Connect with us

Tesirli Dualar

Sevdiğinin de Seni Sevmesi İçin Dua

Karşılıksız, platonik aşktan muzdarip olanlara çare olabilecek bir dua. Sevdiğinin de seni sevmesi için okunacak celbiye duası.

Karşılıksız, platonik aşktan muzdarip olanlara çare olabilecek bir dua. Sevdiğinin de seni sevmesi için okunacak celbiye duası.

Sevdiğinin de Seni Sevmesi İçin Dua

Aşağıda yazılı olan azimet; cumartesi sabahı güneş doğmadan önce safranla yazılır. Talip olan, arzu ettiği kişinin sevgisi niyetine sağ pazusuna takarsa niyet eylediği kişi, derin bir sevgi ve heyecanla kendisine bağlanır.

Sevdiğinin Seni Sevmesi İçin Dua - Celbiye
Sevdiğinin Seni Sevmesi İçin Dua – Celbiye

Eşini Kendine Bağlamak ve Aile Saadeti İçin Dua

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Platonik aşk, bedensellikten çıkarak tinsele dönüşen aşk anlamına gelir. Ünlü düşünür Platon’un isminden gelir. Günlük Türkçede, karşılığı sorgulanmayan aşk anlamında da kullanılır. Tasavvufta buna “müşahhas”tan “mücerret”e ulaşma denir ki divan şiirlerinde çokça işlenen bir konudur.

Platonik aşk, bilinenin aksine, karşılıksız, imkansız aşk gibi anlamlara gelmemektedir. Platonik aşk, Platon’un “Devlet” adlı eserinden türemiş bir deyimdir. Devlet adlı eserinde Platon, olamayacak kadar ideal bir devleti tarif etmektedir. Devlet sadece ve sadece vatandaşlarının çıkarları için var olmalıdır. Hatta o kadar ileriye gider ki, devleti yönetenlerin filozof olması gerektiğini bile söyler. Gerçekleşmesi mümkün olmayan, ama gerçekleşse ne kadar da güzel olur denilen arzulara tercüman olan bir deyim olan “Platonik” deyimini oluşturmuştur. “Platonik aşk” demekle, üremeye yönlendiren, üreme kurgulu “doğal-tanrısal” aşk değil, aslında ideal aşk ifade edilmektedir.

Platonik Aşk Nedir

Advertisement
5 Comments

5 Comments

  1. Pingback: Muhabbet İçin Celbiyye Duası - Paranormal Haber

  2. Pingback: Sınav ve Yarışmalarda Başarı İçin Dua - Paranormal Haber

  3. Pingback: Cinsellik Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur - Paranormal Haber

  4. Pingback: Aldatan Kocaya - Eşe Dua - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz