Havas ilmi nasıl öğrenilir

Havas ilmi, nesnelerin gizli özelliklerini tanımayla ve bu özelliklerden faydalanmayla ilgili bir ilim dalıdır. Havas ilmini öğrenmek isteyenler için bu makalede havas ilminin kaynaklarını, yöntemlerini ve uygulamalarını anlatacağız. Havas ilmini öğrenmenin üç farklı yolu olduğunu göreceksiniz: semavi yollarla, feleklerin yardımıyla ve nesnelerin gizli özelliklerinden istifade etmekle. Havas ilmini merak edenler için bu makaleyi hazırladık. Keyifli okumalar!

Havas ilmi nasıl öğrenilir?

Havas ilmi nasıl öğrenilir
Havas ilmi nasıl öğrenilir

Havass ilmi, nesnelerin gizli özelliklerini tanımayla ve bu özelliklerden faydalanmayla ilgili bir ilim dalıdır(1). Havas ilmiyle uğraşanlar, Allah’ın yarattığı varlıklardaki ilahi sırları keşfetmeye çalışırlar(1). Havas ilmi İslam alimleri tarafından geliştirilmiş ve İslam kültürüne girmiştir.

Havass ilmini öğrenmenin üç farklı yolu olduğu söylenir (2), (3). Bunlardan birincisi semavi yollarla havas ilmine ulaşmaktır. Bu yol, Allah’a tamamen kendini adayarak, ibadetlere sarılarak ve ruhaniyeti artırarak havas ilminin sırlarına erişmeyi amaçlar (2), (3). Bu yolun en güzel örneği peygamberlerdir(2).

İkinci yol, feleklerin yardımıyla havas ilmine ulaşmaktır. Bu yol, yıldızları gözlemleyerek veya nesneler üzerine işaretler ve yazılar yaparak havas ilminin etkilerini elde etmeyi hedefler. Bu yolun en ünlü uygulayıcıları Hz. Süleyman ve Âsaf b. Berahyâ’dır.

Üçüncü yol ise nesnelerin gizli özelliklerinden istifade etmektir. Bu yol, her varlığın kendine has bir havassı olduğunu kabul ederek bu havasslardan yararlanmayı amaçlar. Bu yolun en bilinen uygulayıcıları ise simyacılardır.

Havass ilminin İslam’da yeri nasıl olduğu konusunda ise farklı görüşler vardır. Bazı alimler havas ilminin dinen hoş karşılandığını ve olağanüstü işleri yapmanın bir mucize olduğunu savunurken, bazı alimler ise havas ilminin Şia ve Batıniliğe yönelen sûfiler tarafından İslam kültürüne sokulduğunu ve dinen sakıncalı olduğunu iddia etmektedirler (2).

Havas ilminin kaynakları nelerdir

Havass ilminin kaynakları, bu ilimle uğraşan ve eserler yazan İslam alimleri ve sûfilerdir. Havass ilminin kaynağı Sahabei kiramlara ve Tabiin dönemlerine kadar uzanmaktadır. Hz Ali (k.v), Muhittin’i Arabî, İmam Gazalî, ibnil Hac Tilmisânî Mağribî, Ahmed el-Bûnî, Seyyid Muhammed Hakkı Nazilî, İmam Yâfî, Hüseyin Şazelî Hz’leri gibi büyük Meşayihlere dayanmaktadır. Ayrıca Câhiz, Gazzâlî, Demîrî, Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ebû Bekir b. Dâvûd, Hârûn Şah es-Simâvî gibi âlimler de havas ilmiyle ilgili kitap ve risâleler yazmışlardır (Havas İlmi).

Havas ilmi için hangi dilleri bilmek gerekir

Havass ilminde kullanılan diller genellikle Arapça, Kıptice ve Süryanice olduğundan bu dilleri bilmek ve konuşabilmek gerekir. Ayrıca havas ilminde çeşitli harf, rakam, işaret ve yazılar kullanıldığı için bunların anlamlarını ve etkilerini bilmek de önemlidir. Havass ilminde bazen Kur’an ayetleri, esmaü’l-hüsna, dualar ve tılsımlar da kullanılmaktadır. Bu nedenle havas ilmini öğrenmek isteyenlerin bu dilleri ve kaynakları iyi öğrenmeleri gerekir.

Havas ilminde hangi kaynaklar daha güvenilirdir?

Havass ilminde güvenilir kaynaklar, bu ilimle uğraşan ve eserler yazan İslam alimleri ve sûfilerdir. Havas ilminin kaynağı Sahabei kiramlara ve Tabiin dönemlerine kadar uzanmaktadır. Hz Ali (k.v), Muhittin’i Arabî, İmam Gazalî, ibnil Hac Tilmisânî Mağribî, Ahmed el-Bûnî, Seyyid Muhammed Hakkı Nazilî, İmam Yâfî, Hüseyin Şazelî Hz’leri gibi büyük Meşayihlere dayanmaktadır. Ayrıca Câhiz, Gazzâlî, Demîrî, Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, Ebü’l-Ferej Abdurrahman b. Ebû Bekir b. Dâvûd, Hârûn Şah es-Simâvî gibi âlimler de havas ilmiyle ilgili kitap ve risâleler yazmışlardır.

Havass ilminde güvenilir kaynaklar aynı zamanda Kur’an-ı Kerim, hadis-i şerifler, esmaü’l-hüsna ve dualardır. Bu kaynaklar havas ilminin temelini oluşturur ve havas ilmini uygulayanlar tarafından sıkça kullanılır. Havas ilminde güvenilir kaynaklardan yararlanmak hem ilmin doğru şekilde öğrenilmesine hem de etkili sonuçlar alınmasına yardımcı olur.

Havas ilminde güvenilir kaynakları nereden bulabilirim?

Havas ilminde güvenilir kaynaklara ulaşmanın birkaç yolu vardır. Bunlardan biri, havas ilmiyle ilgili kitapları ve risaleleri okumaktır. Bu tür eserler, havas ilmiyle uğraşan İslam alimleri ve sûfiler tarafından yazılmıştır. Bu alimler ve sûfiler, havas ilminin kaynaklarını, yöntemlerini, uygulamalarını ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde açıklamışlardır. Bu kitapları ve risaleleri internet üzerinden arayarak veya kütüphaneleri ziyaret ederek bulabilirsiniz.

Havas ilmiyle ilgili güvenilir kaynaklara ulaşmanın bir diğer yolu, havas ilmini uygulayan kişilerden yardım almaktır. Bu kişiler, havas ilmini öğrenmiş ve tecrübe etmiş bireylerdir. Havas ilmiyle uğraşan kişileri internet üzerinde arayabilir veya çevrenizdeki tanıdıklarınızdan öneri isteyebilirsiniz. Havas ilmini uygulayan kişilerden yardım almak, havas ilminin inceliklerini ve püf noktalarını öğrenmenize yardımcı olabilir.

Havas ilminde güvenilir kaynaklara erişmenin başka bir yolu, Kur’an-ı Kerim, hadis-i şerifler, esmaü’l-hüsna ve duaları okuyup anlamaktır. Bu kaynaklar, havas ilminin temelini oluşturur ve havas ilmiyle uğraşanlar tarafından sıklıkla kullanılır. Bu kaynakları okuyup anlamak, havas ilminin ruhunu kavramanıza ve Allah’a yakınlaşmanıza yardımcı olur.

Havas ilmini uygulayan kişileri nasıl fark edebilirim?

Havas ilmini uygulayan kişilerin nitelikleri, havas ilmiyle ilgili bilgi ve becerilere dayanmaktadır. Havas ilmini uygulayan kişilerin ortak özellikleri şunlardır:

  • Havas ilmi kaynaklarını okuyabilen ve anlayabilen kişilerdir. Bu kaynaklar genellikle Arapça, Kıptice ve Süryanice gibi dillerde yazılmıştır, bu nedenle bu dilleri bilmek ve anlamak önemlidir.
  • İnsan vücudu hakkında en azından bir doktor kadar bilgiye sahip olan ve anatomiyi anlayan kişilerdir. Havas ilmi, vücudun gizli noktalarını ve etkileşimlerini anlamayı gerektirir.
  • Korkusuz ve cesur kişilerdir. Çünkü havas ilmini uygularken çeşitli ruhani varlıklarla karşılaşabilecekleri düşünülür. Bu varlıklarla iletişim kurmak ve onlardan faydalanmak için cesaret gerekir.
  • Allah’a yakın olan ve ibadetlerini ihmal etmeyen kişilerdir. Havas ilmini uygulamak için Allah’ın izni ve yardımı gereklidir. Havas ilmiyle uğraşan kişiler, Kur’an-ı Kerim, hadis-i şerifler, esmaü’l-hüsna ve duaları okur ve anlar.
  • Havas ilminin sınırlarını bilen ve aşmayan kişilerdir. Havas ilmini uygulamak bazen dinen sakıncalı olabilecek faaliyetleri gerektirebilir. Havas ilmiyle uğraşanlar, dinin emir ve yasaklarına uygun davranır ve harama bulaşmazlar.

Havas ilmini uygulayan kişilerin bu niteliklere sahip olup olmadığını anlamak için onlarla konuşabilir veya tavsiyelerine başvurabilirsiniz. Ayrıca havas ilmini uygulayan kişilerin yaptığı işlerin sonuçlarını gözlemleyerek gerçekliklerini değerlendirebilirsiniz. Eğer bir kişi gerçekten havas ilmiyle uğraşıyorsa, başarılı işlere imza atacak ve insanlara fayda sağlayacaktır.

Havas ilmini uygulayan kişilere nasıl ulaşabilirim?

Havas ilmini uygulayan kişilere ulaşmanın birkaç yöntemi bulunmaktadır. Günümüzde bunlardan biri internet araştırması yapmaktır. İnternet üzerinde havas ilmiyle ilgili birçok web sitesi, blog ve forum bulunmaktadır. Bu platformlarda havas ilmini uygulayan kişilerin iletişim bilgileri, yaptıkları çalışmalar, sundukları hizmetler ve referansları gibi bilgilere ulaşabilirsiniz¹. Bu siteleri ziyaret ederek havas ilmini uygulayan kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

Havas ilmiyle uğraşan kişilere ulaşmanın bir diğer yolu, tanıdıklarınızdan tavsiye istemektir. Eğer çevrenizde havas ilmiyle ilgilenen veya bu alanda faaliyet gösteren kişiler varsa, onlardan öneri alabilirsiniz. Bu şekilde havas ilmini uygulayan kişilerin güvenilirliği ve başarısı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Havas ilmiyle ilgili kitap ve risaleleri okumak da havas ilmini uygulayan kişilere ulaşmanın bir yoludur. Bu tür kaynaklarda, havas ilmini uygulayan bilginlerin ve mistiklerin isimleri, yaşamları, eserleri ve öğrencileri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu kitap ve risaleleri okuyarak havas ilmini uygulayan kişilerin izini sürebilirsiniz.

Havas ilmiyle ilgili kitap ve risâlelerin isimlerini verebilir misiniz?

Havas ilmiyle ilgili birçok kitap ve risâle mevcuttur. Bu kaynaklar havas ilminin farklı yönlerini, yöntemlerini, uygulamalarını ve örneklerini ele almaktadır. İşte havas ilmiyle ilgili bazı örnekler:

  • Kenzü’l-havâs: Havas ilminin en ünlü ve kapsamlı kitaplarından biridir. Süleyman b. Ahmed el-Hüseynî tarafından kaleme alınmıştır. Bu kitap, havas ilminin temel prensiplerini, ebced hesabını, cifr ilmini, tılsım yapmayı, farklı büyü türlerini, duaları, esmâ-i hüsnâ’yı, Kur’an-ı Kerim’deki sırları, cinlerle iletişimi vb. konuları içermektedir.
  • Havâsü’l-Kur’ân: Bu kitap, Kur’an-ı Kerim’in havas ilmine göre yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgilidir. İmam Şemseddin Muhammed el-Cezîrî tarafından yazılmıştır. Kitapta, Kur’an-ı Kerim’deki surelerin ve ayetlerin havas ilmine göre anlamları, etkileri, faydaları ve nasıl kullanılabilecekleri anlatılmaktadır.
  • Şumûsü’l-envâr künûzü’l-esrâr: Bu kitap, havas ilminin gizli bilgilerini içermektedir. Abdülkadir Geylânî tarafından yazılmıştır. Havas ilminin sınırları, amacı, kaynakları, yöntemleri, uygulamaları ve sonuçları gibi konular bu kitapta açıklanmaktadır.
  • Membâ-i usûlü’l-hikmet: İbn Arabî tarafından kaleme alınan bu kitap, havas ilminin hikmet yönünü ele almaktadır. Havas ilminin felsefi temelleri, metafizik boyutu, varlık anlayışı, insanın konumu ve görevi gibi konuları içermektedir.
  • Dua ve havas ansiklopedisi: Mustafa Varlı tarafından yazılan bu kitap, havas ilminde kullanılan dua ve ibadetlerle ilgilidir. Havas ilminde kullanılan çeşitli dualar, zikirler, virdler, salavatlar, tesbihatlar gibi ibadetler bu kitapta yer almaktadır.

Bu kitaplar dışında da havas ilmiyle ilgili birçok eser bulunmaktadır. Bu eserleri internetten araştırarak veya kitapçılardan temin edebilirsiniz.

Bu makalede havas ilmini nasıl öğrenebileceğiniz hakkında bilgi verdik. Havas ilmini öğrenmek için semavi yollarla, feleklerin yardımıyla veya nesnelerin gizli özelliklerinden istifade etmekle üç farklı yöntem olduğunu gördük. Havas ilmini merak edenler için bu makaleyi hazırladık. Umarız faydalı olmuştur. Eğer havas ilmiyle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Havas ilmine dair her şey için bizi takip etmeye devam edin! Paranormal Haber

Keşfet