Hangi Sure Hangi Dert İçin Okunur

0
(0)

Hangi sure ne için, hangi dert için, dilek, ihtiyaç, murad ve hacetlerin gerçekleşmesi için kaç defa okunmalıdır. Madde madde, sıralı, tüm sureler…

Hangi Sure Ne İçin Okunur

Fatiha Suresi: Rızık, muhabbet ve her türlü hacet için okunur. Hacet sahibi Fatiha Suresi’ni okuduktan sonra her seferin sonunda dileğine göre bir dua ilave etmeli ve “Amin” kelimesini de bu duadan sonra söylemelidir. Bakara Suresi: Her türlü ruhani illetlere üç kere okunur veya muskası yapılır. Ali İmran Suresi: Zengin olmak için ya da borçlarını ödeyebilmek için günde 3 defa okunur. Okuyan fakirlikten kurtulur.

Maide Suresi: Her türlü zarureti def etmek için 7 kez okunur. Nisa Suresi: Akraba evinde her türlü zarureti gidermek için okunur. Enam Suresi: Önemli hacetler için 4 kere okunur. Araf Suresi: İki dünya saadeti için okunur. Enfal Suresi: Zindandan, iftiradan ve musibetten kurtulmak için yedi defa okunur. Tevbe Suresi: Her türlü şerden kurtulmak için 7 defa okunur. Yazılıp bir yere asılsa o yere hırsız girmez.

Yunus Suresi: Yazılması muska edilmesi veyahut suyunun içilmesi düşmanlara galebe içindir. Hud Suresi: Zalimlerden intikam için üç kere okunur. Yusuf Suresi: İzzet ve saadet için ve devlet erkanından ihsana nail olmak içindir. Rad Suresi: Düşmanı perişan etmek için okunur. İbrahim Suresi: Güzel ahlak için 10 kere okunur.

Hicr Suresi: Ticaret için üç kere okunur. Nahl Suresi: Fitne ve fesadın defi için 10 kere okunur. İsra Suresi: Korkudan halas olmak için ve dili tutulanların konuşması için misk, safran ile yazılıp içilse şifadır. Kehf Suresi: Her türlü fitne ve musibetten emin olmak için okunur. Meryem Suresi: Kırk bir defa okunsa zararlardan kurtulur.

Taha Suresi: 21 defa okuyanın kader kısmeti açılır. Cuma geceleri okumaya devam eden kadın ve kızın nasibi çabuk açılır. Enbiya Suresi: Keder zamanlarında okunsa keder isabet etmez. Hac Suresi: Mahşer ve ahiret korkusundan emin olmak için okunur. Müminun Suresi: Hallerin ıslahı için devamlı okunur. Göğüs, dalak, karın, sadır illetlerinde yedi defa okunur ve suyu içilir.

Nur Suresi: Vesveseden kurtulmak için yakin ve imanı kamil elde etmek için okunur. Furkan Suresi: Kahır ve düşmanlık için okunur. Kasas Suresi: Azaptan ve esaretten kurtulmak için okunur. Ankebut Suresi: Şuuru kapalı olanlar için okunur. Rum Suresi: Savaşta galip olmak ve zafer elde etmek için okunur. Lokman Suresi: Dahili hastalıklar için yedi defa okunur.

Secde Suresi: Yazılıp bir şişe içine konsa o ev her türlü afetten emin olur. Şuara Suresi: Zarardan muhafaza için okunur. Ahzap Suresi: Nasip kısmet ve bereket için yedi kere okunur. Yasin Suresi: Yetmiş defa okumak her murat için iksiri azamdır. Yazıp taşıyanların gönlü neşeli olur. Fatır Suresi: İsabeti cinden emin olmak için okunur.

Saffat Suresi: Bereket ve rızık için okunur. Halk içinde aziz ve muhterem olmak için okunur. Sad Suresi: Zararlı hayvanların şerrinden emin olmak için okunur. Mümin Suresi: Yöneticilerin şerrinden emin olmak için yedi kere okunur. Fussilet Suresi: Seferde her türlü zahmetten emin olmak için okunur. Şura Suresi: Hasmına galip olmak için okunur.

Zuhruf Suresi: Her murat için yedi kere okunur. Duhan Suresi: Her murat için üç kere okunur. Günde 3 defa okuyan her arzusuna kavuşur. Casiye Suresi: İftira ve gammaz şerrinden emin olmak için okunur. Ahkaf Suresi: Cin, peri sihir şerrinden emin olmak için okunur. Muhammed Suresi: Mazaratları def ve saadet için okunur.

Fetih Suresi: Her işin haline her muradın husulü için yedi kere okunur. Her ne hayırlı iş, eş rızık ve tüm işleriniz varsa 1001 Fatiha, 41 tane Fetih suresi okunur ve buna 3 gün, 7 gün veya 21 gün devam edilir. Hucurat Suresi: Her türlü hastalıkların defi için yedi kere okunur. Kaf Suresi: Cuma geceleri ahiret saadeti için okunur. Kamer Suresi: Zalimlerin şerrinden emin olmak için yetmiş kere okunur. Zariyat Suresi: Pahalılığın defi için yetmiş kere okunur.

Tur Suresi: Garip musibetler ve illetlerden emin olmak için okunur. Necm Suresi: Her murat için yirmi bir kere okunur. Rahman Suresi: Hayır açıklığı olması için 70 kere okunur. Vakıa Suresi: Rızık bereketi için 41 kere okunur. Hadid Suresi: Gamdan kurtulmak ve daima şen olmak için 75 kere okunur.

Mücadele Suresi: Bir avuç toprağa üç kere okunup, düşmana doğru serpilse muzaffer olunur. Haşr Suresi: Kırk gün kırk defa her türlü murat için okuyanın muradı hasıl olur. Mümtehine Suresi: Borçtan kurtulmak ve haramdan muhafaza için okunur. Saf Suresi: Eş ve ailenin iyi olması için 70 kere okunur. Cuma Suresi: Nikahını arzu ettiği kişinin kendisine nasip olması için 18 kere okunur.

Münafikun Suresi: Yalandan hatadan nifaktan kurtulmak şerre hedef olmamak için yedi kere okunur. Talak Suresi: Hanımıyla yahut beyiyle iyi geçinmek (evlilik) için üç kere okunur. Tahrim Suresi: Düşmanı dost kılmak için 21 kere okunur. Mülk Suresi: 41 kere okunsa her beladan ve her zarardan kurtulunur. Nun Suresi: Hacet için şerden korunma için ve müşkilata kifayet (zorluklara yetmek) için 70 kere okunur.

Hakka Suresi: Ahiret saadeti için 71 kere okunur. Mearic Suresi: Muzaffer olmak için 180 kere okunur. Nuh Suresi: Düşmanı kahr için 1001 kere okunur. Cin Suresi: öz, sara, sıtma ve evham için 7 kere okunur. Müddesir Suresi: 40 defa okunsa gaybdan ve hiç umulmayan yerden rızıklanılır ve okuyan kişinin şerefi artar.

Kıyamet Suresi: Ahiret hesabını kolaylaştırmak ve ahiret saadeti için Cuma geceleri okunur. İnsan Suresi: Yetmiş kere okusa sıfatı hayvaniye den kurtulur evliya zümresine ilhak olur. Mürselat Suresi: Yedi kere okuyan göz illetlerine müptela olmaz. Nebe Suresi: Dünyevi ve uhrevi saadete nail olmak için ikindi namazlarından sonra okunur. Naziat Suresi: Güzel akıbet ve hayırlı ölüm için her gece okunur.

Abese Suresi: Kıyamet gününü görmüş gibi yakine kavuşmak için yedi kere okunur. Tekvir Suresi: Müşkillerin halli için okunur. İnfitar Suresi: Her murada nail olmak için okunur. Mutaffifin Suresi: Ağlayan çocuğu susturmak ve çocuk hastalıklarına karşı okunur. İnşikak Suresi: Hamilelerin kolay doğum yapması için okunur.

Buruc Suresi: Fitne, gammaz düşman, haset şerrinden halas olmak için 10 kere okunur. Tarık Suresi: Peri cin şerrinden halas olmak için üç kere okunur. Ala Suresi: Yolculuktan selametle dönmek için okunur. Ğaşiye Suresi: Vücuttaki her türlü yel için üç gün yedişer kere okunur. Fecir Suresi: Belaların defi için yedi kere okunur.

Beled Suresi: Kolay hesap için yedi kere okunur. Şems Suresi: Güneş doğarken 41 kere okusa ömründe her beladan kurtulur. Leyl Suresi: Zengin olmak için 108 kere okunur. Duha Suresi: Feraha çıkmak isteğine nail olmak gani olmak için her gün okunur. İnşirah Suresi: Sadr ağrılarında ve geçim için her gün okunur.

Tin Suresi: Kötü ahlaktan kurtulmak için günde yedi kere okunur. İnsanı kamil olmak için okunur. Kadir Suresi: Her müşkülü asan etmek için 21 kere okunur. Zilzal Suresi: 40 bin kere okunursa düşman helak olur, selamete erişilir. Adiyat Suresi: Göz isabeti, nazar değmesinden korunmak için üç kere okunur. Karia Suresi: Her işin düzgün gitmesi için yüz kere okunur.

Tekasür Suresi: Dünyevi ve uhrevi musibetlerin defi için günde üç kere okunur. Asr Suresi: Dahili hastalıklara yazılıp suyu içilse ve yetmiş kere okunsa iksirdir. Hümeze Suresi: İnsanların yalan ve iftiralarından kurtulmak için 21 kere okunur. Fil Suresi: Akşam ile yatsı arasında bin kere okusa her türlü muradına nail olur. Kureyş Suresi: Zengin olmak ve güzel ahlaka nail olmak musibetten ve zarardan kurtulmak için 7 kere okunur.

Maun Suresi: Kırk bir kere okunsa okuyan kişi Resulullah (s.a.v.) Efendimizi rüyasında görür, ihsana nail olur. Kevser Suresi: Bin defa okuyan muradına erer ve Peygamber Efendimizi (s.a.v.) rüyasında görür. Kafirun Suresi: Sabah namazlarının sünnetinin birinde Fatiha‘dan sonra bu sureyi diğerinde İhlas suresini okuyanlar şaki de olsalar saadete ererler. Nasr Suresi: Bu sureyi bin kere okuyanın her muradı hasıl olur Tebbet Suresi: Düşmanı helak için bin kere okunur.

İhlas Suresi: İmanı kamile erişmek için ve kul hakkından kurtulmak için günde yüz kere okunur. Sabah namazından sonra 10 kere okusa o gün günah yazılmaz. Son hastalığında bin kere okusa okuyanın vücudu kabirde çürümez. Her hastalıkta okumak gerekir. 10 bin kere okuyan her muradına nail olur. Rızık için 66 ihlas 134 ya samet 101 ya vahid okunur.

Felak ve Nas Sureleri: Hacetini eda, sözünü icra için yedi kere okunur. Sihirden kurtulmak için ipe yüz düğüm yapıp bu surelerden her birini okudukça bir bir üfürse sihir batıl olur. Vesveseye müptela olanlar sabah akşam üç kere okusa evhamdan kurtulur. Cin ve insan şerrinden emin olur.

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet
3 Comments
  1. […] Hakka yakın olmayı ve kalbinin nurlanmasını isteyen kimse fırsat buldukça aşağıdaki duayı okumaya devam etmelidir. Okunacak duâ […]

  2. […] HANGİ SURE HANGİ DERT İÇİN KAÇ KERE OKUNUR […]

  3. […] Hüsna – Allah’ın güzel isimleri hangi murad için kaç kere […]