Her Derde Derman Fatiha Suresi

0
(0)

Fatiha suresinin; diş, göz ve muhtelif ağrıların geçmesi, iltimas ve hüsnü kabul görmek, akrep sokması, unutkanlıktan kurtulmak vb için farklı okunuş usulleri.

Her Hayırlı Dilek İçin 700 Fatiha

Allah’tan hayırlı bir dileği olup da bunun yerine gelmesini isteyen kimse, yatsı namazından sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra; besmele ile yedi yüz kez Fatiha suresini okur. Ancak tam 700 kere yani bundan bir tane bile eksiksiz veya fazlasız okumaya dikkat edilmelidir. Mümkün mertebe güneş doğana kadar Peygamber Efendimize salatü selam getirmesinde de çok faydalar vardır. Salatü selamdan sonra güneş doğmadan evvel secdeye kapanarak herhangi bir secde ayetini okur ve Allah Teala’dan her ne talep eder ise Allah Teala ona mutlaka verir. Her çeşit dua ve dilek için süratle gerçekleşmeye tesirli bir vesiledir.

Hacet İçin 40 Gün 41 Fatiha

Bir muradı için 40 gün hiç ara vermeden; sabah namazından sonra; doğmadan evvel her gün 41 defa Fatiha-i şerife’yi okuyarak “Yâ Rabbe’l Alemin! Yâ Rabbe’I Azıym! Bu mubarek sure-i şerife hürmetine şu hacetimi ihsan buyur” diye dua yapmalıdır. Tam bir itikad ve sıdk ile bu tertibi yapan kimsenin muradı her ne ise Cenab-ı Allah’ın inayetiyle ona ihsan buyurulur. [1]Kenzül Havas, Cilt 2

Ecel Hariç Her Şeyden Korunmak İçin

Resuli Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem sallallahü teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: Bir kimse uykuya yatarken İhlas ve Muavvizeteyn yani “Kul hüvallahü ehad” ve “Kul eûzü birabbil felâk”ı ve “Kul eûzü birabbinnâs” sureleri ile beraber Fatiha-i şerifeyi okursa muhakkak ki ölümünden başka şeyden mahfuz olur.

Fatiha Okunduğu Şey İçindir

Yine Peygamber Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki: “Fatiha-i şerife okunduğu şey içindir. Yani Fatiha-i şerife her ne için okunursa o şeydeki dilek / matlub hasıl olur.”

Şifa İçin Fatiha Usulleri

Fatiha suresini temiz bir kâğıt üzerine yazıp, yağmur suyu içinde çalkaladıktan sonra bu sudan bir kısmını yüzüne ve ellerine süren ve üç defa: Allahümme eşfi enteş şâfi vekfi entel kâfi ve âfi entel müâfi diyerek, bu sudan 3 kere içen şifa bulur.

Şifa İçin Fatiha ile Birlikte Okunacak Dua
Şifa İçin Fatiha ile Birlikte Okunacak Dua

Şifa İçin 1 Kase Suya 40 Fatiha

Cenab-ı Peygamberî buyurmuşlardır ki: Ümmül Kuran (yani Fatiha-i şerife) her derde şifadır.” İbni Abbas radıyallahü teâlâ buyurmuşlardır ki: Hazreti Ali’nin oğlu Hasan (r.a.) bir gün rahatsız oldu. Efendimiz merak buyurdular. O zaman vahy-i ilahi nazil oldu ki; İçinde “f” harfi bulunmayan sureyi (Fatiha-i şerife) 1 kase suya 40 defa okusun ve o su ile Hasan’ın el ve ayaklarını başını ve yüzünü ve vücudunun her tarafını yıkasın. Cenabı Hak Vacibül Vücud Hazretleri onu her bir derdinden şifayab buyurur.

Fatiha’nın Şifa İçin Hurufu Mukattaa Olarak Yazılması

Fatiha suresi hurufu mukattaa olarak (yani elif, lam, ha, mim, dal, lam ilâ âhiri… suretinde) bir kağıt üzerine veyahut bir kase içine yazılıp, üzerine temiz su konularak, bu sudan hastaya içirilirse biiznillahi teala o hasta şifa ve afiyet bulur.

Unutkanlıktan Kurtulmak İçin

Temiz bir kap içine bu surei şerife huruf-u mukattaa olarak veya muttasıl surette yazılıp, üzerine yağmur veya kaynak suyu koyularak o yazıyı bozduktan sonra; bu suyu çok unutkan bir kimse içerse o kimseden unutkanlık gider.

Göz Ağrısından Kurtulmak İçin

Bir kimsenin sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 defa Fatiha okunarak ağrımakta olan gözüne üflenirse ve okuyan kişi tükürüğü parmak ucuyla gözüne sürerse hastalık seriy’an zail olur (ağrı gider).

Kulak Ağrısından Kurtulmak İçin

Bu sure-i celileyi bir temiz kap içine yazıp, üzerine gül suyu koyarak iyice erittikten sonra, bu sudan ağrımakta olan kulağa bir damla damlatılırsa biiznillahi teâlâ ağrı geçer. Gözü ağrıyan kimse bu sudan sabahleyin 3 defa Fatiha-i şerifeyi okuyarak, parmağıyla bu sudan gözünün kapaklarına sürerse şifa bulur.

Romatizma ve Felç İçin

Bir kase içine bu mübarek sureyi yazıp, üzerine halis pelesenk yağı koyarak, bununla yazıyı bozduktan sonra üzerine 70 defa sure-i celileyi okur, sonra vücudunda ağrı veya sızı olan yerlere sürerse ve sürerken ovarlarsa biiznillahi teala; ağrı ve sızıdan eser kalmaz. Bu yağdan felç olan yerlere de sürüp ovmak da faydalıdır.

Herhangi Bir Ağrıdan Kurtulmak İçin

Ağrıyan bir yerine üzerine elini koyarak 7 defa Fatiha-i şerifeyi okuduktan sonra:Allahümme izheb annî sûi mâ ücidü ve fuhşihî bida’veti nebiyyikel mübârekel emînel miskiyne ındeke. duası okunursa o ağrı ve o acı yok olur, ağrı ve ıztıraptan bir şey kalmaz.

Akrep Sokması İçin

Akrep sokmuş ve canı yanmış bir kimsenin ağrı ve acısının durması için bir kasenin içine biraz su ve biraz da tuz koy. Sonra üzerine 7 defa Fatiha-i şerîfeyi okuduktan sonra ona içir. Çok sürmez biiznillâhi teâlâ ağrı ve acı derhal yok olur.

Diş Ağrısını Durdurmak İçin

Diş ağrısını derhal durdurmak için Fatiha-i şerife okunması mücerrebdir. Bunun icrasını şu şekilde yapmak gerekir: Bir levha veya kağıt üzerine bir çivi ile aşağıdaki harfleri yaz. Sonra o çiviyi birinci harfin yani Elif’in üzerine bas. Dişi ağrıyan kimse, parmağını; ağrıyan dişinin üzerine koysun. 1 defa Fatiha-i şerifeyi oku ve “Geçti mi?” diye sor.

Diş Ağrısı İçin 1
Diş Ağrısı İçin 1
Diş Ağrısı İçin 2
Diş Ağrısı İçin 2

Eğer geçmedi cevabını verirse 2. harfin üzerine basarak 2 defa Fatiha-i şerife oku ve “Geçti mi?” diye sor. Yine geçmedi cevabını verirse 3. harfin üzerine bas ve 3 defa Fatiha-i şerifeyi okuduktan sonra yine sor. Ağrı geçmedikçe 4., 5. ve diğer harflere basarak ve her defasında 1 Fatihayı şerifi artırarak oku ve sor… Allah’ın izniyle; son harfe gelinceye kadar ağrı geçer. Eğer ağrı sahibi ile okuyan kimsede tam bir itikad ve hulûs-i kalp, halisane bir niyet varsa bazen daha birinci veya ikinci harfin üzerinde iken ağrı geçer. [2]Kenzül Havas, Cilt 2

Tembellik, Üşengeçlik ve Uyuşukluktan Kurtulmak İçin

Gece ve gündüz bu mübarek sureyi okumaya devam eden kimseden kesel ve atalet (Tembellik, üşengeçlik,
işe ağır davranma, uyuşukluk vesair) ve buna benzer haller kaybolur. O kişi gayretli ve uyanık olur. Bu sureyi okumaya devam eden bir kimse (tam bir itikad sahibi kimse ise) bütün ruhani ve cismani hastalıklardan hiçbirine müptela olmaz.

İltimas ve Hüsnü Kabul Görmek İçin

Fatiha suresini bir altın levha üzerine veya altından kase içine yazıp, dDaha sonra gül suyu ile yıkayıp, bu suyu bir şişede sakla. Yüksek mertebelerdeki ekâbirden birinin yahut kendisinden bir talep ve iltimas isteğinde bulunacağın zatın yanına giderken ondan bir miktarını sağ eline koyup, yüzüne sür. Görüştüğün kimseden hüsnü kabul, göreceğin gibi itibarın da artar.

Hiddet ve Gazabından Korkulan Kişi İçin

Şerrinden, hiddet ve gazabından korkulan bir kimsenin yanına girmeye mecbur bulunan kişi, oraya giderken 19 defa Fatiha suresini okursa, mevzu bahis kişinin şerrinden, hiddet ve gazabından emin olur.

Cin Saldırılarından Korunmak İçin

Her Hayırlı Hacet İçin 700 Fatiha Suresi
Her Hayırlı Hacet İçin 700 Fatiha Suresi

Fatiha suresini; cuma günü sabah namazından sonra, harfleri adedince bir kağıt üzerine yazıp daima üzerinde taşıyan kimse; cin ve insanların, tasallut ve saldırılarından emin ve muhafaza olunur.

Okunuşu: 1- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

Anlamı: 1- Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. 2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 3- O, rahmândır ve rahîmdir. 4- Ceza gününün mâlikidir. 5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. 6- Bize doğru yolu göster. 7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Fatiha Suresinin Fazileti

Gerek yalnızca “elhamdülillah” vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fatiha suresinin değeri ve müminin dini hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: “Zikrin en üstünü ‘la ilahe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillah’tır” [3]Tirmîzî, “Duâ”, 9 “Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür.” [4]İbn Mâce, “Nikâh”, 19

Allah’ın Resulü, Ebu Said b. Mualla isimli sahabiye, Kuranı Kerim’deki en büyük sureyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fatiha olduğunu açıklamıştır. [5]Buhari, “Feza’ilü’l-Kur’an”, 9 Yine birçok sahih hadiste Fatiha suresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. [6]bkz. Buhârî, “Feza’ilü’l-Kuran”

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Dipnotlar

Dipnotlar
1, 2Kenzül Havas, Cilt 2
3Tirmîzî, “Duâ”, 9
4İbn Mâce, “Nikâh”, 19
5Buhari, “Feza’ilü’l-Kur’an”, 9
6bkz. Buhârî, “Feza’ilü’l-Kuran”
Keşfet

Paranormal Haber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin