İlişki Kurtarma Danışmanlığı İlişkinizi İyileştirmenize ve Yeniden Kurmanıza Nasıl Yardımcı Olabilir?

0
(0)

İlişki kurtarma danışmanlığı: İlişkiler, çiftlerin ilişkilerinde karşılaştıkları en yaygın ve acı verici zorluklardan biridir. İster fiziksel ister duygusal bir ilişki olsun, aldatma, sağlıklı ve mutlu bir ilişki için gerekli olan güven, yakınlık ve bağlılığa çok fazla zarar verebilir. Sadakatsizlik aynı zamanda hem aldatan hem de aldatılan partner için öfke, incinme, ihanet, suçluluk ve kafa karışıklığı gibi bir dizi duyguyu tetikleyebilir.

Peki sadakatsizlik ilişkinin sonu anlamına mı gelir? Her zaman değil. Birçok çift bir ilişkiden sonra birlikte kalmayı ve sorunları üzerinde çalışmayı tercih eder. Ancak bu kolay bir iş değildir. Her iki tarafın da çok fazla zaman, sabır ve çaba göstermesini gerektirir. Ayrıca dürüstlük, şeffaflık ve empati gerektirir.

Çiftlerin sadakatsizlikle başa çıkabilmelerinin ve ilişkilerini yeniden inşa edebilmelerinin yollarından biri, ilişki kurtarma danışmanlığında uzmanlaşmış bir terapist, danışman veya koçtan profesyonel yardım almaktır. İlişki kurtarma danışmanlığı, çiftlerin veya bireylerin sadakatsizlik travmasından kurtulmalarına ve ilişkilerinde güven ve bağlantıyı yeniden kurmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir terapi şeklidir.

Bu blogda, ilişki kurtarma danışmanlığının ne olduğunu, nasıl çalıştığını, faydalarının ve zorluklarının neler olduğunu ve yakınınızda nitelikli ve deneyimli bir ilişki kurtarma danışmanını nasıl bulacağınızı açıklayacağız.

İlişki kurtarma danışmanlığı nedir?

İlişki kurtarma danışmanlığı, çiftlerin veya bireylerin sadakatsizlik sonrası durumla başa çıkmalarına yardımcı olmaya odaklanan özel bir terapi şeklidir. İlişki kurtarma danışmanlığı aşağıdaki konuların ele alınmasına yardımcı olabilir:

 • Aldatmanın nedenleri ve sonuçları: İlişki kurtarma danışmanlığı, çiftin veya bireyin ilişkinin neden olduğunu, buna yol açan altta yatan sorunların veya ihtiyaçların neler olduğunu, kendilerini, partnerlerini ve ilişkilerini nasıl etkilediğini ve bunun tekrar olmasını önlemek için neler yapabileceklerini anlamalarına yardımcı olabilir.
 • Aldatmaya karşı duygular ve tepkiler: İlişkiden kurtulma danışmanlığı, çiftin veya bireyin ilişki hakkındaki öfke, incinme, ihanet, suçluluk, utanç veya kafa karışıklığı gibi duygularını işlemesine ve ifade etmesine yardımcı olabilir. İlişkiyi düzeltme danışmanlığı ayrıca sadakatsizlikten kaynaklanabilecek stres, kaygı, depresyon veya düşük özsaygı ile başa çıkmalarına yardımcı olabilir.
 • Kalma ya da ayrılma kararı: İlişki kurtarma danışmanlığı, çiftin veya bireyin ilişkide kalmak mı yoksa ilişkiyi bitirmek mi istediklerine karar vermelerine yardımcı olabilir. İlişki kurtarma danışmanlığı, her seçeneğin artılarını ve eksilerini tartmalarına, hedeflerini ve değerlerini göz önünde bulundurmalarına ve kararlarını partnerlerine iletmelerine yardımcı olabilir.
 • İyileşme ve yeniden inşa süreci: İlişki kurtarma danışmanlığı, çiftin veya bireyin sadakatsizliğin acısından ve travmasından iyileşmesine ve ilişkilerinde güven ve yakınlığı yeniden inşa etmelerine yardımcı olabilir. İlişki kurtarma danışmanlığı, etkili iletişim kurma, çatışmaları yapıcı bir şekilde çözme, duygusal ve cinsel tatmini artırma ve ilişkilerinde ortak anlam ve hedefler yaratma becerileri ve stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

İlişki kurtarma danışmanlığı nasıl çalışır?

İlişki kurtarma danışmanlığı bireysel veya çift olarak yapılabilir. Her bir partnerin durumuna ve tercihine bağlı olarak, terapi seanslarına birlikte veya ayrı ayrı katılmayı seçebilirler. İlişki kurtarma danışmanlığı tipik olarak aşağıdaki adımları içerir:

 • Değerlendirme: İlişki kurtarma danışmanlığının ilk adımı, durumu ve her bir partnerin ihtiyaçlarını değerlendirmektir. Terapist, ilişkinin geçmişi, ilişkinin detayları, ilişkinin her bir partner ve ilişki üzerindeki etkisi ve terapinin hedefleri ve beklentileri hakkında sorular soracaktır.
 • İfşa: İlişki kurtarma danışmanlığının ikinci adımı, ilişki hakkındaki tüm bilgileri birbirinize ifşa etmektir. Bu adım, ilişkide dürüstlük ve şeffaflığın tesis edilmesi için çok önemlidir. Terapist bu süreçte çifte veya bireye rehberlik edecek, birbirlerinin hikayelerini yargılamadan veya suçlamadan paylaşmalarına ve dinlemelerine yardımcı olacaktır. Terapist ayrıca bu adım sırasında ortaya çıkabilecek soru veya duygularla başa çıkmalarına yardımcı olacaktır.
 • Keşif: İlişkiyi kurtarma danışmanlığının üçüncü adımı, ilişkinin arkasındaki nedenleri ve bunun her bir partner ve ilişki üzerindeki etkilerini keşfetmektir. Terapist, çiftin veya bireyin neden aldattıklarını veya neden aldatıldıklarını, buna yol açan karşılanmamış ihtiyaçlarının veya çözülmemiş sorunlarının neler olduğunu, ilişki öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl hissettiklerini ve şimdi nasıl hissettiklerini anlamalarına yardımcı olacaktır. Terapist ayrıca yalan söylemek, saklanmak veya kaçınmak gibi ilişkiye katkıda bulunmuş veya ilişkiden kaynaklanmış olabilecek olumsuz iletişim veya davranış kalıplarını belirlemelerine yardımcı olacaktır.
 • Karar verme: İlişkiyi kurtarma danışmanlığının dördüncü adımı, ilişkiden sonra birlikte kalmaya veya ayrılmaya karar vermektir. Terapist, çiftin veya bireyin seçeneklerini ve sonuçlarını değerlendirmesine, değerlerini ve hedeflerini göz önünde bulundurmasına ve kararlarını birbirlerine iletmesine yardımcı olacaktır. Terapist ayrıca, ister uzlaşmak ister ayrılmak olsun, birbirlerinin kararını kabul etmelerine ve bu karara saygı duymalarına yardımcı olacaktır.
 • İyileşme: İlişkiyi kurtarma danışmanlığının beşinci adımı, ilişkinin travma ve acısından iyileşmek ve ilişkide güven ve yakınlığı yeniden tesis etmektir. Terapist, çiftin veya bireyin duygusal, zihinsel ve fiziksel refahı üzerinde çalışmasına ve onları etkileyebilecek herhangi bir stres, endişe, depresyon veya düşük benlik saygısı ile başa çıkmasına yardımcı olacaktır. Terapist ayrıca etkili iletişim kurmak, çatışmaları yapıcı bir şekilde çözmek, duygusal ve cinsel tatmini artırmak ve ilişkilerinde ortak anlam ve hedefler oluşturmak için beceri ve stratejiler geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

İlişki kurtarma danışmanlığının faydaları ve zorlukları nelerdir?

İlişki kurtarma danışmanlığı, ilişkilerinde sadakatsizlikle uğraşan çiftler veya bireyler için yararlı bir kaynak olabilir. Ancak, ilişki kurtarma danışmanlığı her şeyi bir gecede düzeltebilecek sihirli bir çözüm değildir. İlişki kurtarma danışmanlığı, her iki tarafın da sorunları üzerinde çalışmak ve ilişkilerinde olumlu değişiklikler yapmak için bağlılık, dürüstlük ve isteklilik gerektirir. İlişki kurtarma danışmanlığı ayrıca nitelikli, deneyimli ve çiftin veya bireyin ihtiyaç ve tercihleriyle uyumlu bir terapist bulmayı da gerektirir.

İlişki kurtarma danışmanlığının faydalarından bazıları şunlardır:

 • İlişki kurtarma danışmanlığı, her iki partnerin de duygularını ifade etmeleri, birbirlerinin bakış açılarını anlamaları ve ilişkilerini onarmaya çalışmaları için güvenli ve destekleyici bir alan sağlayabilir.
 • İlişki kurtarma danışmanlığı, çiftin veya bireyin karşılanmamış ihtiyaçlar, çözülmemiş çatışmalar veya kişisel sorunlar gibi sadakatsizliğin temel nedenlerini ele almasına yardımcı olabilir.
 • İlişki kurtarma danışmanlığı, çiftin veya bireyin sadakatsizliğin kendileri, partnerleri ve ilişkileri üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olabilir.
 • İlişkiyi kurtarma danışmanlığı, çiftin veya bireyin gelecekteki sadakatsizliği önlemek için sınırlar belirleme, duygusal ve cinsel tatmini artırma ve güveni geliştirme gibi beceriler ve stratejiler geliştirmesine yardımcı olabilir.
 • İlişki kurtarma danışmanlığı, çiftin veya bireyin bir ilişkiden sonra hissedebilecekleri travma, suçluluk veya öfkeden kurtulmalarına yardımcı olabilir.
 • İlişki kurtarma danışmanlığı, çiftin veya bireyin bir ilişkiden sonra birlikte kalma veya ayrılma konusunda bilinçli bir karar vermesine yardımcı olabilir.

İlişki kurtarma danışmanlığının zorluklarından bazıları şunlardır:

 • İlişki kurtarma danışmanlığı pahalı, zaman alıcı ve duygusal olarak yıpratıcı olabilir.
 • Özellikle kırsal bölgelerde veya bir pandemi sırasında ilişki kurtarma danışmanlığı bulmak veya erişmek zor olabilir.
 • Özellikle eşlerden biri veya her ikisi de isteksiz, dirençli veya işbirliği yapmıyorsa, ilişki kurtarma danışmanlığına başlamak veya devam ettirmek zor olabilir.
 • İlişki kurtarma danışmanlığı, özellikle eşlerden biri veya her ikisi de hoş olmayan gerçekler veya duygularla yüzleşmek zorunda kalırsa, acı verici veya rahatsız edici olabilir.
 • İlişki kurtarma danışmanlığı, özellikle terapist niteliksiz, deneyimsiz veya önyargılıysa, etkisiz veya zararlı olabilir.

Size yakın nitelikli ve deneyimli bir ilişki kurtarma danışmanını nasıl bulabilirsiniz?

Siz ve eşiniz yakınınızda ilişki kurtarma danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış bir terapist bulmakla ilgileniyorsanız, bu web sitesini 1 veya bu web sitesini 2 kullanarak bir terapist arayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızdan, ailenizden, doktorunuzdan veya diğer güvenilir kaynaklardan tavsiye isteyebilirsiniz.

Yakınınızda ilişki kurtarma danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış bir terapist ararken, bu faktörlerden bazılarını göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz:

 • Nitelikler: Terapistin kimlik bilgilerini, eğitimini, öğretimini ve deneyimini kontrol etmek isteyebilirsiniz. Ayrıca çiftlerle veya aldatma sorunlarıyla çalışma konusunda herhangi bir uzmanlığa veya sertifikaya sahip olup olmadıklarını da kontrol etmek isteyebilirsiniz.
 • Yaklaşım: Terapiste yaklaşımlarını veya terapi yöntemlerini sormak isteyebilirsiniz. Ayrıca terapi için hedeflerini ve beklentilerini de sormak isteyebilirsiniz. Terapideki ilerlemeyi ve başarıyı nasıl ölçtüklerini de sormak isteyebilirsiniz.
 • Uyumluluk: İlk danışma veya seans için terapistle görüşmek isteyebilirsiniz. Partnerinizi de yanınızda getirmek isteyebilirsiniz. Terapistin yanında kendinizi rahat ve güvende hissedip hissetmediğinizi görmek isteyebilirsiniz. Terapist tarafından anlaşıldığınızı ve saygı gördüğünüzü hissedip hissetmediğinizi de görmek isteyebilirsiniz. Terapistle benzer değerleri ve inançları paylaşıp paylaşmadığınızı da görmek isteyebilirsiniz.
 • Müsaitlik durumu: Terapiste müsaitlik durumlarını ve programlarını sormak isteyebilirsiniz. Ayrıca ücretleri ve ödeme seçenekleri hakkında da bilgi almak isteyebilirsiniz. Ayrıca iptal politikalarını ve gizlilik politikalarını da sormak isteyebilirsiniz.

Yakınınızda ilişki kurtarma danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış bir terapist bulmak zorlu ama ödüllendirici bir süreç olabilir. Sizin ve partnerinizin bu zor durumla başa çıkmanıza ve kendiniz ve ilişkiniz için en iyi kararı vermenize yardımcı olabilir.

Umarım bu blog, ilişki kurtarma danışmanlığının bir ilişkiden sonra iyileşmenize ve ilişkinizi yeniden inşa etmenize nasıl yardımcı olabileceğini anlamanıza yardımcı olur. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu kaynaklara göz atabilirsiniz:

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet