Hz. Süleyman’ın Emrindeki İfrit

0
(0)

Hz. Süleyman’a Belkıs’ın tahtının getirilmesi olayında adı geçen yaratık bir ifrit miydi sorunun cevabı:

İfrit Nedir İfrit Sözcüğü Sözlükte Ne Anlama Gelir

İfrit Ne Demek: Bilindiği gibi cinler farklı tür ve kabilelerden oluşan varlıklardır. Cinlerden bir kısmına ifrit denilmektedir. Ragıb el-İsfehanî, ifritin (kelime anlamı olarak) pis, çetin anlamına geldiğini söylemiştir. Buradan hareketle, Şeytan sözcündekinin bir benzeri olarak gibi bazı insanlar hakkında da kullanıldığını, ifrit ve nifrit şeklinde ifade edildiğini kaydetmişti. İbn-i Kuteybe aynı konuda “İfrit, yaratılışı kuvvetli, demektir.” görüşünü beyan etmiştir. [1]Yazır, Hak Dini, VI, 142.

Şibli, Ebu Amr b. Abdülberr’den naklen: “Lisanı iyi bilen kelam alimleri cinleri dereceler hâlinde zikrederler. Yalın olarak cin dediklerinde Cinni derler. İnsanlarla birlikte oturanını kastettiklerinde âmir, çoğulunda ummar / ammar derler. [2]Şibli, Cinlerin Esrarı, s. 65. Demek ki ifrit, kötülük ve pislikte son dereceyi bulmuş ve şeytanlıkta ileri gitmiş, tuttuğunu devirir, kuvvetli, becerikli, ele avuca girmez biri, demektir.

Belkıs Olayında Adı Geçen Yaratık Bir İfrit miydi

İnsana da denildiği için ayette “cinden” diye açıklanmıştır. [3]Yazır, Hak Dini, VI, 143. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: 

“Cinlerden bir ifrit, ‘Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var.’ dedi. Kitaptan ilmi olan kimse ise ‘Gözünü açıp kapamadan, ben onu sana getirebilirim.’ dedi. (Süleyman) onu (Melikenin tahtını) yanı başına yerleşivermiş görünce “Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye, beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbin müstağnidir (şükre ihtiyacı olmayan), çok kerem sahibidir.’” (Neml, 27/39-40) 

Burada ifritlerin neler yapabileceğine işaret edilmekle beraber, celp ilmini bilen bir alimin de onlardan daha seri olarak bazı işleri yapabileceği anlatılmaktadır. Nitekim tefsirciler bu işi yapan kişinin Hz. Süleyman’ın adamlarından biri olduğuna kanidirler. Ancak bu kişinin kim olduğu hakkında değişik şeyler söylenmiştir.

Hz. Süleyman’a Belkıs’ın Tahtını Getiren Kimdi

İbn Mes’ud (r.a) bunun Hızır (a.s) olduğunu söylemiştir. [4]Alûsî, Ruhu’l-Meani, X, 203.. İbn Abbas’ın meşhur görüşüne göre ise, bu kişi, Hz. Süleyman’ın (a.s.) vezirlerinden Asaf b. Berhıya’dır ki sadık ve doğru bir kişiliğe sahiptir. [5]Süyuti, ed-Dürrü’l-Mensur, VI, 360. Tefsircilerin çoğunluğu bu isim üzerinde birleşmektedir. Aradaki mesafenin ise iki aylık bir mesafe olduğu kaydedilmektedir. [6]Yazır, Hak Dini, VI; 144. Bu zat, dua edildiği zaman Allah’ın mutlaka kabul edeceği “İsm-i A’zam” duasını biliyordu. Hz. Süleyman (as)’ın bir mucizesi olarak veziri böyle bir keramet göstermiştir.

Bu konuda, Bediüzzaman “Sözler” adlı eserinde şöyle diyor: “Hazret-i Süleyman’a Belkıs’ın tahtını yanına getirtmek için vezirlerinden celp (eşyayı bir yerden bir yere nakletme) ilmini bilen bir alim dedi ki: “Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim” olan hârika hadiseye delalet eden şu âyet: قَالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اْلكِتَابِ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ işaret ediyor ki: Uzak mesafelerden eşyayı aynen veya şeklen getirip hazır etmek mümkündür.

Hem vakidir ki; peygamberliğiyle beraber saltanatla müşerref olan Hazret-i Süleyman (a.s), hem masumiyetine hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktar-ı memleketine bizzât zahmetsiz muttali olmak ve raiyetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek; bir mucize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir.

Demek, Cenab-ı Hakk’a itimat edip Süleyman (a.s)’ın lisan-ı ismetiyle istediği gibi, o da lisan-ı istidadıyla Cenab-ı Hak’tan istese ve âdet kanunlarına ve inayetine uygun olarak hareket etse; ona dünya, bir şehir hükmüne geçebilir. Demek taht-ı Belkıs Yemen’de iken, Şam’da aynıyla veyahut suretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleri ile beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafede, celb-i surete ve sese haşmetli bir surette işaret ediyor…” [7]Sözler, Yirminci Söz, sf; 256-257

Ana Sayfa

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Dipnotlar

Dipnotlar
1Yazır, Hak Dini, VI, 142.
2Şibli, Cinlerin Esrarı, s. 65.
3Yazır, Hak Dini, VI, 143.
4Alûsî, Ruhu’l-Meani, X, 203.
5Süyuti, ed-Dürrü’l-Mensur, VI, 360.
6Yazır, Hak Dini, VI; 144.
7Sözler, Yirminci Söz, sf; 256-257
Keşfet