Skip to content

A halál veszélye: Egy fog elvesztése egy álomban

Bár az álom egy fogról álmodik álmában általában a rokonok jövőjéről és a pénzügyi helyzetről ad információt, gyakran értelmezik halálként.

Emiatt az értelmezőnek nagyon óvatosnak kell lennie a fogról szóló álmok értelmezésekor. Ha lehetséges, akkor hozzáértő személynek kell értelmeznie. Ha saját maga értelmezi, ügyeljen arra, hogy minél pozitívabban értelmezze. Mert mint ismeretes, az értelmezés befolyásolja a valóságot. Az álmok úgy válnak valóra, ahogyan értelmezik őket, kivéve, ha kényszeresen vagy lényegtelenül értelmezik őket.

A fogak az álomban a családot és a rokonokat jelképezik. A spirituális álomfejtés egyik mestere, Molla Cami által készített osztályozás szerint a következők az információk arról, hogy melyik fog melyik rokont jelképezi:

Melyik fog kit képvisel

Fogak a felső állkapocsban

Az álmodó apai rokonait jelképezi.

Fogak az alsó állkapocsban

Az anyai ági rokonokat jelképezi.

2 elülső fog a felső állkapocsban

Az apát és a nagybácsit jelképezik. A jobb oldali az apát, a bal oldali pedig a nagybácsit jelképezi. Ha az álmodónak nincs apja és nagybátyja, akkor két testvért vagy két gyermeket vagy az illető két közeli barátját jelképezik.

2 elülső fog az alsó állkapocsban

Anyát és nagynénjét jelképezik. A jobb oldali az anyát, a bal oldali a nagynénit jelképezi. Ha az álmodónak nincs anyja és nagynénje, akkor a nővérét vagy két lánytestvérét jelképezik. A 2 első fog mellett lévő fogak az alsó állkapocsban Az álmodó nagybátyját vagy nagynénjét jelképezik.

Az agyarfogak

Az álmodó nagybátyjainak fiait vagy két barátját jelképezi, mint a nagybátyjainak fiai.

A szemfogak melletti fogak

A szemfogak melletti fog egy megbízható családtagot képvisel az álmodó családjából.

Felső állkapocs elülső őrlőfogai

A nagybácsi és a nagybácsi fiait jelképezi, vagy azokat, akik a helyükre lépnek a tanácsadásban.

Állkapocs elülső őrlőfogai

Az alsó állkapocs elülső őrlőfogai az álmodó nagynénjét vagy nagybátyja lányát képviselik.

Felső állkapocs hátsó őrlőfogak

Az álmodó nagyszüleit vagy kisfiait jelképezi.

Mandibula posterior Molars

Az álmodó családjától távol élő rokonokat és nagymamákat képviselik.

A fogászati állapotok jelentése

Fogak növekedése

Ha valaki egy új fog mellett kijövő fogról álmodik; ez úgy értelmezhető, hogy az illetőnek jót fog tenni egy rokon, akit ez a fog képvisel. Újszülött gyermek fogzásáról álmodni; azt jelenti, hogy az álmodó személyt baj és szerencsétlenség éri. Az elvesztett fogak újakkal való pótlásáról álmodni úgy értelmezhető, hogy a rokonok ellened irányuló haragja és ellenségeskedése véget ért.

Egyetlen fog maradt a szájában

Ha arról álmodik, hogy csak egy foga maradt a szájában, az azt jelenti, hogy már csak egy éve van hátra.

Fográzás

Az álomban remegő egyik fog betegségként értelmezhető. Bármelyik fent említett fog remeg, az azt jelenti, hogy a betegség megmutatja a hatását az adott fog által ábrázolt személyen.

Egy fog elvesztése vagy kihullása álmában

Egy fog elvesztése, ahogyan azt fentebb kifejtettük, azt jelenti, hogy a fog által képviselt személyek egyike meghal, vagy az álmodó soha többé nem látja ezt a személyt. Azt álmodni, hogy valaki elveszíti az összes fogát, háromféleképpen értelmezhető. Az álmodó vagy valamelyik rokona meghal, vagy minden vagyona elvész, vagy pénzügyi nehézségei lesznek.

Az a személy, aki arról álmodik, hogy fogazik, elherdálja a vagyonát, vagy fizet valamit, amit meg kell fizetnie. Például adósságot, kártérítést vagy megváltást… Ha valaki álmában a fogát elássa, miután megrágta, az azt jelenti, hogy a fog által jelképezett rokonától kap javakat. Ha eltemeti a fogat, akkor a rokon, akit a fog képvisel, meghal. Mivel ennek az álomnak az értelmezésében a halál és a tulajdon szerepel, valószínűleg örökséget jelent.

Ha valaki azt álmodja, hogy az egyik fog hirtelen valakinek az ölébe vagy a kezébe esik, azt úgy értelmezik, hogy a terhes nő szülni fog, vagy hogy vagyonhoz jut, és abból hasznot húz. Ha valaki arról álmodik, hogy kiesett a foga, és valaki elveszi onnan, ahonnan leesett; ez azt jelenti, hogy annak, aki elveszi, új gyermeke lesz.

Ha valaki arról álmodik, hogy kiesett fogát keresi, de nem találja, azt úgy értelmezik, hogy valamelyik rokona meg fog halni. Aki arról álmodik, hogy fekete és rothadt foga kiesett, azt jelenti, hogy megszabadul minden bajától. Az elülső fogak elvesztéséről álmodni és helyette újra fogazni úgy értelmezhető, hogy az illetőnek a munkával kapcsolatos intézkedései nem lesznek hasznosak.

Törött fogak

Aki arról álmodik, hogy kitörtek a fogai, az azt jelenti, hogy az illető valamelyik rokona és barátja meg fog halni. Annak a személynek a gyermeke, aki arról álmodik, hogy a szemfoga kitörik, meghal.

A fogak növekedése

Ezt úgy értelmezik, hogy vita lesz annak a házában, aki a fogai növekedéséről álmodik. Ibn Kathir, a spirituális álomfejtés egyik mestere értelmezése szerint: Az álomban a fogak kisebbedését látni; a szépséggel, a nagyságát pedig az evangéliummal értelmezik.

A fogzás a szívben

Aki a szívében fogzásról álmodik, az az álom értelmezése szerint meghal.

Fogak elszíneződése vagy szuvasodása

Az a személy, aki azt álmodja, hogy a fogai sárgává és feketévé válnak, szégyenkezni fog bizonyos viselkedés miatt, amit a családtagjai tesznek.

A fogak rossz szaga

Úgy értelmezik, hogy annak a személynek a családja, aki arról álmodik, hogy rossz szag van a fogain, pletykálni fog a családjáról.

Arany fogak

Jó jelentéssel bír a szónokok számára, ha aranyfogakról álmodnak. Ha egy kereskedő személy arról álmodik, hogy aranyfog van a szájában, azt úgy értelmezik, hogy nagy üzletből fog pénzt keresni. Az ilyen szakmákon kívül állók számára ez azt jelenti, hogy tűz fog keletkezni az otthonukban, vagy sárgasági betegségben szenvednek.

Ezüstfogak

Aki ezüstfogakról álmodik, az azt jelenti, hogy az illető üzleti veszteséget fog elszenvedni egy, a vagyonáról elhangzó szó miatt.

Üveg vagy fa fogak

Aki üveg- vagy fafogakról álmodik, azt jelenti, hogy halálhírt fog kapni, ami rendkívül elszomorítja.

Fogak közötti távolságok

Aki arról álmodik, hogy hézagok vagy rések vannak a fogai között, az apránként törleszti az adósságát. Ha valaki arról álmodik, hogy álmában a fogai ritkák, az a család felbomlására, a köztük lévő rosszalkodásra vagy vagyonvesztésre utal.

Fogak a szélén

Ha valaki arról álmodik, hogy a fogai élesek, azt úgy értelmezheti, hogy a családja nem segít neki, amikor segítségre van szüksége.

Fogak elmozdulása

Annak a személynek a családjában, aki arról álmodik, hogy a felső fogai lefelé, az alsó fogai pedig felfelé mozognak, a nők annak a jeleként értelmezhető, hogy a férfiakkal szemben a nők fognak érvényesülni, és nyomás alá helyezik őket.

Fogak a zsebben vagy a tenyérben

A zsebben és tenyérben lévő fogakról álmodni úgy értelmezhető, hogy testvér vagy gyermek fog születni.

Fogászati kezelés

Fogfájás elleni tabletta szedéséről vagy fog kihúzásáról álmodni úgy értelmezhető, hogy szerencsét és hasznot hoz, megszabadul a bajoktól.

Kezdőlap * Paranormális információk * Kövesse a Google News-on

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.