Hangi Sure Ne İçin Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur

Hangi sure ne için, hangi dert için, dilek, ihtiyaç, murad ve hacetlerin gerçekleşmesi için kaç defa okunmalıdır. Madde madde, sıralı, tüm sureler…

İçindekiler gizle

Fatiha Suresi

Rızık, muhabbet ve her türlü hacet için okunur. Hacet sahibi Fatiha Suresi’ni okuduktan sonra her seferin sonunda dileğine göre bir dua ilave etmeli ve “Amin” kelimesini de bu duadan sonra söylemelidir.

Bakara Suresi

Her türlü ruhani illetlere üç kere okunur veya muskası yapılır.

Ali İmran Suresi

Zengin olmak için ya da borçlarını ödeyebilmek için günde 3 defa okunur. Okuyan fakirlikten kurtulur.

Maide Suresi

Her türlü zarureti def etmek için 7 kez okunur.

Nisa Suresi

Akraba evinde her türlü zarureti gidermek için okunur.

Enam Suresi

Önemli hacetler için 4 kere okunur.

Araf Suresi

İki dünya saadeti için okunur.

Enfal Suresi

Zindandan, iftiradan ve musibetten kurtulmak için yedi defa okunur.

Tevbe Suresi

Her türlü şerden kurtulmak için 7 defa okunur. Yazılıp bir yere asılsa o yere hırsız girmez.

Yunus Suresi

Yazılması muska edilmesi veyahut suyunun içilmesi düşmanlara galebe içindir.
Hud Suresi

Zalimlerden intikam için üç kere okunur.

Yusuf Suresi

İzzet ve saadet için ve devlet erkanından ihsana nail olmak içindir.

Rad Suresi

Düşmanı perişan etmek için okunur.

İbrahim Suresi

Güzel ahlak için 10 kere okunur.

Hicr Suresi

Ticaret için üç kere okunur.

Nahl Suresi

Fitne ve fesadın defi için 10 kere okunur

İsra Suresi

Korkudan halas olmak için ve dili tutulanların konuşması için misk, safran ile yazılıp içilse şifadır.

Kehf Suresi

Her türlü fitne ve musibetten emin olmak için okunur.

Meryem Suresi

Kırk bir defa okunsa zararlardan kurtulur.

Taha Suresi

21 defa okuyanın kader kısmeti açılır. Cuma geceleri okumaya devam eden kadın ve kızın nasibi çabuk açılır.
Enbiya Suresi

Keder zamanlarında okunsa keder isabet etmez.

Hac Suresi

Mahşer ve ahiret korkusundan emin olmak için okunur.

Müminun Suresi

Hallerin ıslahı için devamlı okunur. Göğüs, dalak, karın, sadır illetlerinde yedi defa okunur ve suyu içilir.

Nur Suresi

Vesveseden kurtulmak için yakin ve imanı kamil elde etmek için okunur.

Furkan Suresi

Kahır ve düşmanlık için okunur.

Kasas Suresi

Azaptan ve esaretten kurtulmak için okunur.

Ankebut Suresi

Şuuru kapalı olanlar için okunur.

Rum Suresi

Savaşta galip olmak ve zafer elde etmek için okunur.

Lokman Suresi

Dahili hastalıklar için yedi defa okunur.

Secde Suresi

Yazılıp bir şişe içine Konsa o ev her türlü afetten emin olur.

Şuara Suresi

Zarardan muhafaza için okunur.
Ahzap Suresi

Nasip kısmet ve bereket için yedi kere okunur.

Yasin Suresi

Yetmiş defa okumak her murat için iksiri azamdır. Yazıp taşıyanların gönlü neşeli olur.

Fatır Suresi

İsabeti cinden emin olmak için okunur.

Saffat Suresi

Bereket ve rızık için okunur. Halk içinde aziz ve muhterem olmak için okunur.

Sad Suresi

Zararlı hayvanların şerrinden emin olmak için okunur.

Mümin Suresi

Yöneticilerin şerrinden emin olmak için yedi kere okunur.

Fussilet Suresi

Seferde her türlü zahmetten emin olmak için okunur.

Şura Suresi

Hasmına galip olmak için okunur.

Zuhruf Suresi

Her murat için yedi kere okunur.

Duhan Suresi

Her murat için üç kere okunur. Günde 3 defa okuyan her arzusuna kavuşur.

Casiye Suresi

İftira ve gammaz şerrinden emin olmak için okunur
Ahkaf Suresi

Cin, peri sihir şerrinden emin olmak için okunur.

Muhammed Suresi

Mazaratları def ve saadet için okunur.

Fetih Suresi

Her işin haline her muradın husulü için yedi kere okunur. Her ne hayırlı iş, eş rızık ve tüm işleriniz varsa 1001 Fatiha, 41 tane Fetih suresi okunur ve buna 3 gün, 7 gün veya 21 gün devam edilir.

Hucurat Suresi

Her türlü hastalıkların defi için yedi kere okunur.

Kaf Suresi

Cuma geceleri ahiret saadeti için okunur.

Kamer Suresi

Zalimlerin şerrinden emin olmak için yetmiş kere okunur.

Zariyat Suresi

Pahalılığın defi için yetmiş kere okunur.

Tur suresi

Garip musibetler ve illetlerden emin olmak için okunur.

Necm Suresi

Her murat için yirmi bir kere okunur.

Rahman Suresi

Hayır açıklığı olması için 70 kere okunur.

Vakıa Suresi

Rızık bereketi için 41 kere okunur.
Hadid Suresi

Gamdan kurtulmak ve daima şen olmak için 75 kere okunur.

Mücadele Suresi

Bir avuç toprağa üç kere okunup, düşmana doğru serpilse muzaffer olunur.

Haşr Suresi

Kırk gün kırk defa her türlü murat için okuyanın muratı hasıl olur.

Mümtehine Suresi

Borçtan kurtulmak ve haramdan muhafaza için okunur.

Saf Suresi

Eş ve ailenin iyi olması için 70 kere okunur.

Cuma Suresi

Nikahını arzu ettiği kişinin kendisine nasip olması için 18 kere okunur.

Münafikun Suresi

Yalandan hatadan nifaktan kurtulmak şerre hedef olmamak için yedi kere okunur.

Talak Suresi

Hanımıyla yahut beyiyle iyi geçinmek (evlilik) için üç kere okunur.

Tahrim Suresi

Düşmanı dost kılmak için 21 kere okunur.

Mülk Suresi

41 kere okunsa her beladan ve her zarardan kurtulunur.

Nun Suresi

Hacet için şerden korunma için ve müşkilata kifayet (zorluklara yetmek) için 70 kere okunur.
Hakka Suresi

Ahiret saadeti için 71 kere okunur.

Mearic Suresi

Muzaffer olmak için 180 kere okunur.

Nuh Suresi

Düşmanı kahr için 1001 kere okunur.

Cin Suresi

Göz, sara, sıtma ve evham için 7 kere okunur.

Müddesir Suresi

40 defa okunsa gaybdan ve hiç umulmayan yerden rızıklanılır ve okuyan kişinin şerefi artar.

Kıyamet Suresi

Ahiret hesabını kolaylaştırmak ve ahiret saadeti için Cuma geceleri okunur.

İnsan Suresi

Yetmiş kere okusa sıfatı hayvaniye den kurtulur evliya zümresine ilhak olur.

Mürselat Suresi

Yedi kere okuyan göz illetlerine müptela olmaz.

Nebe Suresi

Dünyevi ve uhrevi saadete nail olmak için ikindi namazlarından sonra okunur.

Naziat Suresi

Güzel akıbet ve hayırlı ölüm için her gece okunur.

Abese Suresi

Kıyamet gününü görmüş gibi yakine kavuşmak için yedi kere okunur.
Tekvir Suresi

Müşkillerin halli için okunur.

İnfitar Suresi

Her murada nail olmak için okunur.

Mutaffifin Suresi

Ağlayan çocuğu susturmak ve çocuk hastalıklarına karşı okunur.

İnşikak Suresi

Hamilelerin kolay doğum yapması için okunur.

Buruc Suresi

Fitne, gammaz düşman, haset şerrinden halas olmak için 10 kere okunur.

Tarık Suresi

Peri cin şerrinden halas olmak için üç kere okunur.

Ala Suresi

Yolculuktan selametle dönmek için okunur.

Ğaşiye Suresi

Vücuttaki her türlü yel için üç gün yedişer kere okunur.

Fecir Suresi

Belaların defi için yedi kere okunur.

Beled Suresi

Kolay hesap için yedi kere okunur.

Şems Suresi

Güneş doğarken 41 kere okusa ömründe her beladan kurtulur.
Leyl Suresi

Zengin olmak için 108 kere okunur.

Duha Suresi

Feraha çıkmak isteğine nail olmak gani olmak için her gün okunur.

İnşirah Suresi

Sadr ağrılarında ve geçim için her gün okunur.

Tin Suresi

Kötü ahlaktan kurtulmak için günde yedi kere okunur. İnsanı kamil olmak için okunur.

Kadir Suresi

Her müşkili asan etmek için 21 kere okunur.

Zilzal Suresi

40 bin kere okunursa düşman helak olur, selamete erişilir.

Adiyat Suresi

Göz isabeti, nazar değmesinden korunmak için üç kere okunur.

Karia Suresi

Her işin düzgün gitmesi için yüz kere okunur.

Tekasür suresi

Dünyevi ve uhrevi musibetlerin defi için günde üç kere okunur.

Asr Suresi

Dahili hastalıklara yazılıp suyu içilse ve yetmiş kere okunsa iksirdir.

Hümeze Suresi

İnsanların yalan ve iftiralarından kurtulmak için 21 kere okunur.
Fil Suresi

Akşam ile yatsı arasında bin kere okusa her türlü muradına nail olur.

Kureyş Suresi

Zengin olmak ve güzel ahlaka nail olmak musibetten ve zarardan kurtulmak için 7 kere okunur.

Maun Suresi

Kırk bir kere okunsa okuyan kişi Resulullah (s.a.v.) Efendimizi rüyasında görür, ihsana nail olur.

Kevser Suresi

Bin defa okuyan muradına erer ve Peygamber Efendimizi (s.a.v.) rüyasında görür.

Kafirun Suresi

Sabah namazlarının sünnetinin birinde Fatiha‘dan sonra bu sureyi diğerinde İhlas suresini okuyanlar şaki de olsalar saadete ererler.

Nasr Suresi

Bu sureyi bin kere okuyanın her muradı hasıl olur

Tebbet Suresi

Düşmanı helak için bin kere okunur.

İhlas Suresi

İmanı kamile erişmek için ve kul hakkından kurtulmak için günde yüz kere okunur. Sabah namazından sonra 10 kere okusa o gün günah yazılmaz. Son hastalığında bin kere okusa okuyanın vücudu kabirde çürümez. Her hastalıkta okumak gerekir. 10 bin kere okuyan her muradına nail olur. Rızık için 66 ihlas 134 ya samet 101 ya vahid okunur.

Felak ve Nas Sureleri

Hacetini eda, sözünü icra için yedi kere okunur. Sihirden kurtulmak için ipe yüz düğüm yapıp bu surelerden her birini okudukça bir bir üfürse sihir batıl olur. Vesveseye müptela olanlar sabah akşam üç kere okusa evhamdan kurtulur. Cin ve insan şerrinden emin olur.

GOOGLE NEWS’te Abone Ol & Takip Et

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Düşünceni veya kendi yaşadıklarını yazmak ister misin?