Hz. Ali’ye Özel Olarak Öğretilen Dualar

Hz. Ali’ye (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından özel olarak öğretilen dualar. Okunması tavsiye edilen bu duaların, Arapçaları ve anlamları…

Peygamberimizin Hz. Ali’ye Öğrettiği Dualar

Sıkıntıya Düştüğünde Okunacak Dua

Hz. Ali (r.a.) şöyle der: “Rasulullah Efendimiz (s.a.v.), başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler: Anlamı: Halim ve Kerim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. O ne yüce bir varlıktır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. [1]Ahmed, I, 91, 92, 94

Peygamberimizin Hz Ali'ye Öğrettiği Dualar - Sıkıntıya Düşünce Okunacak Dua
Peygamberimizin Hz Ali’ye Öğrettiği Dualar – Sıkıntıya Düşünce Okunacak Dua

Bineğe Binince Okunan Dua

Ali bin Rebia şöyle anlatır: Bir gün Hz. Ali’ye binmesi için bir binek getirildi. Hz. Ali (r.a.) ayağını eğere koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine yerleşince de: Allah’a hamd olsun! Bunu bizim hizmetimize veren (Rabbimizi) tespih ve takdis ederiz. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. [2]Zuhruf, 13-14. dedi.

Peygamberimizin Hz Ali'ye Öğrettiği Dualar - Bineğe, Arabaya, Taşıta Binerken Okunacak Dua
Peygamberimizin Hz Ali’ye Öğrettiği Dualar – Bineğe, Arabaya, Taşıta Binerken Okunacak Dua

Sonra üç defa “Elhamdülillah”, üç defa “Allahu Ekber” dedikten sonra şu duayı yaptı:

Peygamberimizin Hz Ali'ye Öğrettiği Dualar - İstiğfar Duası
Peygamberimizin Hz Ali’ye Öğrettiği Dualar – İstiğfar Duası

Allah’ım, seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim, senden başka ilâh yoktur, ancak sen varsın! Ben (günahlar işleyerek) kendime zulmettim, beni mağfiret eyle!” Hz. Ali (r.a.) bunları söyledikten sonra tebessüm etti. Ben: “Niçin tebessüm ettiniz ey Müminlerin Emiri?!” diye sordum. Şöyle cevap verdi: “Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz’i gördüm, şu yaptıklarımı aynen yaptıktan sonra tebessüm etmişlerdi:

“Niçin tebessüm ettiniz ey Allah’ın Rasulü?” diye sordum. Şöyle buyurdular: “Rabbimiz, ‘Allah’ım, beni mağfiret eyle!’ diyen kulundan çok hoşlanır ve: “Kulum, günahları benden başka kimsenin affedemeyeceğini bildi” buyurur. [3]Ahmed, I, 97, 115

Borçtan Kurtulmak İçin Dua

Mükâtep bir köle (Hürriyetine kavuşmak için efendisiyle belli bir miktar üzere anlaşan köle.) Hz. Ali’ye gelerek: “Borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et!” demişti. O da: “Peygamber Efendimiz’in bana öğrettiği duayı ben de sana öğreteyim mi? Buna devam ettiğin takdirde, üzerinde Sebir dağı kadar borç olsa bile Allah Teala onu ödemene yardım eder” dedi ve şu duayı okudu: “Allah’ım! Bana helal rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” [4]Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153

Hz. Ali'ye Özel Olarak Öğretilen Dualar - Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua
Hz. Ali’ye Özel Olarak Öğretilen Dualar – Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Hidayet ve Dürüstlük için Dua

Hz. Ali şöyle demiştir: Rasulullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bana: “Allah’ım! Beni hidayete erdir ve her işini doğru yapan dürüst kullarından eyle!” de buyurdu. [5]Müslim, Zikir 78; Ebû Dâvûd, Hâtem 4

Hazreti Ali'ye Özel Olarak Öğretilen Dualar - Hidayet ve Dürüstlük Duası
Hazreti Ali’ye Özel Olarak Öğretilen Dualar – Hidayet ve Dürüstlük Duası

Ya Hayyu Ya Kayyum

Hz. Ali anlatıyor: “Bedir Harbi başlayınca bir müddet savaştım. Sonra Rasalullah (s.a.v.) ne yapıyor diye bakmak için hızla yanına vardım. Bir de baktım ki Hazreti Ali’ye Özel Olarak Öğretilen Dualar – Hidayet ve Dürüstlük Duası Rasulü (s.a.v.) secdeye kapanmış, durmadan: Ya Hayyu, Ya Kayym, Ya Hayyu, Ya Kayyûm: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım!» diye niyazda bulunuyor, bundan başka bir şey söylemiyorlardı. Oradan ayrıldım, biraz daha savaştım ve tekrar geldim. Yine secde halinde aynı şekilde Allah’a yalvarıyorlardı. Savaşa tekrar döndüm. Bir müddet sonra tekrar geldiğimde Allah Rasulü (s.a.v.) aynı şekilde dua ediyorlardı. Nihayet Allah Teala ona yardım ve fetih kapılarını açtı. [6]Heysemî, X, 147; İbn-i Sa‘d, II, 26; I, 223; Beyhakî, Delâil, III, 49; İbn-i Kesîr, Bidâye, III, 275-276.

Sağlık ve İyileşme İçin Dua

Hz. Ali (r.a.) şöyle anlatır: Şiddetli bir ağrımın olduğu bir zaman Allah Rasulü yanıma uğramışlardı. O esnada ben: llah’ım, ecelim geldiyse ruhumu alarak beni rahatlat, gelmediyse bu sıkıntıyı benden kaldır. Eğer bu bir imtihan ise bana sabretme gücü ver! diyordum.Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.): Ne dedin? buyurdular. Ben de sözlerimi tekrarladım. Ayağıyla bana dokunarak tekrar: Ne dedin? buyurdular. Ben sözlerimi yine tekrarladım. Bu sefer Allah Rasûlü: Allah’ım, ona afiyet ver (veya) şifa ver» diye dua buyurdular. O günden sonra o ağrıdan bir daha hiç şikayetim olmadı. [7]Ahmed, I, 83, 107

Hazret-i Ali’den Dualar

Yağmur Duası

Yağmur duasına çıktığınızda: Allah’a hamd ediniz. Onu layık olduğu üzere sena ediniz! Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e salatü selam getiriniz! Allah’tan mağfiret dileyiniz! Çünkü yağmur duasına çıkmak istiğfardır, Allah’tan mağfiret dilemektir.” [8]Abdurrezzak, Musannef, III, 88

Aksırınca Okunacak Dua

Aksırınca Okunacak Dua - Tesirli Dualar

Dipnotlar

Dipnotlar
1Ahmed, I, 91, 92, 94
2Zuhruf, 13-14.
3Ahmed, I, 97, 115
4Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153
5Müslim, Zikir 78; Ebû Dâvûd, Hâtem 4
6Heysemî, X, 147; İbn-i Sa‘d, II, 26; I, 223; Beyhakî, Delâil, III, 49; İbn-i Kesîr, Bidâye, III, 275-276.
7Ahmed, I, 83, 107
8Abdurrezzak, Musannef, III, 88
Keşfet