Connect with us

Tesirli Dualar

Her Hayırlı Dilek İçin 700 Fatiha

Hayırlı bir dileğinin yerine gelmesini isteyen kişi, yatsıdan sonra iki rekat namazdan sonra yedi yüz kez Fatiha suresini okur.

Allah‘tan hayırlı bir dileği olup da bunun yerine gelmesini isteyen kimse, yatsı namazından sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra; besmele ile yedi yüz kez Fatiha suresini okur.

Ancak tam 700 kere yani bundan bir tane bile eksiksiz veya fazlasız okumaya dikkat edilmelidir. Mümkün mertebe güneş doğana kadar Peygamber Efendimize salatü selam getirmesinde de çok faydalar vardır.

Salatü selamdan sonra güneş doğmadan evvel secdeye kapanarak herhangi bir secde ayetini okur ve Allah Teala’dan her ne talep eder ise Allah Teala ona mutlaka verir. Her çeşit dua ve dilek için süratle gerçekleşmeye tesirli bir vesiledir.

Her Hayırlı Hacet İçin 700 Fatiha Suresi

Okunuşu

1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.

3- Er-Rahmâni’r-Rahîm.

4- Mâliki yevmi’d-dîn.

5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.

6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.

7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Anlamı

1- Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

3- O, rahmândır ve rahîmdir.

4- Ceza gününün mâlikidir.

5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6- Bize doğru yolu göster.

7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Fatiha Suresinin Fazileti

Gerek yalnızca “elhamdülillah” vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fatiha suresinin değeri ve müminin dini hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır:

“Zikrin en üstünü ‘la ilahe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillah’tır” (Tirmîzî, “Duâ”, 9).

“Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür” (İbn Mâce,

“Nikâh”, 19). Allah’ın Resulü, Ebu Said b. Mualla isimli sahabiye, Kuranı Kerim’deki en büyük sureyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fatiha olduğunu açıklamıştır (Buhari, “Feza’ilü’l-Kur’an”, 9).

Yine birçok sahih hadiste Fatiha suresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. (meselâ bkz. Buhârî, “Feza’ilü’l-Kuran”)

Tesirli Dualar

Facebook Grubu

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Kendi Hikayeni Paylaş