Connect with us

Rivayet & Menkıbe

Hz. Ömer’den Hz. Ali’ye Üç Soru

Ashâb-ı kiram hazretleri (r.a.), bilmedikleri konuları Hazreti Ali’den (r.a.) öğrenirlerdi. İbn-i Ömer (r.a.) Hazreti Ömer (r.a.) ve Hazreti Ali (r.a.) arasında geçen şu hadiseyi rivayet etmişlerdir…

Ashâb-ı kiram hazretleri (r.a.), bilmedikleri konuları Hazreti Ali’den (r.a.) öğrenirlerdi. İbn-i Ömer (r.a.) Hazreti Ömer (r.a.) ve Hazreti Ali (r.a.) arasında geçen şu hadiseyi rivayet etmişlerdir…

Hazreti Ömer Soruyor

Hazreti Ömer (r.a.), Hazreti Ali’ye (r.a.) soruyor: “Ya Ali! Çok defa Rasûlullah’ın yanında bulundun. Biz bulunamadık. Çok defa da biz bulunduk; sen bulunamadın. Sana üç şey soracağım. Belki bilirsin. Hazreti Ali (r.a.) “Soracakların nedir?” dedi. 

Muhabbetteki Sır

Hazreti Ömer “Bir kimseden iyilik görmediği halde onu seven, bir kimseden de kötülük görmediği halde ona buğz eden kimse hakkında ne dersin?”

 Hazreti Ali “Evet, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bu hususta şöyle buyurduğunu işittim: ‘Ruhlar fezâda güruhlara ayrılmış bölükler halindedir. Orada tanışanlar dünyada karşılaşırlar. Dost olurlar. Orada birbirlerinden hoşlanmayanlar, dünyada birbirlerinden uzak dururlar’” buyurdu.

Unutkanlığın Sebebi

Hazreti Ömer “Bu bir. İkincisi; unuttuğu bir hadisi hatırladığı zaman söyleyen adam hakkında Rasûlullah ne buyurmuştur?

Hazreti Ali radıyallahu anh “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bu konuda şöyle buyurduğunu işittim ‘Her kalbin üzerinde, ayın üzerindeki bulut gibi bir bulut vardır. Nasıl ki bulut aydan ayrılınca ay ışık verir. Üzerini kapladığı zaman da kararırsa insanın üzerindeki bulut çekildiği zaman, insan hatırlar, kalbinin üzerini kapladığı zaman da insan unutur.’”

Gerçek Çıkan Rüyalar

Hazreti Ömer radıyallahu anh “Bu iki. Üçüncüsü de rüya gören kimselerin bazısının rüyası gerçek çıkıyor. Bazısınınki de yalan. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hususta ne buyurdu? diye sordu.

Hazreti Ali radıyallahu anh “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim. ‘Bir erkek veya kadın yatıp, derin uykuya daldığı vakit ruhu arşa yükseltilir. Arşın yanında kimsenin gördüğü rüya doğru çıkar. Daha arşa varmadan uyanan kimsenin rüyası yalandır.”

Hazreti Ömer “Epeyden beri bu üç meseleyi öğrenmek istiyordum. Ölmeden evvel doğrusunu öğrendiğim için Allah’a hamdolsun!” buyurdu.

Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Besmele Keşfi - Paranormal Haber

Soru Sor - Kendi Hikayeni Paylaş