İçeriğe geç

Hastalık Sırasında Okunacak Dua

Ebü Saîd ve Ebü Hüreyre (r.a.) hazretleri, Peygamber Efendimizin, hastalık anında okunmasını tavsiye ettikleri duayı haber veriyor.

Peygamberimizin Tavsiye Ettiği Şifa Duası

Ebü Saîd ve Ebü Hüreyre (r.a.) hazretleri, aşağıdaki dua hakkında Peygamberimizin (s.a.v.) şöyle söylediğini rivâyet ediyorlar: “Her kim hastalığında bunu okur ve sonra ölürse cehennem ateşi onu yakmaz.” Peygamber Efendimizin söylediği dua şudur:

Hastalık Anında Okunacak Dua - Tesirli Dualar - Korunma Duaları
Hastalık Sırasında Okunacak Dua

Okunuşu: Lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber. Lâ ilâhe illâllahü vahdeh. Lâ ilâhe illâllahü vahdehu lâ şerike leh. Lâ ilâhe illâllahü lehül mülkü ve lehül hamdü. Lâ ilâhe illâllahü velâ havle velâ kuvvete illâ billâh. Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah ki birdir, O’nun ortağı yoktur. Allah’tan başka ilâh yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir.”