Havas İlminde Hüddamlar

Hüddamlar, havas ilminin en gizemli ve merak edilen konularından biridir. Hüddamlar, her ayet ve surenin koruyucusu olan meleklerin yardımcılarıdır ve bunların da gönüllü yardımcıları olan cinlerdir. Hüddamların sayısı, isimleri, özellikleri ve nasıl çağırıldıkları hakkında çok az bilgi vardır. Bu makalede, havas ilminde hüddamlar hakkında bilmek istenilen “bazı” şeyleri öğreneceksiniz. Bu makalede hüddamların ne oldukları, ne işe yaradıkları, genel olarak nasıl davet edildikleri, başlıca hüddamların isimleri ve özellikleri gibi konulara değineceğiz.

Hüddamlık Nedir

Hüddamlık, cinleri ve şeytanları kontrol etmeyi amaçlayan bir öğretidir³. Havas ilmi ise nesnelerin gizli özelliklerinden faydalanarak gaybdan haber verdiği veya varlıklar üzerinde etkili olduğu ileri sürülen bir ilimdir². İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatında hüddam ve havas ilmi konuları da işlenmiştir¹.

Hüddamların Genel Özellikleri

Hüddamların isimleri ve özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Hüddamlara gerçek isimleri ile hitap edilmez, onların lakapları vardır. Bazı eserlerde hüddamların isimleri açıkça yazılmaktadır. Garaminar, Levçezal, Çereçol, Apraziyal gibi hüddam isimleri ve görevleri hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Hüddamların dış görünüşü insana benzer, ancak boyları daha uzun ve zayıftır. Fiziksel özelliklerini değiştirebilme güçleri vardır.
 • Hüddamlar ortalama 280-300 yıl kadar yaşarlar. Hüddamlar insanlar gibi normal hastalığa kapılmazlar. Onların da yaşlanıp ölmelerine neden olacak kendilerine özgü rahatsızlıkları vardır.
 • Hüddamlar insanların bedensel ve ruhsal yapılarına müdahale edebilirler. Bir insanın hastalanması gibi fiziksel etkileri olabileceği gibi insanların delirtilmesi veya intihara meylettirilmesi gibi psikolojik yönlendirmeler de yapabilirler.
 • Hüddamlar bir yerden bir yere çok hızlı gidebilirler ve insan psikolojisine hakimdirler. İnsanları çok iyi tanırlar. İnsanların ne yapacağını büyük ölçüde önceden kestirebilirler.
 • Hüddamlar bazen etkilemek üzere görevlendirildikleri insana aşık olabilirler. Aşık olan bir hüddam genellikle kendisine emredilen büyüyü yapmaz ve aşık olduğu kişiyi korumaya çalışır.

Başlıca Hüddamların İsimleri ve Özellikleri

Hüddamlara gerçek isimleri ile hitap edilmez, onların lakapları vardır³. Bazı eserlerde hüddamların isimleri açıkça yazılmaktadır. Web arama sonuçlarına göre ismi bilinen bazı hüddamlar şunlardır:

 • Garaminar: Hüddamların en güçlülerinden biridir. Büyücülerin emirlerini yerine getirir.
 • Levçezal: Hüddamların en korkulanlarından biridir. İnsanların ruhlarını ele geçirir.
 • Çereçol: Hüddamların en sinsi ve hilekarlarından biridir. İnsanların aklını karıştırır.
 • Apraziyal: Hüddamların en merhametlilerinden biridir. İnsanlara yardım etmeye çalışır.
 • Bîzâh: Hüddamların en büyüklerinden biridir. Sihirbazların onun oğlu veya torunu olduğuna inandıkları bir varlıktır.
 • Mârîb: Hüddamların en güzel ve çekici olanlarından biridir. İnsanların aşkına karşılık verir.
 • Zâlim: Hüddamların en zalim ve acımasızlarından biridir. İnsanlara işkence eder ve öldürür.
 • Kâfir: Hüddamların en korkusuz ve cesurlarından biridir. İnsanlara korku salar ve imanlarını sarsar.
 • Mâlik: Hüddamların en zengin ve cömertlerinden biridir. İnsanlara servet ve nimet verir.
 • Sâlih: Hüddamların en iyi ve dürüstlerinden biridir. İnsanlara iyilik yapar ve doğru yolu gösterir.

Hüddam Daveti Nasıl Yapılır

Hüddam daveti yapmak için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

 • Hüddam daveti yapmak istediğiniz ilme vakıf olmalı ve cesur olmalısınız.
 • Hüddam daveti için genellikle Salı veya Çarşamba gününden itibaren 3 gün oruç tutup inzivaya çekilmelisiniz.
 • Bu inziva sırasında bazı özel dualar ve hüddam isimleri okumalısınız. Bu dualar ve isimler havas ilmi ile ilgili kaynaklarda bulunabilir.
 • Bu üç gün sonunda hüddam gelir ve size bir mühür veya işaret bırakır. Bu mühür ile hüddamınızı istediğiniz yerde kolaylıkla çağırabilirsiniz.

Hüddam daveti yapmanın dinimizce yasak olduğunu ve hem hayır hem de şer işlerinde kullanılabileceğini unutmayınız. Hüddam daveti yapmadan önce iyi niyetli olmanız ve bu işin risklerini bilmeniz önemlidir.

Özet ve Sonuç

Bu makalede, havas ilminde hüddamlar hakkında bilmeniz gereken temel bilgileri paylaştık. Hüddamların ne olduğu, nasıl çağırıldığı, isimleri ve özellikleri hakkında detaylı bilgi verdik. Hüddam daveti yapmak isteyenlerin bu konuda uzman ve ilim sahibi kişilerden yardım alması gerektiğini hatırlattık. Hüddam daveti yapmadan önce iyi niyetli olmanız ve bu işin risklerini bilmeniz önemlidir. Hüddam daveti yapmak dinimizce yasak olduğunu da unutmayınız. Havas ilminde hüddamlar ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, sitemizi takip etmeye devam edin. * Paranormal Haber *

Keşfet