Hapisten Kurtulmak İçin Dua

Zikir adedi 68, zikir saati Zühre, günü cumadır. Her gün belirtilen miktarda okuyan mahpus ise bir vesile ile hapisten kurtulur.

El Muhyi Esması

Hapisten Kurtulmak İçin Dua - El Muhyi Esması
Hapisten Kurtulmak İçin Dua – El Muhyi Esması

Allah Teala’nın bu mübarek esması “İhya edip dirilten, canlılara hayat veren.” anlamına sahiptir. Zikir adedi 68, zikir saati Zühre, günü cumadır.

Hapisten Kurtulmak İçin

Her gün yukarıda belirtilen miktarda okuyan mahpus ise bir vesile ile kurtulur.

Bazı Çaresiz Hastalıklar İçin

Her gün halvet ve riyazet halinde okuyana bir takım ilahi tecelliler olur ve tıbbın iyileştirmede aciz kaldığı bir takım hastalıkların iyileşmesine vesile olur.

Nefsine Hakim Olmak İçin

Nefsine hakim olamayan kişi geceleri okumaya devam ederse; nefsi kendisine riayet eder.

Her İşte Başarılı Olmak İçin

Bu ismin vefkini yazıp üzerinde taşıyan ve her namazdan sonra 68 veya 340 defa okuyan kimsenin kalbinde iman ve irfan nurları parıldar her tuttuğu işte başarılı olur.

Tüm Hastalıklara Şifa

Bir ay süre ile 5 vakit namazlardan sonra okuyan kişi tüm hastalıklardan şifa bulur.

Keşfet
1 Comment
  1. […] yere hapiste yatan bir mahkumu hapisten kurtarmak […]