Skip to content

Ölümden Başka Her Hastalığa Şifa Olan Dua

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Ölümden  başka her hastalığa şifa” dediği müthiş tesirli duanın Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu.

Bu mübarek duaların aynı zamanda kanser, verem, felç, kalp gibi çaresiz hastalıklara karşı da tesirli olduğu rivayet ve iddia edilmektedir… Peygamber (s.a.v) Efendimiz, bir adamın (ki bunun Ebu Musa el Eşari olduğu rivayet edilmektedir.) şöyle dua ettiğini işitince buyurdu ki: “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu adam Allah’tan İsmi Azam’ıyla istedi. O İsmi Azam ki onunla istenildiği zaman Allah verir. Onunla dua edildiği zaman Allah ona icabet eder.” Söz konusu rivayette geçen ve kendisiyle yapılan her duanın kabul olduğu bilinen İsmi Azam’ı da içeren dua şudur:

Ölümden Başka Her Hastalığa Şifa Olan Dua

Ölümden Başka Her Hastalığa Şifa Olan Dua 1
Ölümden Başka Her Hastalığa Şifa Olan Dua
Ölümden Başka Her Hastalığa Şifa Olan Dua

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahiym. Üıyzü bike billâhil ehadı’s samedillezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad. Min şerri mâ tecid. Ezhı’bı’l belse rabben nâsi işfi enteş şâfî lâ şifâen illâ şifâüke şifâen lâ yugâdiru sugmâ. Tevekkeltü alel hayyillezî lâ yemûtü velhamdü lillâhillezî lem yettehız veleden ve lem yekün lehû şerîkün fil mülki ve lem yekün lehû veliyyün minez zülli ve kebbirhü tekbîrâ.

Bismillâhi ergıyke min külli şey’in yü,zîke min şerri külli nefsin ve ayni hâsidin bismillâhi ergıyke vallahü yeşfîke es’elüllahel azîm Rabbel arşil azim. En yeşfike illâ ûfiye yâ hayyii yâ kayyûm birahmetike esteğıysü. Lâ ilâhe illâllahül azîmül halim. Lâ ilâhe illâllahü rabbül arşil azim. Lâ ilâhe illâllahü rabbüs semâvâtis seb’ı ve rabbûl ardı ve rabbül arşil kerim.

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Allahümme innâ nec’alüke fî nühûrihim ve neûzü  bike min şürûrihim. Bismillâhiş şâfi hüvallah. Bismillâhil kâfi hüvallah. Bismillâhil muâfî hüvellah. Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardı ve lâ fissemâi ve hüves semîul alîm.

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.