Connect with us

Tesirli Dualar

Hata Yapmamak İçin Dua

Sürekli hata yapan, işleri ters giden kimse 1000 kez okursa işleri düzene girer hatalarında kurtulur. Pişman olacağı şeyler yapmaz.

Er Raşid: Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran mahlukata maslahatlarını gösteren” anlamlarını taşır. Er Raşid esmasının zikir adedi 514, zikir saati güneş, günü pazardır. “Ya Raşid” şeklinde zikir daha uygundur.

Büyük Evliyaların Zikri: Bu ismin zikir saatine ve gününe veliler pek fazla önem vermemişlerdir Hasan Basri (k.s.) hazretleri bu ismin İsmi Azam olan isimlerden olduğunu söylemiştir ve hayatı boyunca hususi vird olarak devam etmiştir. Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi‘nin (k.s.) Füsûsül Hikem adlı eserinde de buna işaret vardır. Onun da bu isme İsmi Azam dediği ve hayatı boyunca bu ismin zikrine devam ettiği nakledilmektedir.

İmam Caferi Sadık (k.s.) (Hz Hüseyin’in torunu) bu ismi ebcede göre vefk edip, her zaman yanında taşırmış. İmam Şibli (k.s.) de ölünceye kadar bu ismin zikrine devam etmiştir. Hacı Bayram Veli (k.s.) ve Şeyh Muhyiddin Hisari‘nin (k.s.) de devamlı olarak zikirlerinin bu isim olduğu nakledilmiştir. Nakledildiğine göre Hz. Süleyman (a.s.) da bu ismin zikriyle meşgul olmuştur. Bilindiği gibi Hz. Süleyman (a.s.) hem ilim ve hikmet hem de devlet ve saltanat verilmiştir. Onun da hem dünya hem de ahret makam ve mevkilerine bu mübarek ismin zikri sayesinde ulaştığı söylenmektedir.

Bu ismi yatsı namazından sonra 100 kez okuyanın ameli makbul olur kez her gün okuyan tarikat, istikamet ve rızada raşit ve mürşit olur. Bu ismi büyük veliler okuduğuna göre bu tür faydalar kaçınılmazdır.

Hata Yapmamak İçin: Sürekli hata yapan, işleri ters giden kimse 1000 kez okursa işleri düzene girer hatalarında kurtulur. Pişman olacağı şeyler yapmaz.

Duanın Kabul Olması İçin: Bu isme devam edenin duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. İşleri kolaylaşır.

Advertisement