onlardan her bireri, diğerinin sıfatında olduğunda, onun yerine kaim olmaktadır. Birbirlerine benzeyen iki şeyin haddi budur. Onlar ancak kendilerine arız olan sıfatlar ve şekiller yönünden birbirinden ayrılırlar. İş böyle olunca anlarız ki Allah dilediğini yapmaya kadirdir. Birleştirmeye, çeşitli renkleri icat etmeye, özellikleri / nitelikleri gerektiren şeyleri bir araya getirmeye elbetteki gücü yeter. 

Meselâ: Hayat ile ilim gibi. Bunların varlıklarında kendilerine has bir birleşime muhtaçtırlar. İrade ve onun gibi olan diğerleri de böyledir. Hal böyle olunca; aklen, Allah’ın cinleri diğer yaratıklardan ayrı bir cevherden yarattığını anlamaya imkanımız yoktur. Bunu fıtrat yolu (doğuştan gelme) ile de bilemeyiz. Çünkü bu fıtrat ile bilinmiş olsaydı onların var olduklarına dair görüş ayrılıkları olmazdı. Çünkü yaratıldığı aslı bilmek, onların yaratılmış olduğunu bilmenin bir sonucudur.

Şeytan Neyden Yaratılmıştır

“… Süleyman Aleyhisselama bir cinninin “Sen yerinden kımıldamadan bile ben arşı getirebilirim” dediği bu sözü de davamıza bir delil olarak gösterebiliriz.”

Soru: Şeytanın yalan söylemesi veyahut öyle olduğunu zannetmesi muhtemel olduğu halde, onun “Beni ateşten yarattın” sözünü, gerçekten ateşten yaratıldığına, nasıl delil yaparsınız? 

Cevap: Biz bunu Allah kelâmından anlıyoruz. Çünkü bu sözü onun hakkında anlatan Allah’tır. Şayet yalan söyleseydi mutlaka onun yalan söylediğini Allah bize açıklardı. Yalancıyı, tekzip etmemek korku ve cehaletten ileri gelir ki bu gibi sıfatlar Allah hakkında asla caiz olmaz. 

Süleyman Aleyhisselama bir cinninin “Sen yerinden kımıldamadan bile ben arşı getirebilirim” dediği bu sözü de davamıza bir delil olarak gösterebiliriz. Eğer o, söylediğini yapmaya kadir olmasaydı, mutlaka Süleyman Aleyhisselâm ona itirazda bulunur ve “Getiremezsin” derdi.. Şu halde yukarıdaki itiraz yersizdir… 

Sonra hiçbir Müslüman cinlerin var olduğunu inkâr etmemiştir. Peygamberlerinin bu inançta olduğunu bilmiş ve kendileri de can-u yürekten buna böyle inanmışlardır. Birtakım zındıkların bunu inkar etmesi asla delil olamaz.

Cinler ve Şeytanlar Gerçekten Ateşten mi Yaratıldı

“Allah, ateşte hayatın mevcudiyetine elverişli olacak kadar miktarda rutubet yaratmasına kadirdir. Çünkü su ile ateşin komşuluğu imkansız değildir. “

Soru: Ateşte kuruluk vardır. Böyle olan bir şey hayata elverişli değildir. Çünkü hayat, var oluşunda mutlaka rutubete muhtaçtır. Şeyhiniz Ebu Haşim’e göre hem belirli bir bünyeye ve hem de onu ayakta tutacak bir ruha sahip olması gerekmektedir. Hayat ancak böyle olur. Şeyhiniz Ebu Ali, ruhsuz hayata cevaz vererek, “Ateş ehli nefes almaz” diyorsa da gerçek, dediğimiz gibidir. 

Hayatın varlığında mutlaka rutubet bulunması gerekmektedir. Bünye de böyledir. Cenab-ı Hakkın “Onu biz önceden zehirli ateşten yarattık” kavli sizi desteklemiyor. Çünkü bu âyet zahirî mânâsı üzere değildir. 

Cevap: Mesele her ne kadar anlattığın gibi ise de ancak Allah, o ateşte hayatın mevcudiyetine elverişli olacak kadar az bir miktarda rutubet yaratmasına kadirdir. Çünkü su ile ateşin komşuluğu imkansız değildir. 

Kaynatılmış bir suyu buna delil gösterebiliriz: O ancak su arasına sızan ateş parçaları ile kaynamıştır. Bu sebeble su havaya kalktığında ateş parçaları incelir, sudan ayrılır. Ve su eski soğuk haline döner. Buharı görmüyor musun? Havaya yükseldiğinde ancak ateş kuvvetiyle yükseliyor. Çünkü ateş parçaları hafiftir. Hafif olan şeyin yükselmesi mümkün ve daha kolaydır. Su ise ağırdır. Aşağıyadır onun mukavemeti.. 

Buharda her ne kadar rutubet mevcut ise de ateş parçaları onda daha çoktur. Ateş parçalarının çokluğundandır ki yukarıya kolayca yükselebilmektedir. Demek ki su ile ateş bir arada bulunabiliyor. Durum böyle olunca, Allahü Teâlâ, ateş arasında onu hayata kavuşturacak miktarda rutubet ihdas edebilir. Buna engel yoktur. 

Ruh ve bünye meselesi de buna engel değildir. Çünkü ateş bünyeye muhtemil olduğu gibi ruh ve rüzgâra da mücavir olabilir.. 

Şeytan Melek midir Cin midir?

“… istisna ancak kendi cinsinden caiz olur. Başka bir cinsten caiz olmaz ve bir elbise hariç, yanımda on dirhem vardır, denilemez. Pekâlâ İblis’in meleklerden istisnasını nasıl uygun görüyorsunuz öyleyse? “

Soru: Diyorsunuz ki, istisna ancak kendi cinsinden caiz olur. Başka bir cinsten caiz olmaz ve bir elbise hariç, yanımda on dirhem vardır, denilemez. Pekâlâ İblis’in meleklerden istisnasını nasıl uygun görüyorsunuz öyleyse? Oysa Allah bize Arap lisanı ile hitab  etmiştir. Onun melekler cinsinden olmadığına ve cinin aslı ateş olmadığına delil değil midir bu? 

Cevap: Onları tek bir hüküm bir araya cemettiği için bu caiz olmuştur. Çünkü Allah hepsine birden secdeyi emretmiştir. Dil yönünden de bu caiz olunca, itiraz daha baştan çürümüş olur. Bu bölümde bizim anlattıklarımızın doğruluğu meydana çıkmış olur.. 

Cinler Cehennemde Nasıl Yanacak

“Hülasa; Topraktan yaratılan insana, toprak muamelesi yapılamayacağı gibi ateşten yaratılan cinlere de ateş muamelesi yapılması yersiz bir düşüncedir.”

Ebul Vefa İbni Akil, El – Funun’da şöyle yazar:  Cin hakkında biri şöyle bir sual sordu: “Allah cinlerin ateşten yaratıldığını haber verdi. ‘Onu biz, zehirli ateşten halk ettik’ buyurdu. Sonra yine bize, Şihab’ın onu yaktığını bildirdi. Pekâlâ ateş ateşi nasıl yakar? 

Bunun cevabı şudur: Cenab-ı Hak şeytan ve cinleri, ateşe izafe etmiştir. İnsanları çamura izafe ettiği gibi… İnsanın aslı topraktır demek, hakikaten insan topraktır demek değildir. Çünkü insan toprak değil ancak onun aslı topraktır. Cin de böyle onun aslı ateştir. Yani o aslında ateş idi.

“Hülasa; Topraktan yaratılan insana, toprak muamelesi yapılamayacağı gibi ateşten yaratılan cinlere de ateş muamelesi yapılması yersiz bir düşüncedir.”

Peygamber Efendimizin Şeytanı Yakalaması

“Kardeşim Süleyman’ın duası olmasaydı onu öldürürdüm” ifadesi bilinmemektedir. Sahih ve Sünen’de ma’rûf olan ifade şöyledir: “Kardeşim Süleyman’ın duası olmasaydı insanlar onu görebilecek şekilde bağlanmış ve yerinden kımıldıyamaz bir halde bulurdu.”

Peygamberimizin şu hadîsi ile isbat edebiliriz: “Namaz kılarken şeytan geldi. Onun boğazını sıktım. Tükürüğünün soğukluğunu ellerimde hissettim. Kardeşim Süleyman’ın duası olmasaydı onu öldürürdüm.” Yakıcı ateş olan bir cismin tükürüğü nasıl soğuk olabilir? Kaldı ki böyle bir varlık için tükürük düşünülemez bile. Peygamberimizin bu mübarek sözü bizi doğrulamaktadır. Yine Peygamber (s.a.v.) onları acem ilahlarına benzetmişti. Eğer onlar ateş haricinde şekiller ve tavırlar üzre olmasalardı onlar için şekil ve suret düşünülemezdi. 

“Kardeşim Süleyman’ın duası olmasaydı onu öldürürdüm” ifadesi bilinmemektedir. Sahih ve Sünen’de ma’rûf olan ifade şöyledir: “Kardeşim Süleyman’ın duası olmasaydı insanlar onu görebilecek şekilde bağlanmış ve yerinden kımıldıyamaz bir halde bulurdu.” Sahihaynde bu şöyle zikredilmektedir: “Onu bir duvara bağlamayı istedim ki onu görüp bakabilesiniz.” 

Miraç Gecesinde Peygamber Efendimize Musallat Olan Cin

“… Miraç gecesi; cinlerden bir ifrit hana musallat oldu. Elinde bir ateş şulesi ile beni takip ediyordu…”

Cinlerin kendi ana unsurları olan ateş olarak kalmadıklarının bir delili de şudur: “Allah düşmanı olan İblis, bir ateş kıvılcımı ile gelip onu yüzüne koymak istedi.” Hz. Peygamber yine şöyle buyurmuştur: Miraç gecesi; cinlerden bir ifrit hana musallat oldu. Elinde bir ateş şulesi ile beni takip ediyordu. Arkama baktıkça onu görüyordum. 

Bu hadislerden anlaşılıyor ki eğer onlar kendi unsurları olan ateş üzerine kalmış olsalardı, yakıcı birer ateş olsalardı şeytan veya ifritin elinde bir ateş şulesiyle gelme ihtiyacı olmazdı.

Şeytanların veya ifritin eli veya herhangi bir organı Ademoğluna dokunduğunda tıpkı gerçek bir ateş gibi yakardı. Bütün bunlar gösteriyor ki bunların asıl unsuru olan ateş, bazı şeylerle karışmış da başka bir hal almış. 

Cinler Ne Yer

Nitekim: Peygamberimizin (s.a.v.) “Tükürüğünün soğukluğunu ellerimde hisseder oldum.” sözü bunun bariz bir delilidir. Şu da bir gerçektir ki Allahü Teâlâ besinleri cisimlerin gelişmesi için bir vasıta kılmıştır. Şüphesiz onlar da bizim gibi bizim yediklerimizden yerler, içtiklerimizden içerler. Böylece yedikleri sıcak, soğuk gıdalara göre gelişir cisimleri. Bu durum onları asli unsurları olan ateşten alıp dört ana unsura sokar. 

Kadı Ebu Bekr der ki: “Bununla beraber biz cinlerin ateşten yaratılmış olduklarını inkar etmiyoruz!  Ateş onların asli cevheridir. Ne var ki Allah onların cisimlerini bazı arazlar ve sıfatlarda yaratmak suretiyle kalınlaştırıp, asılları olan ateşten sıyırıp, onlara çeşitli şekiller verir. En doğruyu bilen şüphesiz ki Allah’dır. Dönüş de O’nadır.” 

Kaynak: İmam Şibli, Cinlerin Esrarı

Continue Reading
Advertisement

Facebook Sayfamızı Takip Edin

Advertisement
Advertisement

Popüler